Commercieel Leenheerstelsel / Zondag 17 december, 2017 / Anna von Reitz

Commercieel Leenheerstelsel
Zondag 17 december, 2017 / Anna von Reitz

Enige tijd geleden gebruikte ik de uitdrukking “Commercieel Leenheerstelsel” om het nieuwe gezicht van het oude kwaad in ons midden te omschrijven. Het is heel eenvoudig. Wij hebben ondernemingen toegestaan om op te treden als koningen en zij doen nu wat koningen met hun onderdanen doen. Zij doen dat in naam van winsten in plaats van hun afstamming, maar het is hetzelfde systeem en heeft hetzelfde resultaat.
Denk hier eens over na:

Een vriend stuurde me onlangs een artikel over Karen Hudes en 188 nationale leiders die allemaal bij elkaar komen en meer afspraken voor ons maken. Een nieuw “Verdrag van Versailles” —- of zoiets noemen ze het. Ik voelde een akelige en onaangename golf van sarcasme over me heen spoelen: alsof we nog niet meer dan genoeg Verdragen van Versailles hadden? Alsof welk hiervan dan ook ooit gerespecteerd zou zijn?
De woorden van oplichters zijn nooit het papier waard waarop ze geschreven staan, niet tweehonderd jaar geleden, nu niet en nooit niet. En het een “verdrag” noemen maakt het nog geen. Voor het geval dat Karen dit vergeten is, echte soevereine overheden maken verdragen. Ondernemingen doen dat niet.

Vraag je nu eens zelf af wat “nationale leider” betekent?

Het blijkt nu dat al deze “nationale leiders” ondernemingen vertegenwoordigen — niet staten van mensen en geen landen. Zij bepalen de toekomst van bijvoorbeeld CANADA (NV) en CHINA (NV), niet Canada en China — maar zij zullen bereidwillig beweren dat ze erkend gezag hebben om beslissingen te nemen voor de mensen en de soevereine overheden — terwijl ze dat in feite niet hebben.
  
Stel je de situatie voor: Je hebt 188 Rover Baronnen die allemaal samenkomen met de Piraten Koningin en die hun activiteiten als het rechtsgeldige proces van feitelijke soevereine overheden opdringen — en de slachtoffers zijn te versuft en te passief om te beseffen dat hen door deze collectieve procedures en charlatans alles wordt afgenomen.
  
De VERENIGDE STATEN (NV) is niet onze regeringsvorm. En ook niet de USA (NV) en noch is dat DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (NV) en ook niet DE REGERING VAN DE VERENIGDE STATEN (NV) en ga zo maar door. Onze eigenlijk bestuur is geen naamloze vennootschap, is dat nooit geweest en kan dat nooit zijn. Punt uit.

Hoe kan dit dus gebeuren?
Stel je voor dat je buitenaards bent en van buiten deze ruimte komt en je wordt helemaal in de war gebracht. Je kijkt om je heen en je ziet al die enorme Amerikaanse ondernemingen en dus ga je er van uit dat zij Amerika vertegenwoordigen, goed? In zekere zin doen ze dat ook. Maar in die zin dat ze onze rechtmatige regering zouden zijn doen ze dat niet. En hier schuurt het. 

In een feodaal stelsel is er een Koning die zijn onderdanen arbeid en geld afperst om zijn koninkrijk te runnen. Op het gebied van commercieel feodalisme onttrekt het moederbedrijf geld en arbeid aan de franchises om haar bedrijf te runnen. In de praktijk maakt dit geen verschil.

De uiteenlopende Presidenten en CEO’s worden voor hun functies gekozen in plaats van door erfopvolging, maar wat maakt dat uit? Eenmaal in functie handelen ze als koningen en koninginnen: benoemen hun edelen als hooggeplaatste vice president, secretaris generaal van dit en dat, districtmanagers  en partners, ze voeren collectieve “beleidsmaatregelen” in als wetten, vormen allianties met enkele bedrijven, verklaren anderen de “oorlog” en voor deze discussie het meest belangrijk — ze belasten, sjacheren, verplichten en parasiteren hun werknemers om zo hun doelen te bereiken.
Dit zou nog enigszins vergeven kunnen worden wanneer het van toepassing zou zijn op echte werknemers, wanneer de echte werknemers er willens en wetens mee hadden ingestemd om hun rechten op winsten in te ruilen en hun tijd op Aarde voor een prijs hadden verkocht — maar hoe zit het met de lijfeigenen? — mensen die geen salaris krijgen van het bedrijf en die eenvoudig onder bedreigingen gedwongen worden om hun tijd en geld af te staan aan het bedrijf als gevolg van gangsterpraktijken en afpersing door bendes betaalde misdagers?
IRS agenten of inquisiteurs. Kruis of munt.
(Sjra: Internal Revenue Service. Wikipedia: In de Verenigde Staten worden belastingen geheven zowel op het niveau van de staten als op het nationale, federale niveau. De IRS is verantwoordelijk voor het uitvoeren en toepassen van de Amerikaanse federale belastingwetten en het innen van belastinggelden).

Het is hetzelfde systeem. Het functioneert op precies dezelfde manier.

Dezelfde ongebreidelde, wetteloze en ongecontroleerde honger naar macht en geld die de Europese Monarchieën heeft aangedreven wordt tegenwoordig wereldwijd door ondernemingen uitgedragen, om zo hun eigen vorm van feodalisme te creëren.

