Antwoord voor Critici – deel 3 / Vrijdag 23 november, 2018/ Anna Von Reitz

Antwoord voor Critici
deel 3
Vrijdag 23 november 2018/ Anna Von Reitz 
Er zijn mensen die zeggen dat ik een “God complex” heb omdat ik spreek over spirituele en metafysische zaken alsook over de praktische kwesties van de Aarde. Hebben zij niet al duizenden jaren gehoord dat dit een Spirituele Oorlog is? En hoe kan deze anders beëindigd worden dan via een spirituele revolutie? 
Wanneer ik waarneem dat de Aarde energielijnen heeft die geblokkeerd zijn, zeg ik dat in dezelfde strekking als dat een automonteur je zou kunnen zeggen dat de remmen van je auto aan een beurt toe zijn of dat je nieuwe schokdempers nodig hebt.
Wel zeker beseffen jullie in deze dag en tijd dat jullie eigen lichaam slagaders en aders heeft die het met bloed voorzien? En dat jullie brein door middel van zenuwsynapsen, die, net als in ieder ander elektrisch circuit, als heel kleine schakelaars elektrische impulsen doorgeven, verbonden is met je teen?
Door eenvoudig de dingen wat op te schalen, weten jullie dat de Aarde ook zo’n systemen heeft. Jullie kennen de Straal Stroom en andere “luchtstromen” die door de atmosfeer van deze planeet stromen, of niet soms? En jullie weten ook over de stromingen van de oceaan die zich vermengen en roeren en het water vanuit de diepte omhoog brengt?

Waarom wordt het dan opgevat als iets vreemds, wanneer ik zeg dat er zich een aloude energieblokkade, die bekend is als het Zevende Zegel, gecentreerd op het eiland Bardsey aan de westkust van Engeland, die de vrije doorstroom van energie naar Afrika en het Zuidelijke Halfrond verhindert?

Zeer zeker zijn jullie bekend met verstopte afvoeren en dichtgeslipte slagaderen en bladeren die de regenwaterafvoer verstoppen. Jullie weten ook dat, wanneer zenuwimpulsen worden geblokkeerd, een mens zijn armen of zijn benen niet meer kan voelen en verlamd is? Waarom is dan zo omstreden dat de Aarde onderhevig is aan die zelfde soort ziekten?
Wanneer wij wensen dat de Aarde weer gezond wordt en floreert, moeten wij een oplossing zoeken voor deze zaken, op dezelfde manier waarop een elektricien een doorgebrand circuit moet omleggen of dat een loodgieter een afvoer moet ontstoppen.
Letterlijk, wanneer wij wensen dat de Bijbelse voorspelling uitkomt en de Sahara Woestijn te zien opbloeien, dan moeten we ons bewust worden van het lichaam van de Aarde en hoe dat verondersteld wordt om te functioneren en waarom het niet werkt zoals het zou moeten.
Ik ben gewaarschuwd dat ik dingen van eeuwen en eeuwen geleden aan het opbaggeren ben. Welnu, dat is waar. Maar voor mijn verdediging zal ik het proces van genezende wonden waarnemen: er vormt zich een korstje op het oppervlak, maar de wond geneest van binnen naar buiten. Op dezelfde manier is voor de Aarde om te genezen, zelfs een heel oude korst — een oppervlakkige genezing — niet goed genoeg om een toekomst op te bouwen. 
Voor een echte genezing om plaats te vinden moeten de oorzaken van de etterende ziekte worden aangepakt. Dit kan alleen maar gedaan worden wanneer meer mensen zich van zichzelf bewust worden en van de Waarheid en van de Aarde en van de feitelijke geschiedenis die ons naar dit moment gebracht heeft.
Binnen het Hindoeïsme worden energie blokkades algemeen erkend als oorzaak van vele ziektes — lichamelijke ziektes alsook emotionele en psychische. Het geheel van de Chinese geneeskunst draait ook om dit begrip: wanneer de “Chi” — de levenskracht, wordt geblokkeerd, is verstoring van het hele systeem het resultaat. Het vermogen om deze energie blokkades te beëindigen is wat acupunctuur en acupressuur effectief maakt. 
Er was een tijd, toegegeven, duizenden jaren geleden, toen deze kennis in het Westen maar ook in het Oosten, gemeengoed was en de Aarde werd gezien als een enkelvoudig levend systeem, met z’n eigen “Chi” waarvan wij allemaal een onderdeel zijn. Mensen waren zich bewust van de energiekanalen, maar jammer genoeg hebben enkele mensen geprobeerd om deze kennis te beschermen en zichzelf te verrijken ten koste van de rest van de planeet.
Zodoende hebben we het Zevende Zegel op het eiland Bardsey waarvoor we een oplossing moeten zoeken.
