Vitale Frosi “Het Filteren van Energieën”

Vitale Frosi “Het Filteren van Energieën”

Door: (Neva (Gabriel RL) – 22 februari 2023


Terwijl de dagen worden geteld, breidt het menselijk bewustzijn zich nu uit met de snelheid van het Licht. Wij bevelen de beoefening van meditatie aan, om jezelf te evalueren, want wat je gisteren was, ben je vandaag niet meer. Er is hier ook gezegd dat wat vroeger eeuwen duurde, nu plaats vindt in een paar weken of maanden.

Uiteraard is er een groot deel van de mensheid dat nog steeds vasthoudt aan het oude energierooster van de Planeet. Zij proberen koste wat kost de status quo, bekend als normaal, te handhaven. Maar wat is dit normaal? Misschien is het niets meer dan de zogenaamde comfortzone.

Wij kunnen jullie verzekeren dat de meeste symptomen van pijn, lijden en ongemak niets anders zijn dan het verzet dat ieder van ons pleegt tegen de veranderingen die nu noodzakelijk zijn. Verzet en strijd tegen deze veranderingen maakt iemands leven veel moeilijker en gekweld.

Daarom zeggen wij altijd: “Kom in de Stroom!” Jullie zijn hier geïncarneerd op het beste moment op planeet Aarde. Dat is een voorrecht dat weinigen hebben gehad. Leven in geïncarneerde vorm, precies in de laatste periode van de Planetaire Overgang, geeft jullie een unieke kennis in het oneindige Universum. Deze kennis zal eerst worden geïntegreerd in jullie hogere versies van jezelf, dat wil zeggen in jullie Monade.

Deze kennis zal, zodra zij bij de Bron is aangekomen, ook worden geïntegreerd in alle Hogere Zelven van alle andere Monaden die in de gehele Kosmos bestaan. Begrijp daarom de grootte van de verantwoordelijkheid die op je schouders rust op dit moment van de Planetaire Overgang en de ascensie van je ziel.

Nu falen zou een onmetelijke verspilling zijn. Het zou niet alleen het verlies zijn van de kans, maar van honderden incarnaties, in een wereld van verzoeningen en beproevingen. Deze leercyclus opnieuw doorlopen is zeker een zware taak voor elke mislukte ziel. Gelukkig bereikt een groot deel van de mensheid op Aarde vandaag de noodzakelijke frequentie voor ascensie.

Wij brengen vandaag wat meer begeleiding, om de reis in dit laatste stuk van de Oude 3D Cyclus te vergemakkelijken. Wanneer wij zeggen dat het ergste voorbij is, willen wij dat jullie zeker weten dat het beste nog moet komen. Toch kan ieder van jullie het gemakkelijker of moeilijker vinden om de laatste brug over te steken die de dimensies scheidt.

Het inzicht dat alle bestaande vormen, zowel materiële als immateriële, niets anders zijn dan opgehoopte energieën, geeft ons de zekerheid dat het menselijk lichaam een gematerialiseerde energie is. De ziel daarentegen is een niet-materiële energie. Toch is er voortdurend interactie tussen energieën, die zich onderling vermengen, materie of geen materie zijn.

We kunnen zeggen dat energie steevast door het bewustzijn van ieder mens gaat om te worden uitgewerkt en het door ieder geprojecteerde resultaat te creëren. En als alles energie is, verklaart dit de theorie dat wij medescheppers zijn van onze werkelijkheid. We zijn dus allemaal individuen, want er is een individualiteit in ieder mens op aarde. Er zijn zeker geen twee bewustzijnen gelijk. De ziel die belichaamd is in een fysiek lichaam is dat individuele bewustzijn.

Wanneer wij zeggen dat de ascensie van de ziel afhangt van de staat van haar frequentie, geven wij in feite aan dat de ascensie individueel is. Elk bewustzijn zal een noodzakelijk niveau van frequentie bereiken om de trilling te verkrijgen waarmee het door de Ascensiepoort kan gaan. Door te vibreren in onvoorwaardelijke liefde, mededogen, respect, solidariteit, naastenliefde en dankbaarheid, stijgt de frequentie voldoende, tenminste om het niveau van de Vijfde Dimensie te garanderen.

Maar vandaag gaan we jullie wat informatie brengen, over hoe je de energieën kunt filteren. Jullie worden constant gebombardeerd door hoogfrequente energie, direct afkomstig van het Licht. Maar jullie worden ook dagelijks aangevallen door laagfrequente energieën die de Heren van het Licht jullie sturen. Als een echt armworstelgevecht bevinden jullie je tussen deze twee krachten. Maar weet dat alleen jij kunt beslissen welke kant dit gevecht zal winnen. En jij bent de trofee van de winnaar.

