Jullie Zijn op School / Door Anna Von Reitz / Dinsdag 15 januari, 2019

Jullie Zijn op School
Door Anna Von Reitz / Dinsdag 15 januari, 2019
Op een bepaald punt in onze levens zijn we allemaal op school geweest en we hebben een doel om de voortgang te kennen en te erkennen. Net zoals onze eerste lessen in lopen, vallen we vaak en maken fouten voordat onze voeten vlak worden en ons centrum van balans zich stabiliseert en we opeens in staat zijn om te rennen. 
Hetzelfde geldt voor het leren praten. We ontdekken vroeg ons spraakorgaan en produceren geluiden, maar geen woorden. Daarna leren we woorden zeggen, zinnen, hele zinnen …. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag en het gebeurt niet zonder fouten. Zonder een heleboel fouten. Dit proces gaat zo door als we leren schrijven.   
Ik schrijf al zes decennia lang en ik maak nog steeds een heleboel fouten.  
Dus, wanneer jullie erover nadenken, zijn jullie je hele leven al op een of andere manier op school geweest. Vóór het gewone onderwijs hebben jullie ouders en andere familieleden je al een heleboel dingen geleerd en dan door jullie hele gewone schooltijd heen leerden jullie onderwijzers en docenten je dingen (en ook jullie vrienden en familieleden) en na de beëindiging van het gewone onderwijs leerden jullie chefs je het vak en jullie plaats binnen het bedrijf …. en jullie echtgenoot/echtgenote leerde je allerlei dingen – en God beware ons – en toen kwamen onze kinderen en onze leercurve nam een volgende wending ….

En nu leren jullie over wet en staatsbestuur en de feitelijke geschiedenis van jullie land en over geld en de media en zoveel andere dingen.

Wanneer jullie niet van leren houden, is de Aarde geen goede plaats om te verblijven, want alles wat je hier doet gaat over leren —- en fouten maken. 
Het maken van fouten is duidelijk niet het probleem. Fouten zijn ingebouwd in de totale matrix van onze werkelijkheid hier, verantwoord, geaccepteerd en in het bijzonder —- onvermijdelijk.
Het punt is, wat doe je wanneer je een fout maakt?
Om te leren van een fout, moet je jezelf allereerst realiseren dat je die gemaakt hebt. Dan zul je moeten toegeven dat je die gemaakt hebt, (beken het) op zijn minst voor jezelf. Dan moet je er voor kiezen om dingen in de toekomst, indien en wanneer je dezelfde keuzes moet maken of dezelfde dingen nogmaals moet doen, anders te doen.  
Dat is het lerende deel.
Dat is het proces dat telt. Het is de bereidwilligheid om het proces van het erkennen van fouten aan te nemen, toe te geven en te leren om het beter te doen, wat van belang is.
Natuurlijk brengen sommige fouten hun eigen automatische straffen met zich mee en zijn andere straffen niet zo duidelijk. Eerlijkheid, bijvoorbeeld, is een zeer strenge leraar. Tegen je moeder liegen mag dan wel niet zo’n onmiddellijke correctie met zich meebrengen, maar het haalt je op de een of andere manier in.  
Leren om niet op je kont te vallen is een heel stuk gemakkelijkere en algemenere les dan niet te liegen over wat dan ook …. nooit. Nagenoeg iedereen leert lopen, maar een zeer groot deel van de bevolking gaat door met welbewust leugens te verkondigen. Wat dat betreft zijn we als ras schijnbaar voor altijd in de Vijfde Klas blijven “hangen”. Zelfs, overigens goede volwassen mensen, liegen de hele tijd bewust over allerlei dingen en ze liegen om allerlei redenen.
Ze liegen om mee te gaan met de massa en om geliefd te zijn. Ze liegen om geld te ontvangen of te verdienen of te behouden. Ze liegen om maatjes voor zich te winnen en om andere mensen te beïnvloeden. Ze liegen voor seks en om promotie te maken op hun werk. Ze liegen om fouten te verbergen, vanwege trots of zelfs om de gevoelens van andere mensen te ontzien. Sommige mensen liegen zelfs gewoon voor de “lol” —- om te kijken hoe lang ze iemand kunnen belazeren.
Al deze leugens en halve waarheden en verkeerde veronderstellingen resulteren in een oceaanachtige wolk van desinformatie en onwaarheid, die waanvoorstellingen en verkeerde veronderstellingen en valse leerstellingen creëren die de Aarde als een roetwolk bedekken.
Helaas liegen zelfs onze ouders tegen ons. Hoe velen van ons komen het ontdekken van de waarheid over de Sinterklaas nooit te boven?