Duizenden mannen werden opgeofferd en hun energie werd vastgeketend op dit kleine stukje land en dwong de grote rivier van de Aarde “Chi” over de Pool te stromen en de weg naar beneden langs de Westkust van Engeland werd geblokkeerd, als door een dam. Die dam moet verwijderd worden.
Hoe?
Zoals die is vormgegeven door middel van angst en pijn en opoffering van leven, moet die met moed en genezing en overvloed aan leven verwijderd worden. Ze moet weggesmolten worden met het gerichte bewustzijn van liefde en gulheid en vrijheid. Onze gedachten en emoties zijn levenskrachten. Ze hebben energie en betekenis die veel verder gaan dan wat we ons momenteel ook maar kunnen voorstellen.
Wanneer we dus onze gedachten van liefde sturen naar dat kleine stukje rots in de Atlantische Oceaan, is het als een massage van een pijnlijke spier of als het schoonmaken van een wond.
De mensen van de Britse eilanden lijden. Ze lijden al een heel lange tijd. Diep in hun geschiedenis, verankerd in hun cultuur, bevindt zich een leugen. Die leugen is dat de doden van het eiland Bardsey een leger vormen in de Britse verdediging, een soort erfenis van helden, vastgehouden vanuit vroegere eeuwen, klaar om voor hun thuisland te vechten.
In de plaats daarvan, wat de Druïden met hun aloude magie deden, was de natuurlijke energiestroom van de Aarde blokkeren en alle soorten van ziekte en onbalans veroorzaken — en niet alleen voor Afrika, niet alleen voor het Zuidelijke Halfrond. Dit “zegel”, deze blokkade van energie heeft ook voor de Britse mensen eindeloze problemen veroorzaakt.
Het overgrote deel van drie generaties Britse mannen zijn hierdoor aan oorlogen opgeofferd.
Wanneer ik dus een beroep doe op Spirituele Werkers om zich te concentreren op het doorbreken van het Zevende Zegel op eiland Bardsey, is dat niet “alleen maar” ten gunste van Afrika of om Zuid Amerika van pijn te verlossen of om het klimaat in Australië te matigen. Al deze zaken zullen op een natuurlijke manier gebeuren en dat is goed — maar het zal ook de Britse mensen begunstigen.
Aan iedere Brit die dit leest — al jullie levens zijn jullie ingeperkt. Iedere ademhaling is maar een halve ademhaling geweest. In de kern van jullie wezen kunnen jullie voelen dat jullie zijn samengeperst in een stevige balletje en in de mate dat jullie er ooit vrij van zijn geweest, heeft het jullie een bewuste inspanning gekost om te overwinnen.
Zeer waarschijnlijk hebben jullie niet geweten waarom dit zo was, alleen dat het zo is. Jullie eigen ervaring van deze Waarheid is wat jullie zal overtuigen, meer dan woorden zouden kunnen doen.
Veel Amerikanen en West Europeanen zijn door deze zelfde vreemde plaag getroffen — een gevoel van constante spanning en druk en “geboeid” zijn — een vorm van energetische verstopping.
Dit is vanwege het Zevende Zegel dat vele eeuwen geleden op het eiland Bardsey is gecreëerd.
Wanneer jullie je de bevrijding van het weer vrij stromen van de energieën van de Aarde kunnen voorstellen, wanneer jullie kunnen begrijpen dat dit noodzakelijk en goed is, wanneer jullie jezelf kunnen zien als een deel van een groter geheel en je kunnen voorstellen hoe het zou voelen om zelf weer vrij te zijn, dat help.
Zoek op het internet afbeeldingen van het eiland Bardsey en weet dat waar jullie naar kijken, voornamelijk een opeenstapeling van menselijk bloed en beenderen is, een verschrikkelijk monument van lijden en dood, overdekt met spaarzaam gras en strandzand.
Visualiseer dan een golf van genezende energie die het eiland nadert, diep in de zeebodem dringt en door de rotsen, door de aloude beenderen, door het aloude bloed en troost en vrede brengt, haar energiepatronen herschikt en de beklemmende energieknoop laat bevrijden.  
Voel de bevrijding, de grote zucht van verlichting, de diepe adem die terugkeert in je eigen longen, terwijl de genezende energie zich verder Oostwaarts verplaatst, over de rest van de Britse eilanden, over Europa, over Azië, over de Pacific, over de Atlantische Oceaan en weer tot rust komt op het eiland Bardsey, rustig pulserend en diep in de grond dringend, vrede aanbiedt aan allen die daar rusten. (Sjra: wanneer wij dit doen vanuit Europa, gaat de tocht natuurlijk in omgekeerde volgorde.) 
Terwijl jullie dit doen, zullen jullie andere zegels waarnemen, plaatsen op Aarde waar de energiekanalen geblokkeerd of vernauwd zijn. De overgrote meerderheid hiervan werden niet met opzet gecreëerd, maar zijn het resultaat van grote rampen in het verleden — martelaarschap, oorlog, vulkaanuitbarstingen.
