ASCENSIENIEUWS NOVEMBER / 30 oktober 2015 /door Fran Tielemans

ASCENSIENIEUWS NOVEMBER
30 oktober 2015 /door Fran Tielemans
Aan de vooravond van november blikken we terug op een ietwat vreemde maand, waarin zowel afscheidsenergie als een heel nieuwe frisse heldere nieuw begin-energie sterk aanwezig waren. We leven nog enigszins in een soort spreidstand: met het ene been in het verleden, in hoe we vroeger dachten, leefden, werkten, en met het andere in de nieuwe fase, die zich onherroepelijk inzet nu, en waarin we meer en meer ons ware zelf zijn en leven. Het is de intensiteit en effectiviteit van alle innerlijk werk en energiewerk afgelopen jaar (jaren), én de eigen individuele setting (het eigen specifieke ritme, de numerologische en planetaire astrologische context), maar vooral ook de innerlijke bereidheid tot opening, tot verruiming en vernieuwing, die bepaalt hoever je nog in het oude staat, en hoever in het nieuwe.

We hebben allen grote sprongen gemaakt in bewustzijn, en mogen onszelf echt wel een schouderklopje geven. De grootste sprong die we gemaakt hebben, is er één van meer zelf-liefde, zelf-respect, zelf-waardering, zelf-bevestiging en zelf-zorg, en eens we daarin gaan verschuiven, verandert er heel veel in ons leven, ook de relaties die we aantrekken. Pas dan ook zijn we in staat om op een gezonde manier in relatie, in jobs, in gezin en in het leven an sich te staan.

Oktober was een integratiemaand, waarin velen heel diepe inzichten hebben verworven, van waaruit ze nu verder hun leven kunnen gaan vorm geven, iets wat in november in versnelling komt. Er was veel Zon-energie te verwerken ook, zoals bijvoorbeeld de vroege morgen van 22 oktober, toen we een zonnevlam in ons veld kregen van 3 uur aan één stuk. Ook nu (donderdag 29 oktober) is er weer een opflakkering van zonactiviteit, met verschillende zonnevlammen en een protonenstorm. Periodes van frisse nieuwe energie, een nieuwe kijk, inspiratie en activiteit worden nog steeds afgewisseld met periodes van rust, integratie, ontgifting en balancering. Dit is een gegeven waar we ( ieder die zich bewust is van energieverschuivingen) de rest van ons leven waarschijnlijk zullen mee dealen, dus kunnen we er ons beter maar mee verzoenen, en ons leven zo organiseren dat we vreugde, plezier, vrede, liefde, en al wat we voor onszelf dromen, kunnen neerzetten. En waarschijnlijk beleven we nu de jaren met de sterkste transformatie, en zullen de verschuivingen met de tijd toch minder intens worden. Let’s hope so!
Op 18 november komt er een eind aan de Neptunus retrograde, die begon op 12 juni, en dat brengt veel meer focus, helderheid en alertheid, zeker ook nu Mercurius weer direct loopt. We gaan steeds duidelijker zien waar we precies geland zijn na dit tot nu toe heftige jaar, en we gaan steeds duidelijker voelen waar onze weg heen loopt. De Nieuwe Maan op 11 november belooft ook heel krachtig te zijn, en zal ons opnieuw een stevige zet geven in de voor ons juiste richting.
November heeft dezelfde trilling als februari, 10/1, dus is het goed even terug te blikken naar wat er die maand in je leven heeft gespeeld. Ben je daar intussen klaar mee, of zijn er nog restanten die aangepakt zullen moeten worden? Veel van de aspecten die toen aan bod kwamen, hebben hun ontwikkeling gekend tot in september, en konden toen – door de krachtige energie-opstoot die alle transformaties een sterke duw gaf – echt worden losgelaten. Maar ieder van ons zal  kunnen zien in november in welke mate al die oude lagen opgeruimd en losgelaten zijn.
In november is er een sterke focus in ieder aanwezig. Ieder is sterk aan de gang in zichzelf, om de bakens uit te zetten voor het komende jaar. Dromen worden heropgepikt, intenties worden gevormd, en innerlijk zetten we de krijtlijnen van onze nieuwe fase in ons leven. We komen tot besluiten, nemen beslissingen, en gaan hier en daar een stevige drempel over: hier en daar zullen we dingen doen die dit jaar al ergens op de achtergrond aanwezig waren op ons innerlijke vison-board, maar waar we toen niet de tijd of de zin of de moed toe hadden. Nu zullen we de kracht hebben om verder te gaan, en heel gefocust zullen we alles doen wat nodig is volgens onze innerlijke leiding. Velen laten nu ook beperkend groepsdenken los, en gaan in hun eigen soevereiniteit staan, hun eigen mening en visie bepalen, en van daaruit beslissen hoe ze verder willen, daar waar ze hun weg voordien sterk lieten bepalen door wat gezin of familie of vrienden of spirituele groep belangrijk en juist vond. En dat is een nieuwe frisse wind die door het collectief gaat, en die hier en daar veel verrassingen zal geven. De overvloed aan Eerste Straals-energie die dit jaar is binnengekomen heeft daar veel mee te maken.
Verder blijft het nog altijd nodig om heel goed zorg te dragen voor onze fysieke ascensie: de juiste mix vinden van rust en beweging, van frisse lucht en binnenshuis zijn, van innerlijke en uiterlijke activiteit, de juiste mix van voedingsmiddelen (die elke dag weer moet aangepast worden), van geven en nemen, van bruisen van activiteit en gewoon wat aanrommelen in huis. Wat ook nodig is, is elkaar ondersteunen en aanmoedigen bij alle verandering en vernieuwing die aan de gang is in onszelf en ons leven. Wanneer mensen keuzes maken, kunnen die soms heel bedreigend en verwarrend overkomen bij mensen rondom ons, die nog niet toe zijn aan dergelijke keuzes, en die het oude status quo willen bewaren. Laten we dan ook op de innerlijke velden een warm web van steun, liefde en aanmoediging weven, voor ieder mens die steeds meer de pure weg gaat van de ziel, mét alle uitdagingen die daarbij horen. Samen onderweg, weet je wel….
Keep the Faith
Fran