Vital Frosi – “Updates van energieën”

Vital Frosi“Updates van energieën”

Door: NEVA (GABRIEL RL) 27 oktober 2022

Geliefden!

Er is een verzoek van hogerhand aan de mensheid om de energie hoog te houden. De momenten van Planetaire Overgang worden steeds intenser en belangrijker, vooral voor hen die de ascensie van hun ziel willen maken.

Ascensie hangt af van de bewustzijnstoestand van elke geïncarneerde ziel. Het is niet het lichaam dat ascendeerd, want het is vergankelijk en duurt slechts de tijd die de reïncarnerende ziel nodig heeft. De ziel daarentegen overleeft altijd omdat zij onsterfelijk is.

Een groot deel van de mensheid bevindt zich nu in de tijd van ascensie. De Portalen staan open en de doorgang er doorheen hangt af van de trillingsfrequentie van elk van hen. Vergeet niet dat de drie belangrijkste eisen onvoorwaardelijke liefde, medeleven en respect zijn.

Als een van deze vereisten ontbreekt, is het niet mogelijk alle Poorten van Ascensie te passeren. We hadden gisteren een zonsverduistering. We hebben een maansverduistering op 8 november. Zulke Eclipsen zijn belangrijk, zowel voor het openen van Portalen als voor het verhogen van de frequentie van elk incarnaat. Zij vergemakkelijken ook de reiniging en verwijdering van negatieve energieën die hier op aarde achterblijven.

Het zijn de laatste momenten van de belangrijkste gebeurtenissen die voorafgaan aan de Grote Zonneflits. Veel dingen zijn al bepaald en zijn al gebeurd achter de schermen, binnen het Goddelijke Plan van de Aarde. Ook al beseffen de meesten van jullie het niet, jullie zijn belangrijke stukken in dit proces. Niets zal wat komen gaat tegenhouden, maar elke geïncarneerde ziel zal nu, binnen de huidige incarnatie, zijn lot bepalen.

Alles is al geleerd en elk bewustzijn kan voor zichzelf beslissen. Er is geen levende ziel op deze planeet die later zal kunnen beweren dat hij de gevolgen van zijn houding niet kende. Iedereen weet het en weet het heel goed! Toch stellen velen hun ascensie liever uit omdat het ego en de trots nog erg sterk in hen zijn.

Wij zullen in de komende dagen en ook binnen een tijd die niet verder gaat dan een paar jaar op de kalender van de Aarde, het echte voorbeeld krijgen van wat er met de mensheid op deze Planeet gebeurt. Dit zijn inderdaad de langverwachte slotbewegingen. Elke geïncarneerde ziel wist van deze gebeurtenissen, zelfs voordat zij aanvaardde om het leven op deze Planeet van Verzoeningen en Beproevingen te komen ervaren.

Hou je frequentie nu vast! Het zal cruciaal zijn voor je ascensie. Het zal ook van het grootste belang zijn voor het collectief, aangezien elk ontwaakt bewustzijn een verankerings- en scheppingspotentieel heeft in vergelijking met duizend niet-ontwaakte bewustzijnen.

Velen vibreren al zo hoog dat zij hun energie in evenwicht kunnen brengen met 50.000, 500.000 en zelfs meer mensen om zich heen en de Planeet. Zie hoe belangrijk je nu bent! Onderschat jullie vermogen niet om de energie van het collectief en van de Aarde in stand te houden! Laat zulke kansen niet liggen.

Vermijd stress, ondanks de omstandigheden. Vermijd ruzie! Ga de confrontatie niet aan! Niet beledigen en niet oordelen! Dit zou alleen dienen om de energie van niet-Licht te voeden. Vergeet niet dat alleen het Licht schept. Maar als je het niet-Licht voedt, creëer je obstakels voor je eigen creatie en die van het collectief.

Je hebt al de nodige ervaringen opgedaan, ook al herinner je je die nu niet meer. Je bent één stap verwijderd van de voltooiing van de wandeling in de Derde Dimensie. Blijf niet hangen in de groep die nog niet klaar is. Keer in geen geval terug. Niet nu. De Portalen van ascensie wachten op je.

Hou je licht! Hou je focus! Behoud je frequentie en je vibratie. Een dergelijke houding maakt het gemakkelijker voor je om jouw doelen te bereiken. Onthoud dit: ALLES IS FREQUENTIE! Als je iets hogers wilt, verhef je jezelf! Het is van de wet van aantrekking. Niets kan je bereiken als je niet de frequentie hebt die dat iets kan aantrekken. Woorden zijn niet genoeg; je hebt vibratie, energie, magnetische compatibiliteit nodig.

In de komende dagen en ook in de rest van dit jaar, veranker alleen energieën vanuit het Licht. Er is slechts een kleine groep ontwaakte mensen nodig die zich hiervan bewust is, om de energie van miljoenen mensen in evenwicht te brengen. Weet het belang van dit alles, want je bent nu niet om een andere reden geïncarneerd. Jullie kwamen om het Licht te verankeren en te helpen in het proces van planetaire Overgang en Ascensie van de zielen.

Hoewel niemand het Goddelijke Plan voor de Aarde kan veranderen, kunnen jij, ik en vele anderen een verschil maken, waardoor het voor anderen gemakkelijker wordt, zelfs als zij niet hetzelfde bewustzijn hebben. Je kunt nu alles transformeren, veranderen en verbeteren. Maar je kunt er ook toe bijdragen dat de mensheid nog meer moeilijkheden krijgt.

Maak jouw leven en dat van anderen gemakkelijker! Jullie zijn medescheppers van jullie werkelijkheid, en bij uitbreiding ook van de werkelijkheid van het collectief. Richt je altijd op de intentie van het goede! Intentie is altijd de sleutel die alle deuren opent, en nu ook de sleutel die de Poorten van Ascensie opent. Je hebt deze sleutel. Verlies het niet en verspil het niet!

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

Auteur: Vital Frosi

Bron: Vital Frosi

Vertaling: wakkeremensen.org