Terwijl jullie eigen genezende krachtveld zich rond de wereldbol verplaatst, zullen jullie deze verstopte kanalen waarnemen als kleine tikken of pauzes, alsof iemand jullie voor een momentje heeft afgeleid of even een beetje van je energie heeft afgetapt. Accepteer dat en herken die plaatsen en stuur hen ook vrede en genezing.
Voor alle liefhebbers van de Bijbel die denken dat ik iets slechts of “nieuwe tijds” voorstel — Onze Vader houdt ons niet dom. Het is openlijk verkondigd — vraag en gij zult verkrijgen. Het is slechts jullie eigen angst en achterdocht die jullie afhoudt van vragen en evenzo ontvangen.
En diezelfde angst is wat jullie verlamt en jullie ervan weerhoudt om een invloedrijke kracht te zijn voor het welzijn die jullie op Aarde zouden moeten zijn. Dit is een aanzienlijke reden van “waarom” het Koninkrijk van de Hemel niet onmiddellijk en universeel zichtbaar is.
Het is één ding om “als” kleine kinderen in onschuld en vriendelijkheid te zijn, maar wat anders om volwassenen te zijn die als kleine kinderen handelen, bang voor het donker en geen vragen stellen omdat jullie bang zijn voor de antwoorden.
Er zijn er die jullie aangeleerd hebben om bang te zijn, zelfs bang voor jullie eigen wezen, jullie eigen aard, jullie eigen potentieel. Ze hebben jullie ingeperkt met leugens en probeerden jullie te overheersen — niet omdat zij sterker waren. Verre van dat. Hun hele gladheid heeft jullie, door eigen toedoen, ingeperkt en de mond gesnoerd door jullie eigen angst.
Dat is de enige manier waarop kwaad kan gedijen. Dat is de enige manier waarop deze giftige slangen het kunnen redden — wanneer jullie angst en achterdocht je inperkt en je afscheidt van jullie eigen Vader in de Hemel.
Zij vertellen jullie dat Hij een nietsnut van een Vader is. Zij vertellen jullie dat Hij meedogenloos is en jullie in het eeuwige vuur zal laten branden. Zij zeggen dat jullie zwak en hulpeloos zijn, dat jullie in al je spirituele zaken van hen afhankelijk moeten zijn om als tolk op te treden en tussenbeide te komen. Zij leren jullie om je eigen ziel te wantrouwen. Ze perken jullie in en doen hun uiterste best om jullie van de Waarheid te vervreemden.  
Maar, zoals het oude liedje gaat: “Neither life nor death shall ever from the Lord his children sever”.
I attest to this. I tell you the truth, not a half-truth watered down with pablum, but the whole truth. Ghastly things have been wrought upon the Earth because of willful ignorance, and it must stop. The past must be healed and fully healed, from the inside out. And anyone who thinks that we are not in the midst of a Spiritual War needs to step outside and check the wind.
Ik bevestig dit. Ik vertel jullie de waarheid, niet een halve waarheid aangelengd met praatjes, maar de hele waarheid. Vanwege bereidwillige onwetendheid zijn er vreselijke dingen zijn op de Aarde in werking gesteld en dat moet ophouden. Het verleden moet genezen worden en volledig genezen worden, van binnenuit. En iedereen die denkt dat we niet midden in een Spirituele Oorlog zitten moet even naar buiten lopen en kijken hoe de wind waait.
—————————-
Bekijk dit artikel en meer dan 1.300 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Het origineel is te lezen onder artikel 1379 – Answers for Critics
Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.
Toelichting:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe meer dan 1300 artikelen heeft gewijd.
U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?
Anna doet meer dan de vinger op de zere plek leggen, duiden op wat niet klopt in de wereld. Zij draagt ook oplossingen aan. Daarin mag men geloven of niet. Wie zichzelf leert kennen weet z’n eigen antwoord.
Dit artikel is een prachtige toelichting op het vorige artikel over dit onderwerp. Toch zullen er heel veel mensen zijn die dit flauwekul vinden. Waarschijnlijk zullen zij dit niet eens lezen en hoeven ze ook niets te vinden en al helemaal niets te doen. Is dat ook niet een deel van het probleem? Dat we als mensheid te weinig doen? We zijn allemaal druk bezig met heel veel dingen, maar hoe zinnig zijn deze voor ons aller welzijn?
Ik oordeel niemand, maar naar mijn mening heeft Anna meer wijsheid in haar pink dan alle ‘geleerden en hoogwaardigheidsbekleders’ op de Aarde bij elkaar.
Ik hoop van ganser harte dat dit artikel van Anna u van dienst is en groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.
Sjra Knippenberg
Posted by Paul Stramer