Energie Update / 17 Maart /door Fran Tielemans

Energie Update
17 Maart /door Fran Tielemans
Net voor de Equinox, in combinatie met Nieuwe Maan en Zon-eclips, kunnen we alleen maar constateren dat de schoonmaak op Aarde en in onszelf intensiveert. Net zoals de cycloon op Vanuatu en de hevige bosbranden nabij de grote stad Valparaiso in Chili een heftige herschikking aangeven van het lucht- en vuur-element, zo ook zijn deze elementen in onszelf balans aan het zoeken.

Gezien de planetaire standen van vorige en deze week, barsten oude constructies, verkalkingen en patronen in onszelf, in ons gezin/onze familie, in werksituaties, vriendschappen en op globaal maatschappelijk niveau, open.
Op die manier kan wel tijdelijke pijn gevoeld worden, want van nature vindt niemand het leuk om oude disharmonie aan te pakken, maar kan ook eindelijk een genezingsproces inzetten, en kunnen nieuwe harmonieuze structuren en funderingen gebouwd worden. Het lucht-element helpt ons de spinnenwebben (blinde vlekken) in ons denken weg te blazen, terwijl vuur ons helpt het oude en verkalkte te verbranden.

Jennifer Hoffman haalde in haar meest recente nieuwsbrief ook het belang aan van het loslaten van oude kwaadheid, vooral naar God/het Universum/de Bron/het Lot? toe. Ze beschouwt dit als een grote blokkade op onze weg voorwaarts, op onze weg in groeien in goddelijkheid, en dat is ook zo. Het is iets dat vooral dit jaar, met zijn sterke 15-accent, speelt.


Heel blij was ik de voorbije week met dit boek dat iemand me aanraadde (thanks O.!). Het gaat om ‘Het is de tijd van de Zon’, van Dieter Broers. Ondertitels zijn: ‘De positieve invloed van de zon op gezondheid en bewustzijn’, en ‘De zon heeft de kracht om de mensheid te transformeren’. Dieter Broers is een Duitse biofysicus, die al sinds de jaren ’90 onderzoek doet naar het effect van elektromagnetische straling van de zon op ons leven, vooral op ons bewustzijn. Het deed me echt iets dat hij via wetenschappelijke experimenten kon aantonen dat veranderingen in ons magnetisch veld allerlei fysiek/emotionele/mentale en zelfs spirituele veranderingen meebrengt.
Wat enkele jaren geleden nog op schouder-ophalen en hoongelach onthaald werd, namelijk de steeds toenemende gevoeligheid van vele mensen overal op Aarde aan de zonnevlekken/uitbarstingen op de zon, is nu dus eindelijk zelfs wetenschappelijk bewezen, en dat is een grote stap in ons collectief proces. Er is ook een duidelijke link zichtbaar in onze menselijke geschiedenis op Aarde tussen periodes van zonne-maxima en grote omwentelingen, zoals dit ook op individueel gebied te merken is.

We hebben dus nog maar net een periode van zonne-maximum achter de rug, maar de gevolgen ervan rimpelen nog altijd heel sterk door, ook door specifieke planeetstanden, zoals het laatste van 7 Uranus/Pluto-vierkanten gisteren. Ieder van ons weet op dit moment nu absoluut heel duidelijk waar we nog wat meer kunnen schoonmaken, waar er meer bewustzijn mag groeien en de aardings-lus dan: welke dingen we concreet kunnen aanpassen/veranderen, om het geheel in ons lichter, luchtiger, vrijer en liefdevoller te maken, en uiteindelijk is die laatste stap, het naar het concrete toe trekken, de belangrijkste.

En zoals we op dit moment dus wetenschappelijk kunnen aantonen dat het elektromagnetisch veld van de Zon inwerkt op alle levels in onszelf, zo zal op een bepaald moment ook aangetoond kunnen worden dat datzelfde geldt voor alle sterren van onze Galaxie. Ons Eenheids-bewustzijn zal zich de komende jaren enorm uitbreiden én verdiepen, we zullen veel meer gaan beseffen wat ware Eenheid eigenlijk is…

En nu op naar vrijdag!:)
Keep the Faith
Fran