In deze voortdurende strijd staat je geweten, dat wil zeggen je ziel, op het spel. Het is aan jou om dit geschil minder pijnlijk te maken, want de kant van geen Licht, meet niet de gevolgen die op jou kunnen vallen. Hoe meer pijn en lijden je voelt, hoe meer energie je de negatieve kant van het geschil zult bieden. Hoe meer angst, woede, wrok, schuld en hopeloosheid je voelt, hoe meer energie je zult geven, juist aan degene die jouw bevrijding uit deze Wereld van Verzoeningen en Beproevingen niet wil.

Vergeet niet dat het fysieke lichaam slechts de resonantiedoos van de ziel is. Alle energetische onbalans vindt plaats in de subtiele lichamen voordat het zich manifesteert in het fysieke lichaam. Filter alle energieën voordat ze je overnemen. Identificeer de frequentie van elke situatie, elke persoon, elk nieuwtje, elk gevoel en vooral elk stukje informatie. Ja, vandaag beleeft de mensheid de laatste strijd van de 3D Cyclus, en iedereen is erin verwikkeld, aan de ene kant een soldaat van de informatie, en aan de andere kant een soldaat van de desinformatie.

Kies welke Heer je wilt dienen. Denk aan de zin die zegt: “Je kunt geen twee Heren tegelijk dienen”. Of je informeert, of je desinformeert. Er zijn geen twee plaatsen voor elke ziel op de tribune van het leven. Maar er zijn twee duidelijke Tijdlijnen, en hier ja is er keuze. Je zult kiezen volgens je frequentie, want er is geen andere manier om het te doen. En als je eenmaal een Tijdlijn hebt gekozen, kan niets je daarvan afleiden. De ene brengt jullie naar de Nieuwe Aarde, en de andere brengt jullie naar ballingschap, dat wil zeggen naar een andere Planeet van verzoeningen en beproevingen.

Kijk hoe de twee legers spelen. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om de ene en de andere waar te nemen en te identificeren. Identificeer de frequenties van beide kanten. Voel wat er in je resoneert! Probeer niet te raden, want het is niet nodig de kostbare tijd die nu dringt te verspillen. Voel gewoon hoe het resoneert met je innerlijke vibratie. Geen enkele externe kracht, hoe krachtig ook, zal die frequentie kunnen veranderen. Er zal geen misverstand over bestaan, dus wees niet bang om de tijdlijn te volgen die je kiest.

Hoewel je huidige frequentie is opgebouwd in opeenvolgende incarnaties, zijn er nog steeds keuzes in het heden. Keuzes die je ongemak kunnen verlichten. Identificeer de frequentie van alles wat je verteld wordt, alles wat je leest, en vooral alles wat de Media je laat bereiken. Dit zijn wapens in de oorlog van desinformatie versus desinformatie. Als je al de frequentie van de Nieuwe Aarde hebt, zal het absorberen van energieën van verkeerde informatie je een beetje vertragen bij het oversteken van de Dimensionale Brug en je ook onnodige pijn en ongemak bezorgen.

Filter alles en doe het snel, altijd op het moment dat je de informatie ontvangt. Voel in je hart of het al dan niet resoneert met wat je gelooft en weet. Zelfs met de beperkende overtuigingen die je door de eeuwen heen zijn opgelegd, heb je het aangeboren vermogen om te voelen. Voelen bedriegt nooit. Voelen is het bijgewerkte kwantumprogramma dat in jou bestaat. Wie nog in de oude energie vibreert, zal zeker afstemmen op verkeerde informatie, omdat die altijd de achteruitgang van de evolutie teweegbrengt. Als je op de nieuwe frequenties van de Aarde vibreert, zul je natuurlijk de sympathie of niet van de boodschap of het nieuws dat aankomt voelen.

De Aarde van vandaag is iets dat we kunnen vergelijken met een radiotoestel, dat slechts twee golffrequenties of afstemfrequenties heeft. Je ziel zal er nu één kiezen. Zij zal de energetische trilling zonder ruis kiezen, zij zal de zender kiezen waar zij zich op haar gemak voelt. Niets en niemand kan deze keuze verhinderen. Het is de uitoefening van de vrije wil van elk bewustzijn. Maar onthoud: Niemand zal voor je verschijnen en je vertellen welke keuze je moet maken. Je bent niet afhankelijk van iets externs om dat te doen. Je frequentie zal het automatisch doen, door afstemming en sympathie.

Gebruik je Energetisch Filter! Dit instrument is altijd al voor je beschikbaar geweest!

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

Vertaling: wakkeremensen.org