Drie Sleutels, Eén Hoofdstuk en Eén Psalm: Jullie Toekomst? / Zondag 7 april, 2019 / Door Anna Von Reitz

Drie Sleutels, Eén Hoofdstuk en Eén Psalm: Jullie Toekomst?
  Zondag 7 april, 2019 / Door Anna Von Reitz
Ik werk iedere dag met verwarde mensen. Meestal zijn ze verward over de absolute grondbeginselen van hun leven en hun bestaan.
Velen geloven dat ze vrij zijn, terwijl ze in werkelijkheid in slavernij gehouden worden. Velen geloven dat ze “VS Burgers” zijn, terwijl ze in werkelijkheid Amerikanen zijn. Velen denken dat ze “Christen” zijn, maar in werkelijkheid beoefenen ze een buitenlandse religie.
De Kern van het Kwaad is bedrog en verwarring.  
Wij zijn niet in staat om het Kwaad te herkennen en doen wat verkeerd is, want we zijn er van overtuigd dat het Kwaad dat we doen goed is. Wij zijn verward.  
 “Vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen!” zegt het helemaal.   
We gaan in oorlog en denken dat we ons land beschermen, terwijl we in werkelijkheid onschuldige mensen vermoorden om slechte mensen te bevoordelen.  
We slaan symbolen van rijkdom en macht op en we aanbidden deze afgoden in de overtuiging dat ze waarde hebben.  
We gaan een huwelijk in als een commercieel contract, want we hebben niets beters geleerd.    

Eerlijk, waar we ook kijken, jullie zien dat de wereld op z’n kop staat. Artsen promoten ziekte. Juristen verkopen onrechtvaardigheid. Dienstverleners regeren. De Goeden lijden en de Kwaden zijn welvaren. 

En toch, nemen we dit alles voor lief en strompelen verder?   
We hebben al “één wereld religie” —- de Religie van Leugens. Deze heeft Satan vanaf de vroege tijden gediend, dat was zo in de tijd van Jezus en dat is nu nog. 
Er is wat informatie die ik aan iedereen moet doorgeven, ongeacht welke religie jullie volgen —- praktische informatie die jullie zal helpen om wijs te worden uit dingen. 
Bestaat er een verenigde groep van al diegenen die uiteindelijk van Jezus houden – een universele kerk – ofschoon het helemaal geen kerk genoemd zou kunnen worden?  
Jawel, er zijn degenen die hem toebehoren en die van alle naties en kerken en zelfs van ander geloofsovertuigingen komen. Johannes 10:16. Dit is de eerste sleutel. Neem dit aan. Weet dit. 
Hoe zullen jullie Hem herkennen ondanks alle verwarring en valse profeten? 
De meest eenvoudige en natuurlijke manieren van alles: zijn stem. 
Jullie zullen hem op dezelfde manier kennen als jullie de stem van een familielid kennen. Johannes 10:3-5. Dit is de tweede sleutel. Er is één stem en die zullen jullie kennen.  
Wat is de waarheid over deze tijden en de aard van de Mensheid?
 “Zij weten niet, noch begrijpen zij dat ze in duisternis lopen; alle grondbeginselen van de aarde zijn uit hun koers geraakt” —- maar toch, “Ik heb het gezegd, Jullie zijn goden; en allemaal zijn jullie kinderen van de Allerhoogste”. Psalm 82:5-6. 
Dit zijn onze tijden en dit is onze aard. Dit is de derde sleutel. 
Degenen die hun opvatting corrigeren en zich overgeven aan de Waarheid binnenin hen, zullen leven als kinderen van de Allerhoogste God. Zij zullen opstaan en zullen als de Goede Herder zijn die ze volgen, zeker van hun passen, bescheiden in hun vreugde.
Geen enkele aardse macht kan hen bedriegen over wat zij zijn. Heel hun schat ligt in de Hemel; wie zal die van hen afnemen? Ongetwijfeld, hun deel wordt apart gehouden en welk deel ervan was niet verdiend?    
Dit zijn voor ons dingen om over na te denken en te weten in deze tijden, wanneer we uitgetest worden en de Duivel zijn uiteindelijke ‘Grand Slams’ uitprobeert, zijn Grootste Leugens, zijn meest sluwe plannen.   
Wij zullen uit de verste uithoeken van de Aarde komen, vanuit alle rassen en naties, van alle overtuigingen en geloofssystemen, want we worden zoals een schaap bij zijn naam genoemd wordt en door zijn Herder. We worden geroepen ondanks alle verschillen. 
We zullen zijn stem horen en we zullen antwoorden. We zullen niet worden misleid. We zullen niet verward raken. En op geen enkel moment zullen we onbewaakt blijven. Bij onze Herder zullen we veilig zijn en onze Herder is bij ons.  
We zullen de Duisternis zien, maar zullen niet wanhopen; we zijn de kinderen van de Allerhoogste God, voor deze dagen gemaakt en naar Zijn beeld.
Nu weten jullie dus wie jullie werkelijk zijn en wat jullie in de dagen die voor ons liggen kunnen verwachten. Laat niets jullie bang maken, want de dagen van Satan zijn voorbij en zijn afloop is verzekerd.  
—————————-
Bekijk dit artikel en meer dan 1.700 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Het origineel is te lezen onder artikel 1743 – Three Keys, One Chapter and One Psalm: Your Future?
Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.
Toelichting:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe meer dan 1700 artikelen heeft gewijd.
U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?
Ik had me voorgenomen om geen artikelen van Anna meer te vertalen. De meeste van haar artikelen gaan over specifiek Amerikaanse zaken en is voor de meeste mensen niet zo interessant. Dit is een van haar uitzonderingen. Het klinkt als een boodschap en is heel anders dan de wereldse werkelijkheid waar Anna normaal over schrijft.
Deze wil ik graag met jullie delen.
Ik hoop van ganser harte dat dit artikel van Anna u van dienst is en groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.
Sjra Knippenberg
Posted by Paul Stramer at 4.33 PM https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif