Ascentie Nieuws Juli / 2 Juli 2015 / door Fran Tielemans

Ascentie Nieuws Juli  
2 Juli 2015 / door Fran Tielemans
De heftige zonne-activiteit van de vorige week is weer voorbij. We waren het niet echt meer gewend: zoveel protonenstormen, CME’s en dergelijke, en dit dan nog in combinatie met de verschuiving van de Zonnewende. De ontgifting (fysiek, emotioneel en mentaal) was minder leuk, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ieder van ons – en ook het collectief proces – een duwtje kreeg in de juiste richting. Hoge frequentie-impulsen hebben zich omgezet tot concrete initiatieven naar verandering en healing. Drempels zijn overgegaan, we gaan weer vooruit.
Juli is de derde power-maand van dit jaar (na maart en mei). De maand begint met een Volle Maan (2 juli om 4u ’s morgens), die ons helpt om het karmisch puin dat ontstaan is de vorige week verder af te voeren. Juli krijgt ook een tweede Volle Maan op 31/7, een Blauwe Maan genoemd. Teken aan de wand dat er extra veel zal kunnen losgelaten worden? Wie weet. De wegen van ons ascensieproces zijn ondoorgrondelijk, maar we vorderen wél gestaag, stap voor stap, beetje bij beetje.

Juli heeft een onderliggende 222/6-vibratie. Een hoge trilling dus, misschien wel de hoogste van het hele jaar. Dat wil zeggen dat we opnieuw een bewustzijns-sprong gaan nemen, zowel individueel in ons eigen proces en leven, als collectief. De aanzet is alvast gegeven door de woelige gebeurtenissen op het wereldtoneel van de afgelopen week. Een bepaalde groepering toont ons de donkerste drab die er op de bodem van het collectief bewustzijn te vinden is, terwijl de EU met Griekenland volop het financiële thema/karma en harmonie door conflict uitspeelt.

Je kan misschien even augustus 2014 terug in je geheugen halen: dit was ook een 222/6-maand, en de belangrijkste items van die maand komen opnieuw duidelijker ‘in het licht’. We hebben in een dergelijke maand ook meer inspiratie en begeleiding ter beschikking dan gewoonlijk. Wanneer we dit maximaal willen benutten, is het aangewezen om vele rust- en stilte-momenten te voorzien, om te reflecteren, te laten bezinken, te herbekijken en afstand te nemen van de hectiek van de dag. Vanuit die stilte kunnen we onszelf en ons leven veel duidelijker waarnemen, zien we wat er zich aan het afspelen is, en weten we helderder hoe best te reageren of te handelen in elke situatie.
Het thema ‘relatie’ schuift op de voorgrond, zeker ook door Venus die zich al sinds 22 juni in schaduw-retrograde bevindt, en vanaf 25 juli helemaal retro gaat. Dit doet ‘ze’ elke 18 maanden. Gecombineerd met de Pluto-retrograde (die afloopt op 25/9) betekent dit transformeren geblazen op relatie-vlak. Doordat we allen zo sterk geëvolueerd zijn de laatste jaren, zeker het afgelopen jaar, zijn we ons allen helemaal aan het heraflijnen binnen onze dichte relaties, zowel partnerrelaties, als familie-relaties, als vriendschappen of werk-relaties. We groeien steeds verder in onvoorwaardelijke liefde naar ons Zelf toe, waardoor al wat geen weerspiegeling is van die onvoorwaardelijke liefde, van zelfrespect en zelfwaardering, als vanzelf (soms pijnlijk) duidelijk wordt. Sommige relaties ondergaan een diepe relatietest, andere transformeren eerder vlot, maar overal gebeuren herschikkingen en aanpassingen.
De 8-vibratie van 2015 maakt dat veel van die aanpassingen in relaties gebeuren rond balancering van kracht en macht, geld en seksualiteit. Er wordt naar een evenwicht gezocht, en overal waar dat evenwicht zoek is en niet meer te herstellen, daar laten zielen mekaar los, en worden ze naar nieuwe meer resonante energieën toegetrokken. De 6-trilling (222/6) van juli brengt ook het thema ‘verantwoordelijkheden, verplichtingen en dienstbaarheid’ opnieuw aan de oppervlakte. Hoe staat het met de balans in verantwoordelijkheden in al je relaties? Waar zou je er beter meer opnemen, waar minder? Hoe staat het met je dienstbaarheid, zowel in concrete situaties en relaties, als naar ons collectief proces toe? Hoe kan je je dienstbaarheid op een prettige vreugdevolle manier neerzetten? Waar laat je dienstbaarheid afglijden naar zelfverloochening en slachtofferschap? Hierbij kan je Beschermengel je gouden raad geven, wanneer je tenminste de tijd neemt om te luisteren naar zijn zachte aansporingen.
De 6 geeft ook een volgende verdieping aan in het familie- en gezinsthema, dat de laatste jaren steeds meer op de voorgrond treedt. Velen voelen steeds duidelijker de drang om hun wortels dieper neer te laten, en pakken heel bewust oude blokkades hierrond aan. Zeer lonend is het waarnemen van disharmonieuze denk- en gedragspatronen, die ons getoond worden door ouders of andere gezins- en familieleden. Wanneer we merken dat we sommige van die patronen hebben overgenomen, is de volgende stap in ons landingsproces het bewust gaan loslaten hiervan. Dit is spiritueel basis-werk, maar hoogst noodzakelijk op onze weg, om onszelf te bevrijden van de ketenen van het verleden, zowel dat van ons als van onze bloedlijn. Energiewerk is hierbij een zeer nuttig hulpmiddel, wat trouwens voor de gemiddelde ascensieganger in toenemende mate duidelijker wordt.
Al bij al wordt dit een boeiende maand, waarin we onszelf opnieuw een heel eind vooruit kunnen brengen, maar waarbij de rode draad ook nu weer is: tijdig loskoppelen van de contexten waar we nog karmisch in verwikkeld zijn, rust en stilte voorzien, en vooral: veel genieten van de dingen van de dag, van de prachtige zomer, van alle leuke dingen die we kunnen doen en van de hartsliefde die we allen delen. We kunnen dan geografisch dicht of ver van mekaar zijn, in ons hart zijn we allen Eén, en telepathisch is de communicatie tussen door liefde verbonden harten steeds sterker waarneembaar.
Keep the faith
Fran