Een dag buiten de tijd ~ Planetaire bevrijdings transmissie / Geplaatst: 19 Juli 2019 / door: Suzanne Maresca

Een dag buiten de tijd ~ Planetaire bevrijdings transmissie
Geplaatst: 19 Juli 2019 / door: Suzanne Maresca

door Jenji en de Witte Wolf Stam, 15 Juli 2019, 

www.matahariji.com

Geliefde broeders en zusters,

Groeten van de meest Hogen. Wij komen nu naar voren in dit moment van jullie tijd met nieuws waar jullie allemaal op hebben gewacht en om hebben gebeden. Het is nu in alle ernst begonnen.

De oude frequenties die dit rijk opgesloten hebben gehouden in de helse 3D-matrix, hebben hun einddagen bereikt. Het is belangrijk dat we jullie eraan herinneren dat dit stadium van het collectieve Ontwaken van de mensheid waarheden zal onthullen die jullie tot in jullie diepste kern zullen shockeren.

Dit is echter niet de plaats voor ons om te spreken over de wreedheden die momenteel aan de kaak worden gesteld. Alle reguliere media zullen verslag doen van de ontmanteling van wat bekend staat als de Deepe State – de cabal.

We bevinden ons in de eindtijd van Kali Yuga [- de Donkere Eeuwen -] en de openingsfase van Satya Yuga~ de Gouden Eeuw. Deze twee tijdlijnen werken op dit moment gelijktijdig en daarom is het cruciaal dat jullie je voortdurend bewust zijn van waar jullie je door God gegeven almachtige aandacht en intentie op focussen.

We raden jullie aan om de angsten niet te voeden of je niet te laten meeslepen door geen enkel slachtofferverhaal in deze energieën, want alles waar jullie je op focussen zal exponentieel versterkt worden in dit huidige energetische klimaat.

De zonsverduistering van 2 Juli j.l. in Kreeft was voor velen van ons extreem krachtig. En weet alstublieft dat velen van jullie die nog steeds in 3D karmische relaties verkeren en niet luisteren naar de ingevingen van jullie hart en heilige intuïtie volgen, weet alstublieft dat jullie nu getest worden tot aan jullie absolute kern.

Iedereen die deze relaties vasthoudt door middel van valse 3D-overtuigingen van verplichting en opoffering zal een meer uitdagende inwijding moeten ondergaan om zichzelf te helpen bevrijden van deze oude verplichte patronen.
Vertrouw op de signalen die je hogere zelf voortdurend naar je toe stuurt. Als je de boodschappen van je hogere zelf negeert, laat je het geen andere keuze dan harder te moeten schreeuwen. Voor sommigen zal dit door intensere fysieke symptomen en mogelijke noodsituaties gebeuren.Natuurlijk wensen wij in de hogere sferen dit voor niemand van jullie te zien en we bidden dat jullie luisteren en aandachtig luisteren naar de leiding die jullie hogere zelf en het Galactische team nu op jullie neer laten dalen.

Deze energieën ondersteunen niet langer relaties die gebaseerd zijn op de derde dimensie, vooral voor de 144.000 Eerste Golven.

[Noot van de editor] Magenta Pixie en De Negen hebben gezegd dat het aantal nu veel groter is in deze FaceBook-post.]

Elke dag komen we dichter bij de zonneflits die in het Hindoeïsme bekend staat als de Samvartaka. Als dit gebeurt, weet dan dat het Aardse vlak voortdurend wordt gebombardeerd met fotonische lichtdeeltjes die elk afzonderlijk wezen op de Aarde zullen transformeren, of ze zich daar nu bewust van zijn of niet.

Op het moment van de Zonneflits zullen de 144.000 door de deuropening van Licht stappen. Wij zullen uitgenodigd worden om in de Deur van Licht te stappen en het is belangrijk dat alle Sterrenzaden vertrouwen hebben in dit proces en zich overgeven, wetende dat ons hogere zelf ons tijdelijk zal meenemen om de Architectuur en Schepping van onze Kristallijne Lichtlichamen te bewerkstelligen.

Weet alstublieft dat allen bij bewustzijn zullen lijven gedurende deze Ascensie (Doorgang van Licht) ervaring, en wat kan aanvoelen als uren en uren of zelfs dagen in de Hogere Rijken kan plaatsvinden in een fractie van een seconde op het Aarde Rijk.

Er is niets waar iemand zich zorgen over hoeft te maken. Dit is geschreven in alle Heilige Schriftteksten en in alle lange telling kalenders. Dit is al sinds mensenheugenis bekend bij onze inheemse culturen.

