De Blokkade van Zegel 7 – deel 2 / Zondag 18 november 2018 / Door Anna Von Reitz

De Blokkade van Zegel 7

deel 2
Zondag 18 november 2018 / Door Anna Von Reitz
Er zijn mensen die twijfelden aan mijn instructie om deel te nemen aan de spirituele strijd om wat genoemd wordt het Zevende Zegel op eiland Bardsey te ontbinden, dus zal ik meer uitleg geven.
Onze wereld wordt eerst geordend door energie en materie neemt toe in overeenkomst met energie. 
Wanneer iemand sterft, keert zijn energie terug naar de sfeer waar ze vandaan kwam en waaiert geleidelijk op Aarde uiteen. Maar wanneer deze energie door bepaalde religieuze handelingen, die bij aloude volkeren bekend waren, gebonden wordt, vertrekt de energie niet. Ze vormt een Blokkade.  
Meer dan 20.000 Druïde priesters en Britse heersers zijn op deze manier op het eiland Bardsey begraven en ingesloten. 
Deze mensen waren er van overtuigd dat ze een enorm Leger van Doden gingen vormen om de Britse Eilanden te beschermen. De weerklanken van deze overtuiging zetten zich tot de dag van vandaag voort in populaire verhalen als The Lord of the Rings en Bedknops and Broomsticks.

In tijden van nationale catastrofe roepen heksen en tovenaars nog steeds de doden van eiland Bardsey op en geloven nog steeds dat dit verstandig is.  

In werkelijkheid beschermt het Engeland niet, maar het doet twee andere dingen. Het belemmert de natuurlijke cyclus van het leven en het vormt een “Verstopping”, een “Blokkade” genoemd, in de vrije energiestroom naar Afrika. 

De Aarde heeft energielijnen die werken als de bloedvaten in onze lichamen. Wat gebeurt er wanneer jullie de bloedtoevoer naar je linker been voor 80% afsluiten? Je been zou wegkwijnen en vergaan, zo niet afsterven.
Wat de Engelse mensen op het eiland Bardsey deden was een groot percentage van de energie, die normaalgesproken naar Afrika zou stromen, blokkeren en verlamde zo Afrika en diende ook om het hele Zuidelijke Halfrond te verlammen — Zuid Amerika, Australië en Antartica zijn allemaal nadelig beïnvloed. 
Daarom moet de verstopping — het Zevende Zegel — op het eiland Bardsey worden bevrijd, opgelost als een brok zout die een pijp blokkeert. 
De manier om dit te doen is bewust te worden van het feit dat dit gebeurt en waarom het gebeurt en bevrijd de gevangen gezette en vastgehouden zielen. Bied hen vrede aan. Laat jullie eigen vrede als een golf in de oceaan over hen heen spoelen en stel je deze gigantische klont energie voor, het Zegel, geleidelijk oplossend, wegsmeltend, totdat die volledig verdwenen is en de vrije stroming van energie naar en door Afrika wordt hersteld. 
Dit is een noodzakelijke voorbereiding om de Sahara weer te laten floreren en om de balans in de ecosystemen van de Aarde te herstellen. Het is ook een noodzakelijk “herstel” voor de Familie van Mensen.  
Wanneer jullie de energielijnen voor de eerste keer gewaarworden en het feitelijke bestaan van zoiets als door de mens gemaakte zegels, zou dat bij jullie, vanwege je eigen religieuze overtuigingen, wat ongemak kunnen veroorzaken, maar dat is echt niet anders dan het oplossen van een brok zout in een emmer water. 
Noch het water, noch het zout worden vernietigd. Er wordt geen schade aangericht. Dingen veranderen gewoon van vorm, worden uit hun starheid bevrijd en toegestaan om eindelijk op een natuurlijke wijze verder te stromen.  
Op dezelfde manier zullen de zielen die in die tijd en ruimte zijn vastgehouden uit de starheid worden bevrijd en in staat zijn om verder de stromen. Het zal hen geen schade berokkenen. Het zal een zegen en bevrijding zijn.
Engeland zal niet langer meer zijn beroepsleger van doden hebben, maar er zal ook geen noodzaak meer voor zijn. Er is een humanere en wijzere magie over de Aarde heen gekomen en de Oude Manieren kunnen heengaan.
Wanneer de blokkade van Bardsey eindigt, zal een gelijksoortige “Ontbinding” beginnen in Verdun in Frankrijk, in Carthago in Noord Afrika, in Balbeck op de Levant, in Constantinopel, Jeruzalem en in Rome. Wanneer ieder zegel ontbonden is, zal de Aarde haar geluk en gezondheid herwinnen en zullen de mensen zich meer bewust worden van hun innerlijke spirituele kennis en erfenis. Dit zal ons dan ook helpen herverbinden met Alles Dat Is en de stagnatie en vervreemding, die op de Aarde een plaag is geweest, beëindigen.     
Wanneer mensen de stroming van het leven weer kunnen voelen, zullen ze het beter begrijpen en meer koesteren. Wanneer de geëerde doden hun vrede wordt gegund, zullen wij ook vrede op Aarde hebben.  
Laat dus onze liefde en verlangen naar vrede als golven van de zee over het eiland Bardsley vloeien en terwijl het zegel daar langzaam begint te verdwijnen en te breken, weet dan dat, ja, enorme verandering naar de Aarde gaat komen, maar het is geen verandering die gevreesd moet worden. Het is verandering ten goede, voor gezondheid en voor het geluk van iedereen. 
—————————-
Bekijk dit artikel en meer dan 1.300 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Het origineel is te lezen onder artikel 1376 – The Siege of Seal 7
Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.
Toelichting:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe meer dan 1300 artikelen heeft gewijd.
U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?
Anna doet meer dan de vinger op de zere plek leggen, duiden op wat niet klopt in de wereld. Zij draagt ook oplossingen aan. Daarin mag men geloven of niet. Wie zichzelf leert kennen weet z’n eigen antwoord.
Ik hoop van ganser harte dat dit artikel van Anna u van dienst is en groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.
Sjra Knippenberg
Posted by Paul Stramer  https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif