Vergis Je Niet / Vrijdag 30 november, 2018 / Door Anna Von Reitz

Vergis Je Niet
Vrijdag 30 november, 2018 / Door Anna Von Reitz
Twee dagen geleden bracht ik een artikel uit dat de criminaliteit, die de Britse Monarchie de laatste 150 jaar geteisterd heeft, ontmaskerde.
Gisteren ontmaskerde ik de schuldige banken die Kim Goguen hebben aangesteld als “vertrouwenspersoon van de bank” en haar het beheer hebben gegeven over de rekeningen van private “Bijzondere Belegging”, ook bekend als rekeningen “Buiten het Grootboek” die feitelijke bezittingen bevatten.
Vanmorgen werd mijn thuisstad, Big Lake, Alaska, getroffen door een Resontie Energie Wapen, meer algemeen bekend als een Gericht Energie Wapen. (Wikipedia: Een gericht-energiewapen ((DEW – Directed Energy Weapon)) is een afstandswapen dat zijn doelwit beschadigt met zeer gefocuste energie, inclusief laser, microgolven en deeltjesbundels. Potentiële toepassingen van deze technologie zijn wapens die zich richten op personen, raketten, voertuigen en optische apparaten.)  
Big Lake onderging een directe treffer en was het oorspronkelijke epicentrum van de aardbeving met de kracht van 7.0.
Wij zagen, net voorafgaand aan de gebeurtenis, de “Groene Stralenbundel” vanaf de Luchtmachtbasis Elmendorf.
Big Lake ligt op geen enkele natuurlijke breuklijn.
Laten we dit volstrekt helder maken:
Ieder lid van de strijdkrachten van de V.S., dat zich richt tegen ons vaderland, is een misdadiger en verrader.

Ieder die zo’n bevel geeft of zo’n bevel opvolgt, moet  met dodelijke kracht (Sjra: een typisch Amerikaanse term) ontkracht worden en uit het commando gehaald worden, voor de krijgsraad gebracht en neergeschoten. Punt!

