ASCENSIE-UPDATE 15 FEBRUARI 2016 / Door Fran Tielemans

ASCENSIE-UPDATE
15 FEBRUARI 2016
Door Fran Tielemans
We bevinden ons al halfweg in deze super-geladen of beladen 11-maand. Er is veel kans dat je de afgelopen weken op een of andere manier werd getest op thema’s die de laatste twee jaar een uitdaging waren, en die dus ook je grootste groeipotentieel voor deze fase bevatten. Ook de Aarde is onrustig: er waren aardbevingen in Taiwan, de VS en Nieuw Zeeland, overstromingen in Spanje en Portugal, noodweer in Frankrijk. Wanneer de Aarde onrustig is, is er ook veel beweging in ons fysieke lichaam, zoals dat altijd het geval is wanneer er veel integratie aan het gebeuren is, en dus heeft ons lichaam in deze fase wat extra aandacht nodig.

Wat duidelijk zichtbaar en meetbaar is, is de Zon-activiteit, die door CME’s en krachtige en minder krachtige vlammen de elektro-magnetische spanning rondom ons en in ons systeem (en dus ook onze innerlijke onrust) verhoogt. Wat onzichtbaar en onmeetbaar is, maar wat eigenlijk de belangrijkste oorzaak is van de soms heftige verschuivingen in onze aura en ons lichaam, dat is de versmelting van onze ziel met onze persoonlijkheid, van licht en materie, van hemel en aarde, in onszelf. Dit is een proces dat gestaag verder gaat, dat soms heel heftig kan zijn – wanneer we een (spirituele) groeispurt nemen, of eerder onmerkbaar, in perioden waarin we een groeispurt verwerken, of wanneer we een tijd blijven hangen in weerstanden.

Morgen zijn we alvast van de onzichtbare trigger van de schaduw van Mercurius retrograde af. Hij is zeer intens geweest deze keer, en al wie ietwat ongeduldig van aard is (en zijn we dat tot een bepaalde hoogte niet allemaal?) werd gedwongen echt in het hier en nu te komen, en gewoon te dealen met de dingen van dat moment.
Wanneer we echter in onze hoogste visie gaan staan, dan weten we dat dit absoluut geen maand is van kommer en kwel, maar een maand waarin we meer dan anders in staat zijn onze drempels te overstijgen, te luisteren naar onze innerlijke leiding, signalen van onze ziel te (h)erkennen, onszelf spirituele voeding te geven, en ons leven op te tillen tot een level waarop we veel meer vreugde, lichtheid, sereniteit en liefde be-leven. Dit is een maand waarin we onszelf gewoon verder brengen, door doel-bewust uit oude vicieuze cirkels te stappen waar we al een hele tijd in rondbewogen (soms vele levens – de weerstanden waar we nu doorheen gaan kunnen heel taai zijn), door vanuit het hart nieuwe concrete stappen te nemen, door onze angsten die ons in een staat van spirituele verlamming houden heel bewust los te laten of aan de kant te schuiven, en heel voorzichtig maar zeker voorwaarts te stappen.
We kunnen het, we zijn ertoe gecodeerd vanuit ons zielsprofiel, we zijn hier net in deze tijd gekomen omdat we zoveel moed, spiritueel doorzettingsvermogen en transformatiepotentieel bezitten – ook al is dat soms ondergesneeuwd onder oud karmisch puin, en ook al geloven we zo vaak zelf niet in onze eigen capaciteiten en onderschatten we vrijwel allemaal ons eigen potentieel. Laten we elkaar dan ook steeds meer eraan herinneren wie we écht zijn, en zo een web van onvoorwaardelijke liefde, wijsheid en kracht weven, hier in dit aardegrid, in de groep, in ons lichaam en onszelf. We kunnen het.
Keep the Faith 
Fran