En wij, de mensen en het eigenlijke bestuur die deze organisaties inhuren, worden tot slaven gemaakt, net als de lijfeigenen tot slaaf werden gemaakt — alleen erger.

In de Middeleeuwen droegen de meest misbruikte lijfeigenen 25% van de waarde van hun arbeid en tijd af aan de Koning. Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk dat mensen voor meer dan 60% van hun arbeid en tijd worden aangeslagen om diverse niveaus en lagen van geïncorporeerd bestuur — en de daders die van dit systeem profiteren vertellen ons dat dit “vrijwillig” is terwijl zij ons het mes op de strot zetten, ons in militaire dienst dwingen, onze identiteit stelen en onze kinderen verkopen/verhandelen als industriële producten van contracten voor zwoegarbeid (Sjra: mensen die vele uren werken voor een zeer lage beloning en in ongezonde omstandigheden).
  
Ze zijn zelfs zo ver gegaan te verkondigen dat we helemaal geen rechten hebben. En geen mogelijkheid om eigendom te hebben. En dat we incompetent zijn. Achter onze ruggen noemen ze ons “vee” en behandelen ons ook zodanig — alles terwijl ze hun voedsel uit onze beurzen halen en de kwaliteit van onze levens reduceren voor hun eigen verrijking.

Voor iedere redelijke maatstaf zijn deze mensen misdadigers. Al Capone zou zich schamen.
Maar wacht even, wanneer jij er genoegen mee neemt om een onoplettende lijfeigene in een feodaal system te zijn, de hedendaagse ondernemingen zijn goed op weg om een naadloos programma van indoctrinatie en “ levenslang oogsten” — hun exacte woorden — ontworpen om hun frauduleuze commerciële claims te leggen op jullie en je natuurlijk bezit vanaf het moment van je conceptie.

Laat me jullie een heel eenvoudig en oud (ca. 1700) voorbeeld geven van deze georganiseerde criminaliteit en de reden waarom ze nu miljarden mensen willen vermoorden.

Wanneer ze eenmaal je voornaam verworven hebben en voor zichzelf een licentie op jouw naam ontworpen hebben, geven ze schuldbekentenissen uit die gebaseerd zijn op de geschatte waarde van jouw levenslange arbeid en boedel. Laten we eens zeggen dat deze som $600.000 (Amerikaanse dollar) per baby is. Zij storten deze obligaties op de  Depository Trust Corporation (Sjra volgens Wikipedia: effecten bewaarinstelling) die dan het tegoed uitgeeft aan de daders. Op hetzelfde moment sluiten ze op hun nieuwe slaaf een verzekeringspolis af van 1 miljoen dollar.
Zie je de “shtick” nu?
(Sjra volgens Wikipedia: Vanwege de wortels in komedie en showbusiness heeft het woord shtick een connotatie van een gekunstelde en vaak gebruikte act, iets dat opzettelijk is gedaan, maar misschien niet oprecht).

Ze verpandden zojuist je levenslange inkomsten en de waarde van welke bezittingen die je ook zou kunnen verwerven, aan investeerders — $600.000 waard — en ze worden betaald voor het verkopen van een belang in “JIJ” — en draaiden zich toen om en plaatsten toen een levensverzekeringspolis op “JIJ” ter waarde van $1.000.000
We praten hier over een veilige inzet, niet?
Wanneer jij sterft halen ze gegarandeerd de waarde van de schuldbekentenis plus een aardig grote winst. En wanneer je eerder sterft, innen ze hun winst eerder. Dat is waarom zo de nadruk gelegd wordt op kindermoord en het doden van baby’s.

Maar niet alleen dat. Wanneer zij hun Preferente Schuldeisers doden, hoeven ze niet terug te betalen wat zij hen reeds verschuldigd waren, gaan alle door de slachtoffers “in de steek gelaten” boedel van welke Holocaust ze ook ontketenen opeisen en ze gaan al hun onkosten op de overlevenden verhalen – als uitbetaling die verschuldigd is voor de dienst van het vermoorden van iedereen.
Natuurlijk, volgens hen is er altijd een nobel doel verbonden aan deze vuile zaakjes. En zoals dat te voorspellen is, is dat nooit het geval.
Nu ballen de criminelen, die verantwoordelijk zijn voor deze walgelijke praktijken en boosaardige omstandigheden, hun vuisten en uiten bedreigingen, terwijl hun plannen gefaald hebben en al hun pogingen de verkeerde kant op zijn gegaan. Zij gaan de wereld vernietigen, scheppen ze op, alsof dit iets opmerkelijks en goeds zou zijn — of zelfs iets anders dan wat ze altijd al gedaan hebben.

Wat ze ook zeggen, de verschrikkingen van collectief feodalisme zullen niet worden toegestaan: de Leeuw van Judah staat hen in de weg en het Koninkrijk van de Hemel is gekomen, dus moeten ze vluchten als lege schaduwen en binnenkort zullen ze verdwenen zijn.
—————————-

Bekijk dit artikel en meer dan 800 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Het origineel is te lezen onder artikel 805 – Commercial Feudalism
Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.
Toelichting:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe bijna 800 artikelen heeft gewijd.
U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?  
Ik wens iedereen heel fijne kerstdagen toe en voor 2018 en al de jaren daarna alleen maar alle goeds.
Laten we ons openstellen voor Liefde en Licht.
Dan zullen al dit soort artikelen van Anna overbodig worden.
Ik groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.
Sjra
Posted by Paul Stramer  https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif