“Voorbij de Horizon”

 

“Voorbij de Horizon”

Door: Vital Frosi – Januari 2023

Dierbare Mensen!

De afwerking van een werk is altijd het meest gevoelige deel en dat vereist de grootste aandacht. De hele structuur kan, ondanks zijn grote weerstand, zelfs ruw, onregelmatig en zelfs een beetje vormeloos zijn, maar de afwerking maakt de lijnen harmonieuzer en geeft de schoonheid die ervan verwacht wordt.

De planeet Aarde en haar mensheid is een van de mooiste werken van het heelal. Resultaat van de intentie van de Schepper, alles volgt het Goddelijke Plan, ook al begrijpt ons beperkte bewustzijn op sommige momenten het werk dat gedaan wordt niet.

Het grote werk dat de planeet Aarde vertegenwoordigt is in de laatste fase van voltooiing. Dit rechtvaardigt het einde van de cyclus van verzoening en beproevingen en het begin van een nieuwe tijd, die de wereld van de wedergeboorte wordt genoemd. In feite zijn we in het donkerste uur van de nacht, net voor de dageraad. Of zoals de bijbelse boodschap zegt: “En wanneer alle dingen ten einde schijnen te zijn, zal het niet ten einde zijn; het zal het begin zijn van een Nieuwe Tijd; van een Nieuwe Aarde”.

Velen verwachten een Redder van buitenaf. Hoewel de Aarde inderdaad alle hulp heeft van de meer geëvolueerde werelden en hun menswetenschappen, is het belangrijkste deel aan ieder zelf, want als wij in een school voor zielen zitten, is het de leerling die moet laten zien dat hij klaar is om op te ascenderen naar een hoger niveau.

De mens is een kosmisch bewustzijn, dat in deze school dualiteit ervaart. Door de sluiers van vergetelheid herinnert hij zich zijn vorige incarnaties niet, noch wie hij werkelijk is, noch zijn zielsplan voor dit huidige bestaan. Maar je moet begrijpen dat niemand los staat van zijn vorige levens.

Als je je nu, op dit moment, al je honderden vorige incarnaties zou kunnen herinneren, zou je precies weten waarom je bepaalde situaties doormaakt. Alles is een voortzetting, zelfs met de pauze die “tussenlevens” wordt genoemd, wat de fase is waarin de ziel zich bevrijdt van het fysieke lichaam en naar de Astrale Aarde gaat, waar zij een evaluatie van haar leerproces en een nieuw incarnatieplan kan maken.

Als je reïncarneert, onderwerp je je opnieuw aan de sluier van vergetelheid, want dat is de regel van deze zielenschool. Alles wat in je dagelijks leven gebeurt, is in overeenstemming met je zielenplan. Er bestaat niet zoiets als toeval, geluk of pech. Er is altijd een oorzaak, en die is nauw verbonden met ieders verleden.

Als je je nu je vorige levens zou kunnen herinneren, zou je zien hoe alles in elkaar steekt. Een actie uit het verleden creëert een reactie nu. Een fout daar, bepaald nu een kans om het te corrigeren. Een ervaring die voorheen niet werd begrepen, kan opnieuw worden ervaren in deze huidige incarnatie. Als dat niet zo was, zou er geen evolutie zijn van de op aarde geïncarneerde zielen.

De regels van de Goddelijke Gerechtigheid zijn gewoon eerlijk. Anderzijds neemt de Rechtvaardigheid van de Mensen niet altijd ethische en morele principes in acht. De methoden zijn vaak gebaseerd op de interpretatie van degene die oordeelt, en zo kan het iemand bevoordelen of schaden. Anderzijds is de Goddelijke Gerechtigheid altijd trouw aan de Universele beginselen, dat wil zeggen dat zij niet bevoordeelt of schaadt, omdat zij altijd gebaseerd is op de natuurlijke Wet van Oorzaak en Gevolg.

Het menselijk geweten wordt nu op de proef gesteld, in deze tijd van planetaire overgang. Dit zijn de laatste tests om degenen die klaar zijn om te ascenderen te beoordelen, en degenen die nog meer lessen en leren nodig hebben in een school van verzoeningen en beproevingen. Daarom kunnen we hier zeggen dat de tijd gekomen is om het kaf van het koren te scheiden.

