De Geit Standaard / Zaterdag, 30 december, 2017

De Geit Standaard
Zaterdag, 30 december, 2017
Ik zou moeten toegeven dat ik van geiten hou. Het zijn dappere, ondernemende, koppige, taaie, moedige kleine schepselen met hun eigen ideeën …. een beetje als andere schepselen die we kennen.

Met als gevolg dat ik een natuurlijke sympathie heb voor geiten en voor geitenhoeders. Het hoeden van geiten is een stuk moeilijker dan het hoeden van schapen, ofschoon om verschillende redenen. 

Het is moeilijk om schapen te hoeden want schapen zijn dom en onschuldig. Zij zullen een lage heuvel ontdekken en er op gaan staan te midden van een overstroming en er op blijven staan totdat ze verdrinken in plaats van hogere gebieden te midden van het stijgende water te zoeken. Hun grondgedachte, vergelijkbaar met die van Amerikaanse belastingbetalers lijkt te zijn: “Nou ja, mijn voeten staan nog op de grond dus het moet goed met me gaan, zelfs wanneer ik tot aan mijn lippen in het water sta”.

Geiten daarentegen hebben geen moeite met feiten onder ogen te zien en het zoeken van hoger gebieden. Geconfronteerd met een overstroming zullen ze niet alleen hogere gebieden zoeken maar ze zullen op de dichtstbijzijnde berg afgaan en blijven klimmen. Het probleem voor de kudde geiten is dat ze dat allemaal op hetzelfde moment doen en ze zullen allemaal een andere route kiezen want ze reageren individueel en niet als een kudde.Dus al haar geiten gaan — algemeen gesproken — in de juiste richting, maar ze verspreiden zich in een honderdtal verschillende wegen terwijl ze hun weg de berg omhoog zoeken. (De vergelijking met de Patriot Movement ((Sjra: Vrijheidsbeweging in de VS. [2] Adherents describe the movement as centered on a belief that individual liberties are in jeopardy due to unconstitutional actions taken by elected government officials, appointed bureaucrats, and some special interest groups outside of government, to illegally accumulate power. Aanhangers beschrijven de beweging als gecentreerd op de overtuiging dat individuele vrijheden in gevaar zijn als gevolg van ongrondwettelijke acties genomen door gekozen regeringsfunctionarissen, benoemde bureaucraten en enkele speciale belangengroepen buiten de regering om illegaal macht te accumuleren.[ citation needed ] Journalists and researchers have associated the patriot movement with the right-wing militia movement [3] and some in the movement have been associated with illegal acts of violence.)) is onmiskenbaar). Alles wat de kudde geiten kan doen is zelf de berg opstormen en het beste hopen wanneer de storm is gaan liggen.

Dit is de situatie waarin de functionarissen van de Amerikaanse overheid nu verkeren. De schapen hebben zich verschanst en de geiten springen, of men nu wil of niet, via ieder pad dat begaanbaar is de berg op, inclusief de Bit Coin.

Om het veroorzaken van vooroordelen en veronderstellingen die mensen over De Goud Standaard hebben te vermijden, zal ik in de plaats daarvan De Geit Standaard bespreken.

Net zoals goud hebben geiten een intrinsieke werkelijke waarde. Dus kunnen geiten dienen als echt wettig geld.

Net als goud brengen geiten “rente” op in de vorm van meer geiten die gefokt worden, in de vorm van geitemelk en kaas en zeep. In de vorm van geitenhaar en uiteindelijk in de vorm van vlees en beendermeel voor bemesting en voor geitenhuid.
Geiten hebben een heleboel waardevolle “afgeleiden”.  

Men zou nu de kwestie kunnen opwerpen dat op, het tijdelijke vlak, geiten waardevoller zijn dan goud, ofschoon minder gemakkelijk te vervoeren en minder duurzaam.

Geiten hebben een waarde en wisselkoers zelfs stevig verankerd in de Bijbel. Het offeren van één vrouwelijke geit doet boete voor één zonde. Dit is vergelijkbaar met de wisselkoers van de Emergency Banking Act uit 1934, waarin één zilveren dollar gelijkgesteld werd met één papieren dollar.