Ouders zijn, door de bank genomen, minder geneigd om tegen ons te liegen dan andere mensen, maar ze liegen vaak tegen ons omdat er tegen henzelf ook gelogen is. Ze pikken ongewild hun ongelofelijke lading aan onwaarheden, door de media opgewekte halve waarheden, “opinie” en vooringenomenheid op, die ze op jullie dumpen, tegelijk met perfect goede lessen over hoe je een vork moet vasthouden.
Veel mensen liegen eenvoudigweg omdat ze denken dat ze dat kunnen. Ze denken dat er geheimen bestaan en dat hun leugens niet bekend zullen worden —- maar ik heb jullie al verteld dat er geen geheimen bestaan.
Ons bestaan op Aarde lijkt op een school die gerund wordt door professionele oplichters. 
Geen wonder dat we verward raken, fouten maken en soms gek worden.
Ik heb jullie verteld dat je fysieke lichaam net een ruimtepak is, een middel voor jullie bewustzijn om in deze dimensie te bestaan en zichzelf uit te drukken. Deze ruimtepakken verslijten uiteindelijk of storten in en ons bewustzijn vertrekt er uit —- ofwel tijdelijk om een herstelprogramma te laten plaatsvinden, of definitief, wat we “dood” noemen. 
Het feit is dat ons ruimtepak altijd dood is geweest —- tenminste net zo dood als al het andere in de hele Schepping ooit dood is.
Voor de handliggend is jullie ruimtepak (of jullie huis of tempel of hoe jullie je dit ook willen voorstellen) voor de buitenwereld een representatie van jullie bewustzijn en haar aanwezigheid hier, op dezelfde manier dat een schelp het bewijs levert van de aanwezigheid van een zeeslak.
En toch is de schelp niet de zeeslak en je lichaam is niet jij.
Wij zijn allemaal vertrouwd met foto’s en we kunnen zonder meer het verschil uitleggen tussen een foto en een levend mens —- want de ene is tweedimensionaal en de ander is driedimensionaal. Maar wat als ik jullie vertel dat dit alleen maar een voorbeeld is van een veel groter vaag uitgedrukt fenomeen?   
Wat wij dimensies noemen overlapt elkaar op verassende manieren. De representaties van “jij” op een foto verschillen niet veel van representaties van “jij” in 3D en ook in andere dimensies. Er zijn andere perceptuele parameters mee gemoeid, maar, net als een mandala, worden al deze representaties van “jij” ontvouwd om een volledig uitgedrukt bewustzijn te onthullen, dat op hetzelfde moment in al deze verschillende dimensies functioneert. 
Jullie verlaten nooit echt een van de vele dimensies en zijn ten alle tijde in alle dimensies aanwezig. Of jullie bewustzijn nu in deze dimensie een lichaam bewoont of niet, jullie kunnen er zeker van zijn dat een deel van jullie bewustzijn ten alle tijden en in alle dimensies voor altijd hier verblijft. Er is niets als dood, alleen maar een beleving van afscheiding van je ruimtepak en loslating van de beperkingen van de geïncarneerde 3D staat van zijn.  
Overweeg nu eens even: wat indien ik jullie zou vertellen dat de feitelijke “valuta” van het Universum liefde is? Die liefde, zoals gedachte, is een levend iets? En hoe meer liefde je geeft en hoe meer liefde je ontvangt, hoe rijker je bent?
Liefde is de enige vorm van valuta die jullie nooit kunnen verliezen, die nooit kan worden gedevalueerd of vernietigd, die – ongeacht de tijd, afstand of iedere andere omstandigheid ook – altijd haar ultieme waarde bewaart. Zodoende, deponeer jullie rijkdom in de Hemel, waar dieven niet kunnen inbreken en motten niet kunnen vernielen.
Iedere liefde is hoogst belangrijk, inclusief de liefde van dieren en vrienden. Het was de bedoeling voor ons om te leven in een omgeving van grenzeloze liefde en om deze overvloed te hebben en te delen, zonder maatstaf of zorg of enige angst voor gebrek.
Het is alleen maar de last van leugens en valse veronderstellingen en waanideeën wat het anders houdt.
Alle vormen van “valuta” op Aarde zijn gewoon representaties van de feitelijke valuta, net zoals een foto een representatie van jou is.
Wanneer jullie denken aan afgodsbeelden die een representatie van God zijn en aan een foto van jullie als jullie fysieke lichaam zijnde een representatie van jullie en over getallen en gouden munten die een representatie van liefde zijn (hetgeen een tegoed is, zowel verdiend alsook onverdiend) en een schelp in de kleuren van de regenboog, zijnde een representatie van een zeeslak —- zullen jullie het onzichtbare rijk begrijpen dat ons feitelijke thuis is: Het Koninkrijk van de Hemel.
