ASCENSIE-UPDATE 14 DECEMBER /15 december 2015 /door Fran Tielemans

ASCENSIE-UPDATE 14 DECEMBER
15 december 2015 /door Fran Tielemans
December is nog maar halfweg, maar wat is er al veel verschoven op enkele weken tijd! Dat er toch weer een golf zonne-activiteit was, zal daar zeker iets mee te maken hebben, want in dergelijke perioden krijgen we altijd dat extra zetje om over drempels heen te gaan, krijgen we extra energie om net die stap te doen die we nodig hebben, en komt er grotere helderheid over wie we zijn, en wat we vanuit ons hart en onze ziel willen neerzetten.
Afgelopen weekend was de instroom van de Zon fysiek ongemakkelijk voor velen: vermoeidheid, ijl hoofd, spijsverteringsstoornissen, sinusproblemen enzovoort. Dat is nu eenmaal eigen aan binnenstromend licht dat geassimileerd wordt tot op celniveau. Gisteren hadden we zelfs een zonnevlam van 3 uur aan één stuk, wat ook weinig voorkomt. Even ontgiften dus, rust nemen, maar toch ook wat beweging in frisse lucht, en lichte voeding, en dan kunnen we er weer tegenaan.

En hoe opmerkelijk was de afgelopen week op vlak van ‘ver-eniging’, collectieve bewustwording en eenheid! Om te beginnen bracht de Canadese premier Trudeau (ja, daar is ie weer – het is ook hij die voor het eerst in de menselijke geschiedenis een multiculturele regering op de been bracht, waarin alle minderheden ook vertegenwoordigd zijn!) de boodschap dat Canada 25 000 vluchtelingen zal opnemen voor eind februari. Zijn woorden: ‘Dit kunnen we doen in dit land, want een Canadees wordt niet gedefinieerd door zijn huidskleur, zijn taal, religie of achtergrond, maar door dezelfde normen en waarden, ambities, hoop en dromen die niet alleen Canadezen, maar ook alle mensen over heel de wereld met elkaar delen!’ Is hij een politicus of een spiritueel leraar, of beide?

En dan de klimaattop, met eindelijk een klimaatakkoord dat door 195 landen in de wereld werd onderschreven! Ook al zijn we er daarmee nog lang niet, voor de eerste keer in de geschiedenis is er een basis gelegd voor het gaan zorgen voor deze Aarde op internationaal niveau! En natuurlijk, je kan hierover allemaal heel cynisch en sceptisch gaan doen, dat kunnen we altijd, maar we weten allemaal dat cynisme geboren wordt uit pijn, en dat kijken vanuit een hart vol liefde en heel andere kijk op de dingen brengt, en het collectief gebeuren sterk optilt. Aan ieder de keuze dus. Waar ga jij voor?
Keep the Faith
Fran