Ascentienieuws September / 27 augustus 2015 / door Fran Tielemans

Ascentienieuws  September
27 augustus 2015 / door Fran Tielemans
De maand augustus kunnen we zeer kort samenvatten in twee woorden: downloads en integratie. Er was veel zonne-activiteit, en die is er momenteel nog altijd. De kans is dan ook groot dat je afgelopen maand regelmatig last had van spijsverteringsstoornissen, vermoeidheid, spanning in de kaakgewrichten, honger-aanvallen, hete voeten, sinusproblemen, angsten (door hoge frequenties die binnenstromen) en emotionele ontgifting. Het kosmisch vuur brandt volop, om overal waar mogelijk oude energie te verwijderen. Door de sterk transformerende energie van deze periode zijn we voorbereid op de reeks afwerkingen de komende maanden, vooral in september.
Ook al houden we liefst goed de voeten op de grond en blijven we graag in het hier en nu, toch is het zo dat september een markante maand belooft te worden. Astrologisch is er veel beweging, en dus voelen we die ook in onszelf. We hebben dit jaar reeds bepaalde aspecten van onszelf en ons leven vanuit verschillende invalshoeken kunnen bekijken, en de komende tijd gaan we  innerlijk (en daarna ook in onze buitenwereld) een soort synthese maken en tot besluiten komen. Zo bouwen we innerlijk stap voor stap aan onze nieuwe fundering, onze nieuwe wereld, zowel individueel als collectief. Terwijl er nog volop afbraak is, wordt de opbouwende energie steeds duidelijker voelbaar (ook dankzij al die – soms vervelende en lastige – downloads), waardoor hier en daar de aanzet wordt gegeven tot verandering en vernieuwing.

Er zijn heel wat markeerpunten deze maand, waarop we de energetische verschuiving duidelijk zullen kunnen voelen en de gevolgen ervan duidelijk zullen kunnen zien. Op 8 september komt Venus uit retrograde. Op 13 september is er een gedeeltelijke zonsverduistering (hier niet zichtbaar), die door de combinatie met Nieuwe Maan toch krachtig genoeg zal zijn om bepaalde dingen nog duidelijker te maken dan ze al waren, en ons opnieuw een heel eind meer af te lijnen op ons Kern-zelf en onze Kern-stroom. Op 17 september gaat Mercurius retrograde lopen, en gezien de intense kosmische setting zou er de weken nadien nogal wat verstoring kunnen zijn, zoals misverstanden, geblokkeerde communicatie en dergelijke. Op 21 september is er dan de Equinox, die ook weer veel in beweging zet, of liever een en ander opnieuw in de voor ons juiste proporties brengt.