   
De “Neurenbergse Verdediging” — “Ik volgde alleen maar bevelen op!” — is al uitgeprobeerd en heeft gefaald en zal weer falen.
Ieder lid van de krijgsmacht van de V.N. dat Big Lake, Alaska, tot doelwit maakt, pleegt een misdaad en schendt het ENMOD Verdrag van de Verenigde Naties. (ENMOD staat voor ‘Environmental Modification Convention’, formeel het Verdrag inzake het verbod op militair of ander vijandig gebruik van milieu-modificatietechnieken, is een internationaal Verdrag dat het militaire of andere vijandige gebruik van milieutechnische modificatietechnieken verbiedt die wijdverspreide, langdurige of ernstige gevolgen hebben.) Ook zij moeten met dodelijke kracht verwijderd worden, gearresteerd en voor berechting teruggestuurd worden naar hun land van herkomst.
Big Lake, Alaska, is geen “binnenlands doelwit” en is nooit als een licentie onderdeel geweest van welke belangengemeenschap van de Territoriale Staten of van Stedelijke Verenigde Staten.
Deze lafhartige en criminele aanval op onze burgerbevolking als vergelding voor mijn ontmaskering van de kolossale diefstal van privé bezittingen door banken, die nu als een lokmiddel aan het militaire leiderschap worden aangeboden, laat de corruptie van elementen binnen onze krijgsmacht zien — met name elementen van de Amerikaanse Marine, het Ministerie van Defensie en de Luchtmacht.  
Als wettig gemachtigde van De Verenigde Staten van Amerika, vraag ik alle militaire officieren om trouw te blijven aan hun eed, om Amerika tegen alle vijanden, zowel buitenlandse alsook binnenlandse, te beschermen en ik vraag hen om te helpen bij het terugkrijgen van onze bezittingen en deze bezittingen terug te geven aan ons wettig burgerlijk beheer.   
De banken hebben ons, onder het waakzame oog van onze eigen militaire strijdkrachten, geplunderd en bedrogen en dit is wat er sinds 1860 gebeurd is.
Officieren — jullie kunnen zaken doen met oplichters en bemiddelaars en zelf optreden als oplichters, medeplichtigen en begunstiger van misdaad, of jullie kunnen de verantwoordelijken voor de diefstal van onze bezittingen arresteren en onze bezittingen aan ons beheer teruggeven — en daarbij zowel aanzien als beloning verwerven.   
Het meeste, zo niet alle goud, dat Kim Goguen de militaire leiders als een zoethoudertje voorhoudt, behoort rechtmatig toe aan de Amerikaanse Staten en Mensen, of aan privé fondsen en stichtingen zoals het fonds van de familie Ford, het fonds van de familie D’Avila, de MacArthur stichting en anderen. Die zijn ook bereid om onze strijdmacht te ondersteunen, maar zonder te worden gedwongen.  
Dus, wanneer de Amerikaanse strijdmacht geld aanneemt dat door ons vrijwillig gegeven wordt om onze natie te beschermen, dan komt hen hulde en deugdzaamheid toe. Maar door datzelfde geld aan te nemen — ons geld — uit de handen van dieven en zij medeplichtigen zijn aan misdaad — zijn ze niet beter dan welke stuiver-straatmisdadiger dan ook van hier tot Thailand.   
Het geld, waar Kim mee opschept, is allemaal opgevorderd, gestolen door de banken, die de leiders van de Amerikaanse strijdmacht proberen om te kopen om het lokaas aan te nemen — en dan ook nog de ondergang van de banken op zich nemen.  
Mannen — sommige van jullie Superieuren, die zelf criminelen zijn, pogen deze diefstal te rechtvaardigen als een “Zaak van Nationale Veiligheid”, maar in feite is dat alleen maar meer bullshit als een excuus voor meer misdaad.  
Het Leger van de V.S. heeft vanaf de zogenaamde Burgeroorlog, snel en losjes met onze bezittingen gespeeld en de Marine van de V.S. heeft de bevelen van de Koningin opgevolgd, die schuldig is aan deze grove Vertrouwensbreuk. 
De wreedheid, de ontrouw en oneerbaarheid van al deze mensen, hun verachtelijke en hardnekkige criminaliteit is nu voor iedereen ontmaskerd en onthuld. Jullie weten allemaal dat het géén “Aktie van God” was, die gewoon plaatsvond om nou net Big Lake, Alaska, aan te wijzen als het epicentrum van een aardbeving met de kracht van 7.0.
De volledige commandostructuur van de Legerbasis Elmendorf dient onmiddellijk uit haar dienst ontheven te worden. Er dient een onderzoek opgestart te worden door de verantwoordelijke Inspecteur Generaal en door het Bureau van de Militaire Politie.  
Ook dit deel van de puinhoop moet opgeschoond worden — want het zijn niet alleen de banken die verantwoordelijk zijn voor deze samenzwering en het creëren van al deze rottigheid. Het zijn de verrotte elementen binnen het leger die onder één hoedje spelen met de banken.
Zonder een misdadig leger hebben criminele banken geen draagkracht.
Het komt dus op het leger aan om voldoende hersens te hebben om te weten voor wie ze eigenlijk werken en wiens goud het werkelijk is.
Generaal Dunford? Generaal Mattis? Generaal Kelly? 
Legercommandant Trump?
Wij zijn er nog steeds, hier in Big Lake, Alaska, kapotte borden, zinkgaten, ingestorte bruggen, ingestorte opritten van snelwegen, kapotte gasleidingen, kou, verschrikte huisdieren en alles meer. 
Heil aan de smerige corrupte banken, corrupte militaire leiders, corrupte politieke leiders — ontmaskerd voor de wereld om te zien.  
En wanneer het Amerikaanse leger dit niet grondig zuivert, dan kunnen we hen toevoegen aan onze lijst van “Waardeloos en Onbruikbaar”, samen met de banken, die hun klanten bestelen en de overheden die de mensen, die ze verondersteld worden te beschermen, plunderen.
—————————
Bekijk dit artikel en meer dan 1.300 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Het origineel is te lezen onder artikel 1394 – Make No Mistake
Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.
Toelichting:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe meer dan 1300 artikelen heeft gewijd.
U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?
Ik hoop van ganser harte dat dit artikel van Anna u van dienst is en groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.
Sjra Knippenberg
Posted by Paul Stramer