Karmische Balans

Karmische Balans

Deze afbeelding is gevuld met symbolen om de energie van karmische balans toe te passen.

De cirkels donker en licht komen tezamen en onthullen, wanneer ze samenkomen, het verlichte oog van wijsheid 

De centrale vorm dodecahedron bevat de kracht van vergeving en het zien van de vele kanten van alle interacties.

De natuurlijke cyclus van het getal 6 omcirkeld de vorm van “zo boven zo beneden”.

Deze afbeeldingen houden de essentie in zich van de belangrijkheid van balans bij je handelingen, omdat ze je eeuwig beïnvloeden!!

De golven aan de buitenkant zijn een waarschuwing en herinnering dat je handelingen vloeiend zijn en in een ogenblik veranderd kunnen worden, dus de karmische effecten door tijd en ruimte heen kunnen veranderen.

Intentie van de meditatie:
Ik denk en handel met het bewustzijn van karmische balans en zoek de hoogste uitdrukking van vergeving en acceptatie.