In huidige begrippen zou je minimaal zo’n $200 moeten ophoesten (relatief goedkoop voor een levenskrachtige vrouwtjesgeit van redelijke kwaliteit) voor de kwijtschelding van één zonde. Het is overduidelijk, toen en nu, dat er niet zo heel veel zonden per week voor nodig zijn om je in het armenhuis te laten belanden.

Merk op dat de Israëlieten op dit moment in de geschiedenis “zelfbesturend” waren geworden, wat ook betekent “zelf belasting heffend”. Zij waren verantwoordelijk voor het naleven van de wet van Mozes, zichzelf vrijwillig de boetes en de tienden opleggend en zich met hun geiten, schapen en ossen bij de Tempel meldend.

Neem alstublieft in aanmerking dat er in aanvulling op de Fundamentele Tien Geboden meer dan 600 lagere wetten waren die ook gevolgd moesten worden en dat alle inbreuken hierop offers vereisten om dit goed te maken.

Het hebben van deze lagere wetten garandeerden de priesters en de Levieten, de rechters en de politie een constant en rijkelijk inkomen, bovenop de tienden die ingesteld waren om voor de onderhoudskosten en reparatie en uitbreiding van de Tempel te betalen.  

Met het gevolg dat de Israëlische leiders een zelfbestendig bestuur hadden dat niet alleen het voordeel had van al deze offers, maar dat daarbij ook in staat was om doorgaande offers op verplichte basis te controleren en af te dwingen. Wat begon als een vrijwillige trouwhartigheid aan een morele gedragslijn, werd al heel snel tiranniek en afdwingend, compleet met betaalde verklikkers en belastinginners.

Tegen de tijd dat Jezus op het toneel verscheen, gingen de mensen niet alleen gebukt onder het zware juk van de ambtenaren van de Tempel, maar ze werden ook vernietigd door de eisen van Caesar.

Deze situatie komt precies overeen met onze situatie nu, met de Landelijke Overheid van de Verenigde Staten die de rol spelt van het Tempelbestuur en de Gemeentelijke Overheid van de Verenigde Staten die de rol speelt van het Romeinse Bestuur. We hebben niet alleen De Tien Geboden die nog steeds van kracht zijn, maar we hebben meer dan 80.000.000 wetten om te gehoorzamen en voor te compenseren.

Het is ons geluk dat er niet genoeg werklieden op Aarde zijn om die 80.000.000 wetten af te dwingen en de meesten er van blijven gewoon in de boeken als een middel om ieder mogelijk menselijk gedrag van welke soort dan ook te bestraffen.

We hebben dat allemaal over onszelf afgeroepen en we hebben betaald om ons dit allemaal te laten gebeuren. We hebben onze eigen ketenen gesmeed en onze eigen gevangenbewaarders betaald. We hebben dit gedaan uit naam van God en toen hebben we een oogje dichtgeknepen en de priesters en de politici door de zijdeur laten binnensluipen als plaatsvervangers voor God.

Lang geleden zeiden ze: hé, wij zijn de “plaatsvervangers” van God. Dus, betaal ons gewoon voor jullie zonden en alles zal goed met jullie gaan.
De prijs is dan één vrouwtjesgeit per zonde.
Nu zeggen ze: hé, wij zijn jullie eigen geachte “vertegenwoordigers”. Dus, betaal ons gewoon voor jullie zonden en alles zal goed met jullie gaan. De prijs voor onze service aan jullie zal dan minimaal $200 per zonde bedragen.
Hoe is dit op enige manier anders dan wanneer een kerel met de naam Guido in je deuropening verschijnt en zegt: “Hé, ik vertegenwoordig Dhr. Marcioni. Betaal gewoon $200 per week en alles zal goed met je gaan”.

Er is geen verschil. Het enige verschil is dat je nu wordt aangeklaagd omdat je dit jezelf aandoet. Je wordt nu verondersteld een ultieme masochist, crimineel en schuldige partij te zijn die dit systeem van zaken ondersteunt.

Wanneer jullie corrupte politici niet zouden betalen om 80.000.000 wetten in het leven te roepen en de politie en de militairen niet zouden betalen om te zorgen voor handhaving, zou niets hiervan gebeuren. Of wel soms? 

Afpersing en moord en valse aanhoudingen is de dienstverlening waar jullie deze federale agenten voor betalen.
Jullie zijn — volgens hen — jullie eigen Godfather.