Wat betekent het om de “Hemel op Aarde” te hebben? Nogal duidelijk, de Hemel is altijd permanent ingebed geweest in wat ik het “Universele Multi-versum” noem en is nooit afgescheiden of verloren of verboden geweest. Het is niet zo dat de Hemel “neerdaalt” van ergens anders vandaan terwijl het zichzelf langzaam onthult aan jullie waarnemingen en jullie bewustzijn, zoals een vliegtuig tevoorschijn komt vanachter een wolk.
Alleen, in ons geval is de “wolk” een wolk van leugens en verkeerde voorstellingen en onjuiste leringen en bedrog en halve waarheden en waanideeën en valse schijn en valse waarden die gebaseerd zijn op al het voornoemde.  
Er zijn allerlei mensen die me schrijven en die willen dat ik mensen achter de slingers en de pijlen van de overheid en schulden en tegoeden en de schuldige partijen en heel de rest ga leiden. 
Als Vertrouwenspersoon bezet ik een zeer ongewone positie, die besef vereist van al deze dingen in termen van eerlijkheid. Ik verzeker jullie dat er hier op deze Aarde meer dan genoeg voor jullie is om alle generaties in onderhoud te voorzien. Er is geen schaarste, aan niets.
Er zijn alleen misleide mensen en groepen die lijden onder het waanidee van hebzucht en superioriteit, die opgehoopt hebben en die de vrije stroom van zowel symbolische valuta alsook de natuurlijke energieën op deze planeet en haar mensen voor zichzelf afgesloten hebben. Als gekken hebben ze dus veel meer vergaard dan ze ooit kunnen uitgeven of van kunnen genieten, terwijl anderen lijden en zonder zitten. De veelvraten sterven terwijl ze verstikken onder hun goud en de armen sterven terwijl ze naar adem snakken aan hun spit en niemand is door deze omstandigheid gediend.  
Vanuit hun waanideeën van onjuiste veronderstellingen, gebaseerd op leugens en halve waarheden hebben de Verkeerden onder ons schaarste gecreëerd —- armoede, hongerdood, gebrek aan water, gebrek aan transport, gebrek aan brandstof —- dit zijn allemaal slechtheden die door mensen gecreëerd zijn. Er is geen enkele reden voor hun bestaan.
Laten we naar beste vermogen afkomen van de last van leugens en halve waarheden en kijken wat er gebeurt.
Ik wil dat iedereen twee dingen doet:
1)  Wanneer u zichzelf op een leugen betrapt —- stop. Zelfs wanneer het een zogenaamde “onschuldige” leugen is, zoals een overdrijving, stop. Onderzoek ze. Geef toe dat de blaar op je teen niet “zo groot is als een huis”. Train je geest en tong om altijd naar beste vermogen de waarheid te vertellen. Sta open voor de waarheid. Vraag Onze Vader om je de waarheid te tonen. Maak je geen zorgen over “gelijk hebben” of “het niet maken van fouten” —- zorg er voor dat je niet wordt misleid en bijdraagt aan het misleiden van anderen. Wanneer we ons allemaal bewust worden van de Plaag van Leugens en ons deel bijdragen om deze te beëindigen, zullen de wolken van verwarring en waanzin verdwijnen.
2)  Doe moeite om alles wat je verteld wordt te onderzoeken en overweeg het zorgvuldig. Twijfel en spit en zoek en denk echt zelf na. Stel je “Gevoelszintuig voor onzin” in op de “Hoogste” stand en hou die daar. Permanent. Er zijn maar weinig dingen op deze Aarde zoals ze lijken te zijn en iedereen en alles verdient onderzoek. Je zult moeten vragen eer je ontvangt en kloppen voordat de deur wordt geopend —- maar wanneer je oprecht en eerlijk zoekt, zul je alles met steeds meer helderheid zien en dat zal je zowel vrede alsook kracht geven om alles te veranderen wat er veranderd moet worden.  
—————————-
Bekijk dit artikel en meer dan 1.400 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Het origineel is te lezen onder artikel 1497 – You Are in School
Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.
Toelichting:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe meer dan 1300 artikelen heeft gewijd.
U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?
Wanneer u dit artikel van Anna oprecht leest en haar aanbevelingen in acht neemt, verandert de wereld. Tenminste wanneer u ziet en wenst dat er een aantal zaken in onze wereld anders, beter zouden kunnen zijn. Ik kom weer terug op mijn geliefde spreekwoord: “Verander de wereld, begin bij jezelf!”
Ik hoop van ganser harte dat dit artikel van Anna u van dienst is en groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.
Sjra Knippenberg
Posted by Paul Stramer at 8.02 AM https://resources.blogblog.com/img/icon18_email.gifhttps://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Labels: 2018, Anna von Reitz, You Are in School