WE MOETEN ONS BEWUSTZIJN VERGROTEN 

WE MOETEN ONS BEWUSTZIJN VERGROTEN 

Door: Vital Frosi – 3 Mei 2022.

Geliefden!

Alles wat tot ons komt in de juiste tijd en het juiste moment, is een Kosmisch Intelligentie die de leiding heeft over alle bewegingen in het oneindig Universum. Van een wolk in onze atmosfeer tot de beweging van een heel Melkwegstelsel, is een perfecte organisatie, die permanent ordent en harmoniseert. Anders zouden miljarden planeten en sterren hun banen niet kunnen volgen zonder met elkaar in botsing te komen.

Wij kunnen nog niet beseffen dat de mens zo’n klein wezen is zodat hij niet van belang is binnen de oneindigheid van de goddelijke schepping. In feite is in eerdere teksten al geschreven dat het menselijk lichaam een mini-heelal is. Onze oorsprong is in de Bron, het is een goddelijk Zaadatoom. Wij zijn dus ook atomair. Maar bovenal, zijn wij het bewustzijn.

Zelfs in deze fractal (minuscuul deel) is het een zeer beperkt bewustzijn dat planeet Aarde bewoont, al hebben wij nog zo’n groot belang maar toch kunnen we ons dit niet voorstellen. Wij zijn hier om te helpen bij de ontwikkeling, niet alleen voor planeet Aarde en haar mensheid, maar ook voor het hele Melkwegstelsel.

Het menselijk bewustzijn dat oprijst, bevordert een geleidelijke en relatieve beweging in dit hele kwadrant van het Universum. Vaak horen we iemand zeggen dat hij de wereld zou willen veranderen. Het is duidelijk dat die wereld planeet Aarde zou moeten zijn. Weinigen weten niet dat dit ook mogelijk is, en dat het veel gemakkelijker is dan wij ons kunnen voorstellen.

Het verschil is dat sommigen begrijpen; om de wereld te veranderen, het voldoende is zichzelf te veranderen. Anderen willen echter dat de wereld verandert, maar doen zelf geen moeite ervoor. Het is hier dat wij enkele belangrijke aspecten zullen verduidelijken in deze tijd van Overgang.

Je bent niet toevallig geïncarneerd op dit moment. Jullie hebben je vele millennia voorbereid om nu hier te zijn, als deel van de Overgang van de Aarde en van de ascensie van een deel van de mensheid. Je bent hier om je eigen opstijging te maken. Je zult spoedig een Opgestegen Meester worden, net zoals alle eerder Opgestegen Meesters voor jou.

Maar je moet het weten en vooral geloven! Je bent veel meer dan je denkt dat je bent. Was je vroeger in feite een fractal (breukdeel) van je eigen bewustzijn, nu neemt dat bewustzijn snel toe en nemen nieuwe versies van jezelf dit materiële lichaam over. Je wordt elke dag, een nieuwe jij.

Als je bewustzijn stijgt, levert het universum je nieuwe pakketten wijsheid en nieuwe taken. Zie hoe bepaalde informatie, tot voor kort niet werd begrepen. Merk op hoe ze nu al een betekenis hebben en gemakkelijk begrepen worden. En morgen zul je anders zijn dan je vandaag bent. Alles versnelt in hetzelfde tempo evenals de overgang van de aarde.

Je moet onthouden dat je geen informatie krijgt als je er niet klaar bent om die te begrijpen. Het universum verspilt geen tijd. Het maakt nooit fouten. Het leidt nooit in de verkeerde richting. Het weet precies wat je zielsplan was voor deze huidige incarnatie.

Verder bestaat een Quantum Systeem, dat elke ademhaling van elk mens op Aarde registreert. Hoe zouden fouten kunnen worden gemaakt in de aflevering van pakketten, met zulke geavanceerde technologieën, tot nu toe buiten onze kennisbegrip? Er is zeker geen kans daarop.

Maar de boodschap van vandaag wil zeggen dat je waakzaam moet zijn. De boodschappers van de Nieuwe Tijd verspreiden informatie en taken onder allen die er klaar voor zijn. Dus moet je de oude concepten en de oude overtuigingen die voorheen je bewustzijn vormden, verwijderen. Men moet de oude nutteloze bagage van nu af aan achterlaten. Wie overladen is met dergelijke gadgets, zal geen plaats hebben voor nieuwe pakketten, die nu evenwichtig worden verdeeld, door de Wetten die het Universum regeren.

Niemand krijgt nieuwe informatie als hij daarvoor niet gereed is om ze te ontvangen, te begrijpen en door te geven. De valse verspreiders zullen ernstige moeilijkheden hebben hun posities te behouden, omdat geëxpandeerde gewetens in staat zijn het echte van het illusoire te onderscheiden. Verruimde gewetens kunnen niet langer worden bedrogen.

De nieuwe informatie wordt alleen begrepen door degenen die in staat zijn ze te begrijpen. En dit zal beslissend zijn, want zij die er klaar voor zijn, kunnen niet wachten op hen die de veranderingen in zichzelf niet willen doorvoeren. De tijd dringt! Let op de feiten. Let op de informatie. Let op je vermogen om het te begrijpen. En bovenal, let op zinnebeelden.

Nu is het Tijdperk van de Materiële Mens geëindigd. We gaan een nieuwe tijd beleven: het tijdperk van de Spirituele Mens. Allen die opstijgen, zullen begrijpen dat wij niet slechts een lichaam zijn. Zij zullen begrijpen dat ze een bewustzijn in expansie zijn. Een bewustzijn dat niets meer is dan een fractie van een ander groter bewustzijn, en dat beetje bij beetje zal integreren met hogere versies.

We komen thuis. Niet een thuis op een bepaalde plaats in het heelal, maar ons thuis in ons eigen bewustzijn. We zullen hier meer van begrijpen als we dit gefragmenteerde bewustzijn, in dit materie bezield lichaam verder uitbreiden. We gaan ons heel intensief en heel snel bewust worden van wie we werkelijk zijn. De sluiers lichten zich op. Een nieuw scenario zal zich aandienen en zal eindelijk de Nieuwe Aarde tonen waar zo lang naar is uitgekeken!

We mogen dit detail niet vergeten; niets zal iemand bereiken als hij/zij niet over een minimum aan bewustzijn beschikt om de boodschappen te begrijpen die worden toegezonden, want de Universele Wetten zijn volmaakt en verspillen geen enkel woord; geen enkel pakket. Ze missen gewoon geen enkel adres.

Sta klaar! Wees oplettend! Houd je plek up-to-date.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

Gepost door: Peter B. Meyer / Mei 2022