Net zoals De Geit Standaard, hield De Goud Standaard rotsvast stand totdat Franklin Delano Roosevelt het goud uit de circulatie nam en goud in Amerikaans privébezit confisceerde in het grootste roof-in-de-schijn van-wet complot ooit.

Dit bracht een grote stijging van de goudprijs teweeg. Met andere woorden, het gespuis verdiende niet alleen aan het stelen van het goud dat in het bezit was van individuele Amerikanen, ze verdienden ook door de prijs van het goud op te drijven. De volgende grote stijging kwam in de jaren 1980, toen het bezitten en het handelen in goud voor de mensen weer wettelijk werd toegestaan — en weer kwam het gespuis op stoom en werd beloond om gespuis te zijn.

Nu willen de reptielen, die confisceerden, stalen, opeisten, gijzelden en veruit de grootste hoeveelheid goud op deze planeet verborgen houden, dat jullie in hun casino komen spelen en de chips van hun goudcasino gebruiken om hun spel te spelen. In feite hebben ze jullie NODIG om in al deze leugens te geloven en om “waarde te geven” aan hun goud, want wanneer jullie dat niet doen, is hun goud niet meer dan een andere grondstof, onderhevig aan de krachten van de markt.
We kunnen goud gebruiken om goedkope, super-efficiënte zonnecellen te maken. We kunnen het gebruiken om onverslijtbare geïsoleerde dakspanen te maken. Goud zal toch enige waarde hebben, net zoals de waarde van een geit, maar niet zoveel als de oplichters letterlijk op vertrouwen.
Stop en denk na over het hele concept van “waarde geven” aan iets. Dit is van jullie kant een daad van wilskracht. Wanneer jullie waarde hechten aan rechtvaardigheid en vergevingsgezindheid, dan hebben deze dingen waarde. Wanneer jullie waarde hechten aan zoutedrop, dan heeft die waarde. En wanneer jullie waarde hechten aan goud en zilver — waar kwam hun waarde vandaan? Van jullie en van wat dan ook dat jullie hier van wensten te maken.

Waarmee wij in deze Spirituele Oorlog geconfronteerd worden is niets meer of minder dan het aanpakken van onze eigen domheden, onze goedgelovigheid, onze hebzucht, onze angst, onze bereidheid om meer waarde te hechten aan prullen dan aan morele principes, onze bereidheid om personeel te betalen dat ons niet dient, onze luiheid, ons gebrek aan zelfonderzoek, onze onwilligheid om verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen daden, onze inactiviteit, onze waarden en toestand van onze wereld.

Terwijl we hier staan te kijken naar het begin van een nieuw jaar, wemelt het van de geruchten over een “RV” (Sjra: Herwaardering) en goede mensen overal zitten neergehurkt en wachten, wachten, wachten …. en vestigen al hun hoop en dromen op een “opnieuw instellen” van de valuta in de wereld. Ze denken dat dit hun levens beter maakt, hen meer koopkracht zal brengen en “zaken zal vereffenen” zodat, bijvoorbeeld, de meedogenloze armoede in Afrika kan worden verlicht. Ze wachten op hetzelfde gespuis dat het probleem geschapen heeft om het op te lossen.

We hoeven niet te wachten op een of ander “opnieuw instellen”. We kunnen op ieder moment de dingen die we willen zelf opnieuw instellen. Ga gewoon eens vijf minuten zitten en denk na over waar jullie echte waarde aan hechten, maak hier een symbool voor en verhandel het. We hebben al “Aardse Dollars” die gebaseerd zijn op land. Waarom geen “Dollars van Vrede” gebaseerd op de waarde van vrede? Of “Dollars van Rechtvaardigheid” die gebaseerd zijn op rechtvaardigheid in een wereld die helemaal gek geworden is?

Het is net zo zinvol als het opofferen van een geit om voor een zonde te betalen.
 —————————-
Bekijk dit artikel en meer dan 800 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Het origineel is te lezen onder artikel 814 – The Goat Standard
Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.
Toelichting:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe bijna 800 artikelen heeft gewijd.
U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?
Ik wens iedereen voor dit nieuwe jaar – en voor alle jaren die volgen – het hoogste goede toe. In die zin groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.
Sjra
Posted by Paul Stramer at 2:35 PM https://resources.blogblog.com/img/icon18_email.gifhttps://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif