Schot ten Afscheid van “Poppy” Bush en Dreigementen van het Ministerie van Financiën / Zondag 2 december, 2018 / Door Anna Von Reitz

Schot ten Afscheid van “Poppy” Bush en Dreigementen van het Ministerie van Financiën
Zondag 2 december, 2018 / Door Anna Von Reitz
Ik heb een vriend bij MI6 — een man die ik al meer dan veertig jaar ken. Hij is een trouwe Brit, ondanks dat hij zich bewust is van de vele tekortkomingen van zijn regering. Wij hebben een knorrige genegenheid voor elkaar — maken lelijke woordspelingen, betuigen medeleven en we observeren de wereld op een zuiver sociale basis.
Hij nam vanmorgen contact op met mij en verklaarde ondubbelzinnig dat de “aanval” op Big Lake een “schot ten afscheid” was ter ere van “Poppy Bush” — George Herbert Walker Bush, die op diezelfde dag door middel van een dodelijke injectie was geëxecuteerd “voor zijn aandeel” in 911 en vele, vele andere misdaden. 
Als dat zo is, zou dat kloppen met meldingen die ook binnenkomen vanuit bronnen van de Amerikaanse Inlichtingendienst: “De aanval op Big Lake was een gecoördineerde aanval die werd uitgevoerd door de US NAVY (Marine)en mogelijk gemaakt door de USAF (United States Air Force – Luchtmacht), die beiden werken onder het UN CORP. Hun in gebreke blijven naar schuldeisers zou op 5 december definitief zijn, aanstaande woensdag”.  
Dus, ook een schot ten afscheid van hen.
Mijn oude Britse vriend en ik lachten hartelijk om al die verslaggevers die innig dweepten over GHW Bush en hem in de pers ronduit “Poppy” noemden, zonder enig idee dat deze bijnaam verwijst naar zijn status als drugsbaron in de handel in opium en dat het niet alleen maar een familiaire vervanger is voor “allerliefste Papa”. 

De graag erbij horende Communisten staan onmiddellijk in het gareel om de Fascisten te ondersteunen. De Fascisten maken nooit dezelfde fout. Dat betekent: de Communisten houden regelmatig Fascisten voor Communisten, maar de Fascisten maken nooit dezelfde fout door Communisten te steunen.

