Vital Frosi – “Wat is het verschil tussen Geest en Ziel?

Vital Frosi – “Wat is het verschil tussen Geest en Ziel?

Door: Vital Frosi – 12 Mei 2024

Geliefden!

Vandaag breng ik jullie een onderwerp dat mij werd aangereikt door een broeder die de teksten en audio’s volgt die hier op het Vital Frosi Channel worden geplaatst. In feite was het een vraag die velen nog steeds hebben over het verschil tussen Ziel en Geest.

Tot voor kort was de opvatting dat Ziel en Geest hetzelfde waren. Het Kardecisme zelf maakte het niet erg duidelijk of er een verschil was of niet, omdat in de meeste citaten de uitdrukking geest werd gebruikt om het wezen te definiëren dat een menselijk lichaam bewoont en de dood van de materie overleeft.

De spiritistische doctrine, die ook door Kardec werd gecodificeerd, suggereert per definitie ook dat we geïncarneerde geesten zijn. We hebben echter ook geleerd dat het de Ziel is die het materiële lichaam bezielt, zozeer zelfs dat het fysieke lichaam sterft wanneer het disïncarneert. Ziel komt van het Latijnse woord “anima”, wat datgene betekent wat bezielt, wat leven geeft.

Het lijkt er dus op dat de logica ons al vertelt dat we in feite een Ziel zijn. En dit is nu nog beter onderbouwd als we beginnen te begrijpen wat een Monade is. Ik kan me niet herinneren dat ik in Kardecs boeken ook maar enige vermelding van Monaden heb gezien. Integendeel, de meeste verwijzingen gebruiken het woord Geest.

Ik realiseer me dat er in de jaren 1850, toen het Spiritisme werd gecodificeerd, heel weinig geloof was dat er leven na het graf zou zijn. Dit moet de reden zijn geweest waarom Kardec zich beperkte tot wat we het Wiel van Samsara kunnen noemen, met andere woorden, de opeenvolgende reïncarnaties van onze Ziel.

Zelfs na 120 jaar was het pas recent dat het woord Monade zich begon te verspreiden onder Spiritisten. En zelfs vandaag de dag, met enkele beperkingen, is het niet erg wijdverspreid. Misschien omdat de codificatie zegt dat we eenvoudig en onwetend geschapen zijn, en dat we dan evolueren volgens ons uitbreidende bewustzijn.

Ja, als de ziel eenmaal gedefragmenteerd is en als een Fractal hier in een wereld van beproevingen en verzoeningen is gestuurd, begint ze aan een ervaring zonder te weten wie ze is en is ze nog steeds onderhevig aan de sluier van vergetelheid. Dit betekent dat ze eenvoudig en onwetend begint, omdat ze niets over zichzelf of haar verleden weet, zelfs niet in opeenvolgende reïncarnaties.

Slechts een licht geheugen is actief in de periode tussen levens, wanneer ze zich buiten het lichaam in het hiernamaals haar verleden als geïncarneerde herinnert en een inschatting maakt van haar evolutie. Wanneer ze echter reïncarneert, bedekt de sluier haar weer, omdat ze alleen op deze manier kan ervaren zonder inmenging van haar kennis van vorige levens.

Maar wie reïncarneert er dan in een wereld van beproevingen en verzoeningen? Is het de Ziel? Is het de Geest? Laten we, voordat we de vraag beantwoorden, even samenvatten wat een Monade is. Je behoort tot een Monade en dit is fundamenteel om het onderwerp van vandaag te begrijpen. De Monade is de verzameling van alle delen van het Ene Bewustzijn, dat we het Goddelijke Zaadatoom noemen.

Het Zaadatoom wordt ook de Vonk van Goddelijk Licht genoemd. En hier noemen we het Spirit, uniek en geïndividualiseerd als een afzonderlijk Bewustzijn. Bewustzijn en Spirit zijn dus hetzelfde. We kunnen ook zeggen dat het ons Hogere ZELF is.

Het Atoom wordt het Zaad genoemd, omdat het uit de Schepperbron komt en zich door de Universa verspreidt en zijn eigen energie zaait. Eerst verdeelt het zich in 12 delen die Superzielen worden genoemd. Dan verdelen deze 12 zich in nog eens 12, en vormen zo een groep van 144 Superzielen, of superbewustzijn, allemaal afkomstig van één enkel Atoom.

Zie je, tot dit punt is de Hogere Geest verdeeld in Hogere Zielen. En deze 144 delen zijn onderverdeeld in meer delen, waarvan we tot op de dag van vandaag niet het exacte aantal hebben, als er al een exact aantal is. Deze delen worden Zielen genoemd. En tenslotte wordt een ziel onderverdeeld in Fractals, waarvan we nog niet weten in hoeveel delen. We hebben nog geen bevestiging, maar ik durf te zeggen dat als we alle delen van dezelfde Monade bij elkaar optellen, we het beroemde getal 144.000 zouden kunnen krijgen. Zoals ik al zei, het is een waarschijnlijkheid.

Uitgaande van de definitie van een Monade, bestaat er geen twijfel over dat Spirit het Goddelijke Zaadatoom zelf is, ons Hoger Zelf, de Vonk van Licht van de Schepperbron, of een andere naam voor het Oorspronkelijke Zaad, of Hoger Bewustzijn van onszelf. Als mensen zijn we een Fractal van een Ziel. En ook al zijn we een Fractal, we kunnen zeggen dat we een Ziel zijn, want het is de Ziel die het materiële lichaam bezielt.

Ongeacht de definities vergelijk ik de Geest graag als een bewustzijn. En wij, hier geïncarneerd, zijn een klein deel van dit grotere bewustzijn. En wanneer we de frequentie van Ascensie bereiken, zullen we geïntegreerd worden in een hogere versie van onszelf, met andere woorden, een expansie van bewustzijn. En we bevinden ons precies in een tijd van ascensie. Moge iedereen gebruik maken van deze grote kans aan het einde van deze duizendjarige cyclus, een lange weg die onze geïncarneerde ziel heeft afgelegd. We zijn een Geest, maar we zijn hier op Aarde in de toestand van een Ziel, meer precies, een Fractal van een ziel.

En als Fractal ben ik Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

Auteur: Vital Frosi

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org