ASCENSIE-UPDATE 22 SEPTEMBER / 25 september 2015 /door Fran Tielemans

ASCENSIE-UPDATE 22 SEPTEMBER
25 september 2015 /door Fran Tielemans
Hoe gaat het met je, beste ascensie-medereiziger? Wat een enorm en heftig parcours hebben we afgelegd hè, dit jaar… Hele stukken van dat pad gingen we rechtdoor, onvervaard, vastbesloten, afgelijnd, en andere stukken namen we dan toch weer zijwegen, vermeden we de confrontatie in onszelf, en leek het alsof we onze aflijning kwijt waren. Maar hier staan we nu, na de Equinox-poort en voor het portaal van de Eclips/Maansverduistering/supermaan van maandagmorgen 4u52.
Je hoeft niet helderziend te zijn om waar te nemen hoezeer de kosmische storm dit jaar heeft huisgehouden, rondom ons in het maatschappelijk nationaal en internationaal veld, in ons energieveld, in het lichaam van Moeder Aarde, en in ons eigenste lichaam. Vooraan in de spotlights staat het vluchtelingenthema, dat zoveel aspecten van bewustwording met zich mee brengt, en dat mensen en staten dwingt om samen te werken, samen een oplossing te zoeken, en vooral de oorzaken ervan te gaan aanpakken. Ook al is er een sterke weerstand aanwezig en wordt de eenheidsgedachte en –golf aan alle kanten onder vuur genomen, ook wat betreft de Griekenland-sage, die ook nog niet is afgelopen, toch wordt de onderliggende eenheid net sterker en sterker. We kunnen niet meer terug.

Momenteel hebben we de heftigste energie-instroom nu wel gehad, ook al voelen we nog de naweeën van de Equinox-verschuiving, is de zon nog onrustig en zullen we de energieverschuiving van begin volgende week ook vast wel voelen. Vooral vanaf eind september zullen we een hele grote pagina hebben omgeslagen, en zal er toch opnieuw een ietsje meer ademruimte zijn dan in de hoge spanningsvelden die we dit jaar al hebben gekend, zeker sinds de Zomerzonnewende. De volgende drempel waarna we toch weer wat vrijer vooruit zullen kunnen is eind november.

De aanloop naar de Volle Maan en Eclips van maandag kunnen we zeker nog gebruiken om wat te reflecteren over emoties die het afgelopen jaar sterk naar boven zijn gekomen. Het zijn immers net die soort emoties die in de buurt van maandag opnieuw zouden kunnen getriggerd worden. Check dus eens van welke negatieve emotie de grootste lading nog in je energieveld aanwezig is. Bij sommigen zal dat vooral verdriet geweest zijn, bij anderen angsten, bij nog anderen woede, of wrok. Onderzoek eens met welke mentale patronen deze emotie te maken heeft. Emoties zijn uitlopers van hoe wij onszelf bekijken, hoe we in de wereld staan, hoe ons zelfbeeld is. Je kan een lijst maken van alle beperkende gedachtenpatronen, en daarnaast een lijst maken van de nieuwe afgelijnde harmonieuze denkpatronen waardoor je die kan vervangen, en waarmee je bouwt aan je nieuwe fundering.
Wanneer je je hiervoor echt de tijd neemt, eerst wat mediteert om je hoofd helder te maken, je Beschermengel-begeleiding en Zielsbewustzijn activeert, en vooral: wanneer je écht in je hart de bereidheid hebt om komaf te maken met belemmerend denken en oude emoties, dan kan je in periodes als deze enorme verschuivingen maken. Wanneer elk van ons de moeite doet om even stil te staan bij dit alles, dan creëren we allen samen weer wat meer stabiliteit, helderheid en liefdevolle kracht in onszelf en in het collectief, weer een heel klein stukje wereldvrede. En is dat niet wat we allen wensen?
Keep the Faith
Fran