De tijd van de Openbaring is ook gekomen, die niets anders is dan de openbaring van wat verborgen was. Verborgen door de sluiers van vergetelheid, maar die nu zonder maskers onthuld zullen worden. Alle mensen op aarde zullen een tijd beleven van grote openbaringen en ook van verrassingen, zowel aangename als onaangename.

Als we ons vorige levens konden herinneren, zou het gemakkelijker te begrijpen zijn waarom er mensen zijn die grote beproevingen doormaken. Mensen die zich inzetten voor het goede en die lijden onder bepaalde onrechtvaardigheden, als we het bekijken vanuit menselijk oogpunt en de huidige realiteit. Maar als alles de wetten van oorzaak en gevolg volgt, als het mogelijk zou zijn het verleden van iedereen te bekijken, zouden we zien dat in feite alles altijd een voortzetting is. Zelfs met de disincarnatie van de ziel wordt de reeks lessen in haar opeenvolgende incarnaties niet onderbroken.

Ook als we naar vandaag kijken, zien we dat er nog veel mensen zijn die het kwaad beoefenen. Onmenselijke en gruwelijke daden overal op de planeet. Dus, volgens de wetten van oorzaak en gevolg, wat zou eerlijk zijn tegenover deze delinquenten in een volgende incarnatie? Uiteraard is de Goddelijke Gerechtigheid gebaseerd op de volgende gelijkenis: “Aan ieder naar zijn daden”. Hier is al gezegd dat er in de universele wetten geen slachtoffer of beul is; er is altijd de toepassing van de wet van actie en reactie.

We oogsten wat we zaaien. Zoals Jezus Christus zei: “Zaaien is gratis, maar de oogst is verplicht”. Ook zal niemand ervoor terugdeinzen om van zijn eigen gekweekte vruchten te oogsten. Een andere bijbelse zin: “Doe anderen niet aan wat je niet wilt dat zij jou aandoen, want daarmee doe je het jezelf aan.” Dit laat ook weer zien dat niemand slachtoffer of beul is. Het is veeleer altijd het product van zichzelf.

De beproevingen van het einde van deze planetaire cyclus zijn zichtbaarder dan ooit. We moeten ons geloof en vertrouwen in het Goddelijke Plan voor de mensheid versterken. Het donkerste uur van de nacht zal ook voorbijgaan en achter de horizon zal een nieuwe dag aanbreken. Niemand zal doormaken wat niet hoeft. Niemand zal disincarneren voor de tijd die in zijn eigen incarnatieplan is vastgelegd. Niemand zal betalen voor de keuzes van anderen. Maar er is altijd een leerproces en een reden voor elke situatie.

Dit zijn de laatste lessen voor de eindtoets. We worden getest om te zien wie echt klaar en in staat is om naar een hoger niveau te gaan binnen deze school, die nu ook een niveau hoger gaat. Wij kunnen nog niet weten welke lessen voor ons noodzakelijk zijn om de veilige gang naar de Nieuwe Aarde te verkrijgen. Maar door altijd te handelen met de intentie van het algemeen welzijn, binnen een driepoot die hier al zo vaak is geplaatst, ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE, PASSIE EN RESPECT, zullen we zeker in aanmerking komen.

Achter de horizon ligt een schat. Het is van jou. Je hoeft het alleen maar te gaan halen. Het enige obstakel is een portaal dat geopend moet worden. De sleutel die het kan openen is jouw bewustzijn. Het wachtwoord is de frequentie van dit bewustzijn. En de frequentie is gebaseerd op het in de vorige paragraaf genoemde statief. Je bent van niemand afhankelijk om het te bereiken, en dat is het belangrijkste. Wanneer je dit alles begrijpt, kan niets en niemand je tegenhouden om te ascenderen, naar een hoger niveau van bewustzijn, dat wil zeggen naar een Nieuwe Tijd. Een nieuwe realiteit, een nieuwe tijdlijn en een nieuw mens worden ligt om de hoek bij jou! Het is voorbij de Horizonlijn! Klamp je niet vast aan wat binnenkort ophoudt te bestaan. En onthoud: je bent een bewustzijn; niet een lichaam zoals het lijkt.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

Auteur: Vital Frosi

Bron: Vital Frosi

Vertaling: wakkeremensen.org