Ascentie Berichten De 2015 Zonnewende / 21 December 2015 / Kara Schallock

Ascentie Berichten
De 2015 Zonnewende
21 December 2015 / Kara Schallock
Tijdens deze Zonnewende, welke verder bekrachtigd wordt door een sterke zonneactiviteit, is de “terugkeer van het Licht” (in de Noordelijke Hemisfeer). Wel, we verlieten het Licht nooit, niettemin helpt deze Zonnewende ons om ons Licht meer te bekrachtigen. Als wij dit jaar beëindigen, hebben wij zeer sterk veel duisternis losgelaten zodat ons Licht helderder kan stralen. Deze zonnewende gaat verder met het werk dat gedaan werd tijdens de 11-11 Toegangspoort en velen hebben hun kwetsuren losgelaten, hun slachtofferenergie, dualiteit en zoveel van het oude. Aan ons wordt gevraagd om krachtiger in/naar Wie wij nu zijn te stappen; niet meer klein handelend.
Het Licht dat voort stroomt tijdens de Zonnewende zal ons verder zuiveren en voorbereiden om meer Licht te ontvangen en tot uitdrukking te brengen. De Zuivering zal door onze cellen, wat oude herinneringen vasthoudt, heen vegen. Deze Zuivering helpt een ieder van ons om meer Licht te ontvangen en dit breidt onze essentie van Liefde uit. De voorbereiding is aldus dat wij het Nieuwe als nieuw mogen begroeten. Wij zijn eenvoudig niet wie wij gewoon zijn te zijn. Het opruimen mag intens voelen en toch, is het allemaal voor onze doorlopende Ascentie in/naar zijnde de Bron. Het Licht dat wij ontvangen ontwaakt ook Licht Codes binnenin ons. Als deze ontwaken, zal alles dat losgelaten moet worden naar boven komen voor ons om te kiezen of wij het wel of niet los willen laten of nog een poosje willen wachten om misschien te zeggen, ‘Dit is zo slecht nog niet; ik hoef het niet los te laten.” Natuurlijk, het is altijd onze keuze.  

Voor diegenen van ons die toegewijd zijn aan het ascenderen, mogen jullie opmerken hoe waarheidsgetrouw jullie zijn en hoe het zeer moeilijk mag zijn om om te gaan met diegenen die niet voorwaarts gaan (of op z’n minst niet overduidelijk voorwaarts gaan) alsof jullie op twee verschillende planeten leven. Wel, op een bepaalde manier doen jullie dat! Laat mij zeggen dat de twee verschillende planeten beide op de Aarde zijn; het is echt een ander bewustzijn dat jullie ervaren. Als een voorbeeld, belde mijn zuster mij op om te vragen over wat er in de email gestaan had die ik naar haar gestuurd had, omdat het onbeschreven was (zeer zeker een duidelijke boodschap). Tijdens ons gesprek was het duidelijk dat zij geen enkel woord begreep dat ik sprak. Zij hing uiteindelijk de telefoon op, overduidelijk zich zeer afgescheiden van mij en zich gefrustreerd voelend. Alles is in Goddelijke Orde.
Als er ook maar iets van duisternis in je cellen is, mag het zeer wel losgelaten worden in je fysieke lichaam, wat zou kunnen resulteren in enige lichamelijke pijn in één of meer gebieden. Als dit op jou van toepassing is, praat met je pijn en vraag wat je kunt doen om het los te laten. Het zou weerstand kunnen zijn; het zouden oude herinneringen of oude kwetsuren kunnen zijn; het zou kunnen zijn dat je lichaam om Vergiffenis van zelf en/of anderen vraagt. Volg de begeleiding van je lichaam. Geef je over aan en volg wat meegedeeld wordt, in plaats van je af te vragen wat het betekent. Wij geven veel van het oude over, dus laat de heilige wateren van de Ziel je helpen het los te laten. Enige andere fysieke ervaringen die je mag hebben zijn onderbroken slaap, hoofdpijnen, het gevoel van dat je zelfs niet in je lichaam bent; je gedesoriënteerd voelen, dingen niet herinneren die zelfs een paar minuten geleden gebeurden, dingen die in/naar andere dimensies verdwijnen om alleen opnieuw tevoorschijn te komen op dezelfde plaats of ergens anders, misselijkheid, huiduitslag (specifiek waar je chakra’s zijn) en meer.
Op wat voor tijdstip dan ook dat je deze of andere dingen ervaart, is het waarschijnlijk verschuldigd aan het ontvangen van nieuwe, uitbreidende downloads van Licht en wordt het verergerd door de zonneactiviteit (vlammen, stormen enzovoorts) dat nu aanwezig is en voor enige tijd aanwezig geweest is. Deze downloads verschuiven ons bewustzijn naar een hogere graad van Goddelijkheid. Volg je begeleiding als tot hoe jezelf te helpen. Buiten in de Natuur te zijn helpt de meesten, samen met meditatie, diep ademhalen, en Licht visualiseren dat in/naar al je cellen en DNA stroomt. Focus je niet op de “symptomen”. Weet dat dit alles voor je evolutie is in/naar het Goddelijk en Ziel-vermengd te zijn. Er zijn enige andere dingen die ook helpen, want niet alleen ben je aan het loslaten en downloaden, je ontwaakt ook Licht Codes binnenin jou https://youtu.be/VGzoupym-Zg.