De Aarde verschuift van de dichtheid van de 3de dimensie naar de 5de dimensie. Dit gebeurt op dit moment, nu de Aarde zich steeds kernachtiger op één lijn brengt met het hart van onze Galactische Zon, Alcyone. Terwijl deze uitlijning plaatsvindt, wordt de mensheid voortdurend gebombardeerd met gammastralen. In veel opzichten lijken deze stralen heel erg op sleutels die in wisselwerking staan met ons afgesloten DNA en informatie naar ons zogenaamde ‘slapende’ DNA sturen dat het tijd is om uit hun slapende toestand te komen, te verlichten en te activeren.

De Kosmische energieën bouwen nu serieus aan De Dag Buiten de Tijd.

De Dag buiten de Tijd wordt in de Mayakalender gevierd als de Kosmische Resetdag, en markeert het einde van het Galactische jaar en het begin van het nieuwe Kosmische jaar.

Op deze datum (25 juli) worden we geroepen om samen te komen om onze Galactische Teams bij te staan, in het bijzonder die van Lyra, Sirius, Arcturus en de Pleiaden, om Gaia te helpen bij het verwijderen van de laatste bezinksels van de illusie van controle die de lagere frequenties de laatste 14.000 jaar over de Mensheid hebben gehouden.

Een oproep van onze Galactische Sterrenfamilie ging uit om samen te komen op de Dag Buiten de Tijd om te helpen bij deze laatste stap in het bereiken van volledige planetaire en persoonlijke bevrijding.

Weet alstublieft dat wij, de Grond Bemanning, geroepen zijn om samen te komen om onze Galactische vrienden te helpen om de laatste restanten van controle en manipulatie van deze oude, archaïsche, donkere energie volledig en compleet te verwijderen.

Het is belangrijk om te weten dat onze Galactische oudere broeders en zusters ons op het Aardse vlak nodig hebben om deze energetische intenties te stabiliseren en te verankeren. Daarom worden we uitgenodigd om als Ontwaakte Ascenderende Mensheid naar voren te treden om onze Sterrenfamilie te helpen met deze enorme inspanning.

Het werk dat we in deze transmissies zullen moeten doen is op het etherische blauwdrukniveau, waar alle manifestaties plaatsvinden. Weet daarom alstublieft dat waarvoor we geroepen zijn om te doen voor al onze broeders en zusters zowel extreem krachtig als belangrijk is, niet alleen op Aarde maar doorheen het hele multiversum.

Zoals altijd zullen al diegenen die naar voren komen om deel te nemen aan deze transmissie altijd een heilzaam geschenk ontvangen voor hun eigen persoonlijke evolutie. Weet alstublieft dat deelname aan dit werk ieders evolutie en tijdlijn enorm versnelt, waardoor we allemaal in staat zijn om ons gemakkelijk te stabiliseren in het vijfdimensionale bewustzijn.

We komen nu zo dicht in de buurt van de zonneflits, en het is absoluut noodzakelijk dat evenveel van de 144.000 Sterrenzaden zich gestabiliseerd hebben in het 5e dimensionale bewustzijn. We nodigen iedereen die deze woorden leest uit om dit tot een prioriteit te maken met je ochtendintenties en open te staan voor alle manieren die je zullen helpen om je volledig te stabiliseren. 

We leven werkelijk in de meest opwindende tijden die ooit op het Aardse vlak hebben bestaan.

Weet alstublieft dat niets willekeurig is en dat alles vooraf gepland is. Het Goddelijke Collectieve Ontwaken van de Mensheid wordt nauwlettend in de gaten gehouden door onze Arcturiaanse broeders en zusters, die zo innig van ons houden en die de opzieners zijn van het ascenderen van deze planeet naar de 5e dimensie.

Een vriendelijke herinnering dat we momenteel in de Sirius Sterrenpoort zijn, die ons met intense en diepe zegeningen doordrenkt en vele van de Eerste Golf helpen bij de totstandkoming van onze kristallijnen lichtvormen……..

De Kosmische energieën zijn nu ons gebouw en uitlijning naar de 8:8 Leeuwenpoort, dat zal getuigen van een absoluut ongeëvenaard niveau van Tweelingzielen die tot fysieke eenheid komen.

Wij zijn degenen op wie we allemaal hebben gewacht. Wij zijn het werkelijk aan het doen.

In liefde en eeuwig licht ~ Jenji en de Witte Wolf Stam

Bron: https://www.matahariji.com/single-post/2019/07/15/Twin-soul-ascension-report-Important-information-for-144000-1st-wavers

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Wij zijn u zeer dankbaar voor de donaties die wij
in de maand Juni van u hebben mogen ontvangen.
Wij wensen iedereen een fijne en
onvergetelijke vakantie toe
   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien