Alweer de Britten – – – Eentonig, nietwaar? / Door Anna Von Reitz

Er zijn meer dan 200 bekende en afzonderlijke stammen van het coronavirus, dat in verband wordt gebracht met griep, ook wel bekend als een gewone verkoudheid.

De specifieke variant, waarvan het nog niet geïdentificeerde en niet-geïsoleerde Covid-19 virus naar verluidt afstamt, is gepatenteerd door het Britse Pirbright Instituut en gefinancierd door de Bill en Melinda Gates Foundation.

Oh, heb je het door. Al weer!

Inmiddels zijn veel Amerikanen net wakker geworden voor de volgende feiten:

1. De CDC (Sjra: Centers for Desease Control and Prevention. Lees: een variant van de Nederlandse RIVM) en NIH (National Institutes of Health. Lees: Onze gezondheidszorg) zijn geen overheidsinstellingen. Het zijn allebei particuliere instanties die zich bezighouden met het produceren en het profiteren van vaccins. Beiden concurreren voor overheidscontracten om onderzoek te doen en statistische analyses uit te voeren, maar ze maken geen deel uit van de overheid.

2. Er is geen bepaling in geen enkele federale grondwet of de grondwet van de staat-van-staat (bv. the State of Ohio. De originele Amerikaanse terminologie is: Ohio State. Een staat van de mensen. De eerste is een onderneming) die welke overheidsambtenaar dan ook machtigt om, met betrekking tot onze gezondheid of medische keuzes, namens ons te handelen. Hun enige macht is over hun eigen werknemers en over personen die van hen afhankelijk zijn als voorwaarde voor tewerkstelling of voor het ontvangen van uitkeringen.

3. Gedwongen inenting is verboden volgens de Code van Neurenberg, artikel 6, lid 1 en 3 en iedereen die betrokken is bij een gedwongen inentingsprogramma is aansprakelijk.

4. Er is niemand verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een vaccin. De farmaceutische bedrijven gaan sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw vrijuit en de bedrijven van de overheidsdiensten, die de aansprakelijkheid voor hen hebben aanvaard, zijn failliet. Wat er overblijft is een door de industrie gefinancierde “Vaccin Rechtbank”, maar deze heeft de reputatie de industrie te beschermen.

5. Het doordrukken van elke vorm van verplichting voor het dragen van mondkapjes of van een gedwongen vaccinatieprogramma aan het algemene publiek onder het mom van wet, is een misdaad van juridische fictie.

6. Ieder openbaar georganiseerd bedrijf (dat een contract aanhoudt of statuten van de regering van de Verenigde Staten of van een staat-van-staat dochteronderneming) is verplicht het openbare recht te gehoorzamen, inclusief de grondwetten, en kan geen rechten of bevoegdheden naar zich toetrekken die een lid van het algemene publiek beroven van welk recht dan ook dat gegarandeerd wordt door de grondwetten of publieksrechten — inclusief het recht op privacy, religieuze vrijheid en zelfbeschikking.

7. “Mijn lichaam, mijn keuze.” geldt voor meer dan alleen voor abortussen.

8. Als iemand niet het recht heeft om je te dwingen om je tanden te poetsen, heeft hij/zij ook niet het recht om je te dwingen om thuis te blijven en een masker te dragen. In tegenstelling tot waar sommige mensen en bedrijven van uitgaan, leven we niet in een betuttelende staat.

—————————-

Bekijk dit artikel en meer dan 2.800 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Het origineel is te lezen onder artikel 2842 – The Brits again – – – Monotonous, isn’t it?
Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.

Toelichting: 

Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe meer dan 2.800 artikelen heeft gewijd.

U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?

Ik heb geprobeerd om de Nederlandse versie van het artikel van de Code van Neurenberg te vinden, maar kwam niet verder dan de volgende weergave: 

“Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen”. 

Dit is wat ik vond door het zoeken op de tekst: “the Nuremberg Code, Article 6  Sections 1 and 3” 

Vertaling: 

Vaccins zijn een directe schending van de Code van Neurenberg. 

Gedwongen, geforceerde en verplicht gestelde vaccinaties zijn in strijd met deze grondbeginselen. 

EEN SCHENDING VAN ARTIKEL 6 VAN DE UNESCO-VERKLARING VAN 2005 OVER BIO-ETHIEK EN MENSENRECHTEN.

Artikel 6, lid 1: 

Elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden uitgevoerd met de voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon, op basis van voldoende informatie. De toestemming moet, waar van toepassing, uitdrukkelijk zijn en kan door de betrokken persoon te allen tijde en om welke reden dan ook worden ingetrokken, ZONDER NADEEEL of schade. 

Artikel 6, lid 3: 

In geen geval mag een collectieve overeenkomst of de toestemming van een gemeenschapsleider of ander gezag de toestemming van een goed geïnformeerde persoon vervangen. 

Ik hoop van ganser harte dat dit artikel van Anna u van dienst is en groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.

Sjra Knippenberg

Posted by Paul Stramer at 1.04 PM

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Labels: 2020, Anna von Reitz, The Brits again — Monotonous, isn’t it?