Na deze Zonnewende, verhuizen en breiden wij meer uit doorheen de Volle Maan van 25 December. Aldus wij niet slechts ontvangen en verschuiven tijdens de Zonnewende; wij gaan door te evolueren. Merk de verschillen in je leven op en herken hoeveel meer multidimensionaal je bent. Al dit Licht brengt een uitbreiding van het Nieuwe Aarde Raster, alsook naar je eigen Persoonlijke Draaikolk. Wat het ook is dat je ervaart is perfect voor je hoogste evolutie.
Weet dat al dit Licht ook alles naar boven brengt dat geen Liefde is … ofwel in dromen of in je alledaagse leven. Zie de diepere boodschap achter al je ervaringen … vanuit diepe Vrede, Vreugde en Liefde naar “Ugh! Niet dit weer.” Denk eraan dat wij in lagen loslaten, dus de heilige Spiraal gaat dieper en dieper totdat alles opgeruimd is voor jou om te zijn Wie je bent, wat zuivere Liefde is zonder wat dan ook dat jou terughoudt. Je mag duidelijker zijn over jouw doel in het leven of het mag helemaal veranderen. Stroom met het allemaal. Wij verhuizen in/naar een tijd waar sommigen van ons onze Goddelijke Liefde volledig zullen belichamen. Ben geduldig met jezelf, omdat het er niet toe doet waar je bent langs het continuüm; geef je over aan Wat Is.
Je mag aangetrokken worden naar bepaalde kristallen en bepaalde andere voertuigen van Goddelijkheid zoals Licht Codes. Je mag gegidst worden om een ceremonie te creëren om uit te lijnen met dit grote Licht. Je mag ceremonie willen creëren op deze dag en iedere dag doorheen midden-Januari. Volg gewoon je begeleiding. Velen aarden dit Licht in Gaia, wat betekent dat op een praktische, doch hogere manier, mag reageren op het leven. Als je gegidst wordt om meer tijd alleen door te brengen, doe dit ook. Er is geen voorgeschreven manier om te zijn en dit is waarom het altijd belangrijk is om je eigen begeleiding te volgen. Door onze betrokkenheid en Toewijding, creëren wij een gloednieuwe Aarde. Sommigen zeggen dat dit een nieuw paradigma is; echter, voor mij, is dit te beperkend, dus misschien, zie deze Zonnewende continuüm als een uitbreiding van Besef en bewustzijn, in plaats van te proberen er een label op te plaatsen.
Deze Zonnewende is een geweldige kans om meer aan het Stromen los te laten en over te geven. Als we dat doen, wordt ons Lichtlichaam meer kristallijne en diamantachtig (multidimensionaal … veelzijdig en duidelijk). Als onze Lichtlichamen verschuiven, doen wij dat ook. Wij worden lichter en lichter alsook meer bewust. Het besef dat bekrachtigd is helpt ons om alle illusies te zien van de 3D/oude wereld (en er zijn zoveel waar de meesten mee doorgaan om op diens plaats te houden). Wij gaan door de vermenging van het Goddelijke Vrouwelijke en Goddelijke Mannelijke als Eén te bekrachtigen. Herinner je dat je Tweeling niet noodzakelijkerwijs in het fysieke hoeft te bestaan; buiten jezelf. Zij moeten eerst binnenin geïntegreerd zijn. De Goddelijke man heeft bepaalde attributen van Kracht, Moed en de bekwaamheid om te veranderen. Het Goddelijke Vrouwelijke belichaamt, Vriendelijkheid, Intuïtie en Elegantie. Wij zijn al deze attributen nodig om voort gebracht te worden in het Heilige Huwelijk van de twee; hetgeen Eensgezindheid bekrachtigt en ons helpt onze greep op de dualiteit losser te maken. Door het Heilige Huwelijk, creëren wij een evenwichtige Nieuwe Aarde, welke geboorte geeft aan Vrijheid en Alchemie. Wij laten overeenkomsten en regels los, aldus ons meer te openen voor Liefde, wat verschuift en stroomt in/naar andere vormen; Liefde is niet bedoelt te stagneren.
Als we steeds meer Licht vasthouden, verschuiven we in/naar het Stromen; weg van verwachtingen en gehechtheden. Wij voelen de Waarheid en vertrouwen het. Dit leidt naar Weten, wat krachtiger is dan geloven. Met geloven, daar is twijfel. Met weten, daar is geen twijfel; daar is alleen Waarheid. Als wij doorgaan te “verlichten,” worden meer gaven duidelijk en verlangen wij ernaar hen te delen in Goddelijke Dienstverlening wanneer wij hen eenmaal accepteren. Wij bieden niet onze gaven aan om de Macht van iemand anders over te nemen, maar om hen onvoorwaardelijk aan te bieden; niet gehecht aan wat de ander doet met wat zij van ons ontvangen.
Met meer Besef, stel je alles in je persoonlijke leven in vraag, alsook wat er in de wereld gaande is. Je weet wat Waarheid is en wat onjuist is. Speel met dit alles; het is leuk om vermaakt te worden door diegenen die zo serieus en gehecht leven aangaande wat zij geloven. Als je met een glimlach waarneemt, ben bewust dat je de Waarheid weet en dit Weten; dit zuivere bewustzijn van Liefde; groeit en breidt uit. Het is leuk om nu in leven te zijn; om te proberen het “uitvogelen”, “oordelen”, en alles dat ingewikkeld is los laten. Liefde is Eenvoudigheid.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2015, Soulstice Rising. All Rights Reserved! – http://www.soulsticerising.com/index.asp