Onthoud alstublieft dat George Herbert Walker Bush door de Koningin werd geridderd vanwege zijn diensten — aan wie of wat alleen maar kan worden geconcludeerd.
Onthoud alstublieft ook dat de United States Navy altijd onder het bestuur van de Britse Monarchen heeft gestaan en dat de municipale US NAVY onder de controle van hun UN CORP tegenhangers in Zwitserland en Luxemburg heeft gestaan, enkele van de gemeenste en de meest schijnheilige Fascisten op Aarde.
Wanneer jullie naar het U.S. Octrooibureau gaan en daar de rotzooi, die ze daar achtergelaten hebben, beginnen te doorzoeken, kan iedereen zien hoe vaak de US NAVY opduikt als overtreder die valse patenten en handelsmerken en handelsnamen registreert en hoe ze deze patenten en handelsmerken en handelsnamen dan gebruikt hebben om afgrijselijke fraudezaken op te zetten en  complete landen bedrieglijke handelseisen op te leggen.
Jullie zullen dan ook zien hoe Serco, de Britse multinationale onderneming, als betaalmeester voor de Britse Territoriale Overheid optreedt en al deze misdaden door de US NAVY toestaat.
Zij en hun voorgangers hebben ook de continuïteit van het frauduleuze bankensysteem toegestaan. Verstopt in de wanorde bij het Patentbureau zullen jullie acht principale patenten vinden die door multinationale banken beheerd worden — die eigenlijk allemaal werken als investeringsmaatschappijen voor effecten.
Iedere bank beheert één octrooi en één stap of onderdeel van het alles omvattende systeem. Het was dus allemaal gebaseerd op “gegarandeerde wederzijds verzekerde vernietiging” — geen enkele van de ratten kon de anderen verraden of anders zou de hele zaak in elkaar storten. Deutsche Bank, die in WOII de verliezer was, bleef steken in het beleggen van alle “derivaten” die een (winstgevend) nevenproduct waren van het securitiseren van levende mensen en van het eigendomsrecht van hun namen en het patenteren van hun DNA. (Securitisatie ((ook wel geschreven als securitizatie)), ook effectisering of vertiteling genaamd, is een financiële techniek waarbij niet- of moeilijk verhandelbare activa worden samengevoegd tot verhandelbare effecten — met een Engelse term: securities).   
De Bank van het Vaticaan onderschreef dit allemaal en stond dit toe onder haar aloude canonieke recht om gemenebest eigendommen “Bono Vacantia” en “Bastaardij Fondsen” en eigendommen van “missende personen” en interstatelijke landgoederen in erfrecht vrij te aanvaarden. (WikipediA: “Bono Vacantia” is het (feodale) recht op alle onbeheerde of erfloze nalatenschappen in een bepaald gebied).  
Iedereen heeft zijn deel van de smeergelden ontvangen, inclusief de Britse Territoriale Overheid en de Municipale Overheid van de Verenigde Staten, die aangestuurd worden door het “US CONGRESS”. 
En dan delen ze de rijkdom, die uit dit monstrueuze complot komt, door meer smeergelden aan te bieden aan de Territoriale en Municipale “staten van staten” organisaties, als lokaas om hen als systeemlicentie in eigendom te nemen en te besturen door de Britse en Stedelijke belangengemeenschappen in DC. (Washington DC — District of Columbia)
Ik heb reden om aan te nemen dat jullie een heleboel arrestaties van prominente mensen in de vijftig staten zullen gaan zien die op elke mogelijke manier weggesluisd en bedrog gepleegd hebben — fraude in de medische zorg en het omkopen van rechters en aanklagers en het verkeerd toepassen van “General Improvement Funds” en allerlei vormen van betrekkelijk kleine misdaden ($ 500.000 tot $3.000.000).
Maar waar ik jullie aandacht op gevestigd wil houden is het veel, veel grotere smeergeldcomplot dat de “federale overheid” via LBJ’s “Globale Subsidies” (Sjra: ik denk dat Anna hier Lyndon B. Johnson bedoelt, president in de tijd van de oorlog in Vietnam) en gelijksoortige trucjes om de organisaties, die functioneren “als” jullie Besturen van de Staten, te beïnvloeden en over te nemen. 
En alle “Lokale Gouvernementele Adviescolleges”, die door David Rockefeller werden gesteund en gefinancierd als onderdeel van de uiteindelijke campagne om alles binnen het gezichtsveld over te nemen en te bezitten, inclusief het water dat jullie drinken en de lucht die jullie inademen. 
Dat is het werkelijke probleem en terwijl de kleine vissen worden opgeofferd, ben er van verzekerd dat de Grote er niet ongemerkt mee wegkomen. 
Vandaag ontving ik een telefoontje van het “U.S. Ministerie van Financiën” — terwijl ik gedachten hield dat de werkelijke Verengde Staten al vanaf 1924 geen Ministerie van Financiën meer hadden — en de agent vertelde dat een van de juristen die met ons werkte, dat “zij hem en zijn zaak en zijn gezin zouden vernietigen” wanneer hij doorging met helpen.
Het “Ministerie van Financiën van de VS” is in feite het IMF, dat de show al sinds 1946 heeft geleid.
En het IMF is ons $190 Triljoen (Amerikaanse triljoen) schuldig, die ze ons niet kan terugbetalen.
Mijn antwoord aan het “Minsterie van Financiën van de VS”?
Sluit op, weg naar de rechtbank, vrede met je broeder.
Uit geen gemene bedreigingen. 
—————————-
Bekijk dit artikel en meer dan 1.300 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Het origineel is te lezen onder artikel 1396 – Parting Shot From “Poppy” Bush and Threats from the Treasury
Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.
Toelichting:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe meer dan 1300 artikelen heeft gewijd.
U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?
Dit is weer Anna, rechtuit en eerlijk. Ze deinst er niet voor terug om de waarheid, zoals zij die ziet, naar buiten te brengen. Een klein wonder dat ze nog leeft, terwijl veel andere integere mensen, die proberen hun deel van de waarheid naar buiten te brengen, het niet overleven. Ik ben heel blij met haar en met al die mensen die wat waarheid in de wereld van leugens proberen te brengen.
Ik hoop van ganser harte dat dit artikel van Anna u van dienst is en groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.
Sjra Knippenberg
Posted by Paul Stramer