Op 24 september gaat Pluto eindelijk weer uit retrograde, wat voor velen een soort herademing kan geven, afhankelijk ook van hoe intens je vooral het afgelopen jaar hebt getransformeerd en de stroom van verandering en vernieuwing in jezelf en in je leven de ruimte hebt gegeven. Op 28 september hebben we dan een volledige maansverduistering, die hier zichtbaar zal zijn, en dit wordt versterkt door de Volle Maan in Vissen, waardoor de emoties wel eens hoog kunnen oplopen. Maar ook dit proces kan heel nuttig zijn, want soms hebben we innerlijk oplopende emoties nodig om het vuur in onszelf te gebruiken om de nodige veranderingen aan te brengen, waartoe we voordien misschien niet de moed hadden, om definitief oude verbindingen los te laten of knopen door te hakken.
Rond deze tijd is het dan ook absoluut aan te raden om onze emotionele conflicten innerlijk op te ruimen, vooraleer ze ons zouden kunnen gespiegeld worden in onze buitenwereld. Dit is ook weer een belangrijke steen die we kunnen bijdragen in het collectieve proces: we zijn gewaarschuwd, we weten hoe de energie kan zijn, dus is het aan ons om ons daarop voor te bereiden door extra stilte, afstand nemen, balans te creëren door op te ruimen wat er zich dan aandient. Dat is ons aandeel in het creëren van wereldvrede…
September heeft een onderliggende 8-vibratie, en dat in een 8-jaar: het zou dus zeer intens kunnen zijn bij momenten, ook nationaal en internationaal, en zeker voor al wie zich daarbij dan ook zelf nog eens in een 8-jaar (en/of 8-maand) bevindt. De karmische weegschaal zal dus zeer veel in de juiste kosmische balans brengen, wat dan weer een stevige zet zal geven aan ons eigen proces, en ook aan de evolutie in de wereld. We zullen zeer duidelijk het gevolg zien/voelen van wat we eerder hebben gedacht/gedaan, en dat kan beide kanten op: ons eerdere harmonieuze denken en handelen brengt ons vooral  in deze maand zegeningen, beloningen  en vormen van overvloed, terwijl ons eerdere disharmonieuze denken en handelen ook disharmonie zal brengen. Waarna we die dan ook kunnen aanpakken: ons denken en handelen aflijnen, aanpassen en veranderen. We zullen op nationaal en internationaal vlak thema’s zien uitgespeeld worden, die we ook in ons eigen leven en rondom ons zullen opmerken.
Balans betekent ook healing, dus zowieso zal het hele plaatje van september  bijdragen aan ons gestage proces van heel worden. Wanneer je de specifieke vibratie en setting van deze maand wil gebruiken om jezelf te healen, en balans te creëren voor jezelf en de wereld, dan kan je aan de slag met deze vragen, die de verschillende aspecten van de 8 omvatten.
  • Hoe staat het met de balans rond het thema ‘macht’ in mijn relaties? Bevind ik me nog vaak in de polariteiten van ‘willen domineren’ of ‘altijd weer opnieuw het slachtoffer zijn’? Wat kan ik concreet in mijn denken en handelen en in bepaalde relaties aanpassen zodat ik in al mijn relaties steeds meer de Goddelijke Kracht kan belichamen, die groeit vanuit Onvoorwaardelijke Liefde naar mijn Zelf?
  • Hoe zit het met de balans tussen werk en rust, tussen spirituele en fysieke activiteit, tussen plezier en ernst?
  • Ga ik vaak over de grenzen van anderen, ook al is dat goed bedoeld, of vanuit de eigen drive, en verhinder ik anderen daardoor om in hun eigen kracht te gaan staan (ook al betekent dat dan dat ze struikelen op hun weg), of laat ik zelf te vaak over mijn grenzen lopen, ben ik niet duidelijk genoeg over mijn grenzen of durf ik niet voluit in mijn kracht en waarheid te gaan staan tegenover bepaalde mensen?
  • Heb ik naar bepaalde mensen/groepen toe het gevoel dat ik nog iets voor hen zou willen doen? In deze afwerkingsjaren wordt veel eeuwenoud karma in balans gebracht, en kan men ergens een onbestemd gevoel hebben naar bepaalde karmische verbindingen toe om iets te moeten rechtzetten, waarna men een gevoel heeft van opluchting, voldoening en vrede.
  • In welke mate ga ik gebalanceerd om met geld? Zit ik vaak in een van beide polariteiten (geld over de balk gooien – vrekkigheid), of ga ik rustig met deze energie om  en zorg ik voor een gezonde financiële basis maar geniet ik er tegelijkertijd ook van om ieder te geven / betalen waar ie recht op heeft, en om iets te kopen of aan te schaffen waarvan ik weet dat het me goed doet?
  • Gebruik ik alles wat ik letterlijk en figuurlijk in huis heb om me zelf te healen? Kristallen, oliën, aroma’s, specifieke voeding, bloemen, technieken, energieën, affirmaties, boeken,….? Durf ik de drempel over om anderen te raadplegen van wie ik weet dat ze me kunnen helpen met mijn eigen blinde vlekken of aspecten van mijn ‘zijn’ die moeilijk in balans raken?
September wordt dus weer een boeiende maand, die ons heel wat verder zal brengen op onze weg, en die heel wat karmische relaties op ons pad zal brengen, maar ‘karmisch’ in steeds positievere zin dan: relaties die het beste in ons wakker maken, waarin we ons rustig voelen zonder het onbestemde gevoel dat er iets dient afgewerkt te worden, waarbij liefde en bewustzijn en plezier als vanzelf gedeeld worden, en waarbij men na de ontmoeting allebei opgeladen is, en niet de ene opgeladen maar de andere uitgeput. En hopelijk kunnen we allen onze batterijen nog wat opladen op deze laatste zomerdagen, nog wat genieten van zon en tuin en al wat mooi en goed is!
Keep the Faith
Fran