Bereid jullie Denken en Harten voor. / Dinsdag 11 september, 2018 /Door Anna Von Reitz

Bereid jullie Denken en Harten voor.
Dinsdag 11 september, 2018 /Door Anna Von Reitz
Ik heb al eerder aangehaald dat jullie lichamen net ruimtepakken zijn, die jullie bewustzijn in dit aspect laat verblijven, maar ik moet er aan toevoegen dat het menselijke bewustzijn niet de enige vorm van bewustzijn is dat een menselijk lichaam kan bewonen.
Engelenbewustzijn en demonisch bewustzijn kunnen net zo goed een sterfelijk lichaam bewonen, alsof je een grote hond een shirt aantrekt: het kan zijn dat het niet goed past, maar het volstaat.
En zo is het wanneer we te doen hebben met Kwaad in Hoge Posities. Er zijn er die mens lijken te zijn omdat ze een menselijk lichaam “dragen” —- maar ze zijn niet menselijk.
Deze werkelijkheid is jullie ronduit en vele malen verteld in de Bijbel, maar wanneer ik met mensen praat, krijg ik de indruk dat de meesten van ons zich deze informatie niet echt ter harte nemen en welbewust nadenken over wat dit in praktische termen betekent.
Het betekent dat die vriendelijke dame op de PTA bijeenkomst (Parent-Teacher Association: ouders-docentenvereniging) —- in feite een duivel in een mensenlichaam zou kunnen zijn.

Of dat de man, die op de hoek van de straat staat met een bord waarop staat: “Werk voor Eten”, een engel in een lichaam kan zijn.
In jullie ogen lijken ze allemaal op elkaar en jullie kunnen het verschil niet zien. Om de verwarring nog wat groter te maken; er zijn nog meer entiteiten die een menselijk lichaam kunnen bewonen —- bijvoorbeeld, wezens van het Koninkrijk van de Natuurgeesten, die Geesten van de Natuur zijn en die, behalve een verbond met de Waarheid, helemaal geen moreel bewustzijn hebben.
En nu maakt Kunstmatige Intelligentie, KI, zijn opwachting. Een godslasterlijke door de mens gemaakte samensmelting van gecomputeriseerde apparaten en menselijke neurale netwerken, die een reeds dooreen gehaspelde nomenclatuur van wezens die volledig mens lijken te zijn —- en die dat niet zijn —- nog meer verwart.
Ik breng dit onder jullie aandacht omdat het binnenkort verkrijgen van deze informatie jullie kan helpen om de wereld te begrijpen.
Jullie zullen horen wat er in het verborgene gedaan en gepland is en het zal jullie met afschuw vervullen. Ik heb het gehoord en het vervult me met afschuw.
Jullie zouden je kunnen afvragen hoe mensen zulke dingen zouden kunnen bedenken en doen en het antwoord is eenvoudig —- het-zijn-geen-mensen. Het zijn duivels die in een menselijk lichaam wonen. Zij zijn de kinderen van Satan.
Zij zouden hier zelfs niet moeten zijn, maar ze zijn er —- dus, zullen we met dit feit moeten omgaan.
Het zal voor jullie gevoelens en denken een hele schok zijn om met de werkelijkheid van deze omstandigheid om te gaan en jullie kunnen je bij tijden paranoïde voelen —- maar dat gaat voorbij en jullie zullen al die “andere” wezens die onze wereld bewonen leren herkennen, een leerproces dat zal helpen om hun macht en invloed te elimineren.
Per slot van rekening, wanneer jullie de slang zouden kunnen zien, zouden jullie de slang ontwijken. Of haar doden. Jullie zouden haar niet uitnodigen op de koffie en haar raad aannemen. En jullie zouden haar niet kiezen voor een ambt. Jullie zouden haar niet jullie onderwijssysteem of jullie media laten beheren.
—————————-
Bekijk dit artikel en meer dan 1.200 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Het origineel is te lezen onder artikel 1248 – Prepare your Minds and Hearts
Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.
Toelichting:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe meer dan 1000 artikelen heeft gewijd.
U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?
Ook dit artikel gaat niet alleen over Amerika. Anna zou het net zo goed over Nederland en ieder ander land in de Europese Unie kunnen hebben. Waar Anna spreekt over de slang, spreken wij in Nederland meestal over wolven in schaapskleren.
Is het u ook opgevallen dat bij velen de schaapskleren ernstige scheuren vertonen? Reparatie is niet meer mogelijk. Ze zijn al te vaak versteld.
Ik hoop van ganser harte dat dit artikel van Anna u van dienst is en groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.
Sjra Knippenberg
Posted by Paul Stramer at 5.50 PM