Dienstbaarheid

Dienstbaarheid

Auteur: Anna Von Reitz – Donderdag 18 mei 2023

Wij dienen onze Schepper uit liefde en onze medemens uit liefde; wij dienen ook ons land uit liefde.  Dat is eigenlijk alles wat zin heeft om anderen en dingen buiten onszelf te dienen.

Let op het onderwijs van Jeshua over dienstbaarheid.  De Meester waste de voeten van zijn discipelen.  Hij deed dit uit liefde voor hen.  Hij vernederde zichzelf en diende, zodat zij konden leren te dienen. En om lief te hebben.

De dienaar is vaak de meester in het leven, en we zouden er allemaal goed aan doen deze les te leren, want liefde is een beslissing – en wij zijn de beslissers.

Het is niet de man met de grote belangrijke titel en het mooie pak en alle toeters en bellen, het geld, de universitaire opleiding, de positie in de maatschappij — niet de krijgsheer, de zakenman, de politicus, de priester, of de koning — het is niets van dit alles dat een man groot maakt.

En we weten dat allemaal, diep van binnen.

Het is degene die het welzijn van allen dient, die de ware Meester is. Alleen zo iemand is de Herder der Mensen.

Met vriendelijkheid leidt hij ons. Met nederigheid dient hij ons.  Met vastberadenheid weerstaat hij alle kwaad. En in zijn hart draagt hij de zaden van elke kosmos die er is, die er ooit geweest is, of die er ooit zal zijn.

Andere meesters komen en gaan, vergroten zichzelf, maken een cultus van hun eigen gezicht, dienen hun eigen ego, verlangen naar macht en geld en koesteren schoonheid alleen voor het prestige van het bezitten ervan.

Ze nippen aan champagne, ze praten over “het gewone volk” en noemen ons “vee” en daarom maken ze plannen om mensen als dieren te behandelen. Om ID-chips in ons te stoppen.  Om eigendom van ons te claimen. Om ons te belasten op onze eigen arbeid.  En ons te gebruiken als onderpand voor hun schulden.

Ze beseffen nooit dat ze door ons te vernederen, zichzelf dubbel vernederen. Ze zien het verband niet tussen het ontzeggen van het recht van een ander om te leven, vrij te zijn en zijn mening te uiten en het ontzeggen van hun eigen rechten.

Ze hebben zichzelf tot deze toestand verlaagd, door te geloven in en de wet van de jungle te praktiseren, in plaats van de wet van de liefde.

Ze dienen niemand of iets anders dan zichzelf en hun gulzige eigenbelang.  Ze lopen rond als lege hulzen, altijd hongerig, altijd op zoek naar meer, meer, meer.

Zelfs zij zouden je niet kunnen vertellen waarom ze meer nodig hebben, terwijl ze in hun limousine stappen en uitkijken over hun vorstelijke landgoederen. Ze verlangen naar meer zonder enige reden.  Nooit tevreden. Nooit gelukkig.

En diep van binnen zijn ze altijd bang om te verliezen wat ze hebben.

Ze kijken altijd over hun schouder naar elke bedreiging voor hun levensstijl.  Stiekem doodsbang om arm te zijn.

Nooit in vrede. Gretig.  Ellendig. Ziek van geest en hart. Leeg als een gat in een rots.

Dat komt omdat een mens geen dier is, hoe verdorven, egoïstisch of leeg hij ook is.  Hij kan geen toevlucht nemen tot het instinct dat hem voortdrijft naar zijn onzekere doelen.

En hij heeft nog steeds de behoefte om te dienen.

Dus zulke mannen, misleid over wat waar is over onze gezamenlijke natuur en over hun eigen leven, dienen Satan in plaats van de ware God te dienen – maar ze dienen precies hetzelfde. Inderdaad, ze worden een slaaf.

Het dienen van de Ware God brengt vreugde en vrede en vriendschap, want liefde brengt liefde en hoop en vriendelijkheid en overvloed en alle goede dingen voort, net zoals wortelzaad wortels doet groeien in de lente.  Leven is je erfenis en schoonheid is je constante metgezel.

Het dienen van Satan en zijn afgoden brengt leegte en vervreemding, want egoïsme brengt meer egoïsme voort.   Je wordt je eigen zwarte gat.  En de dood is je enige deel.

In de woorden van Jozua: “Kies heden wie gij zult dienen….” en laat het een bewuste keuze zijn, met het eindresultaat duidelijk voor ogen.

Anna Von Reitz

—————————-

Zie dit artikel en meer dan 4100 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com

Om dit werk te steunen zoek je de   

Doneer knop op deze website.

Vertaling: wakkeremensen.org