Vital Frosi – “En Wanneer Het Allemaal Stopt?”

Vital Frosi“En Wanneer Het Allemaal Stopt?”

 Door NEVA (GABRIEL RL) 19 mei 2022

Dierbaren!

De verandering van systemen is al enige tijd aan de gang. Ook al beseffen velen het niet eens, de overgang van een tijdperk voltrekt zich in een versneld tempo. Elke dag arriveren er meer en meer impulsen van Gamma Licht op Aarde, en deze nieuwe energie met hogere frequentie, bevordert de verandering van alles op deze Planeet.

De oorsprong van alles wat bekend is in het Universum heeft zijn beginpunt in het Licht. De Kosmos (OMniversum) heeft zijn Centrale Zon die de Bron en Bron van de Schepping is. Het is verdeeld in Multiversa, die ook elk hun eigen Centrale Zon hebben. Elk Multiversum is verder verdeeld in Universa, die ook elk hun eigen Centrale Zon hebben.

De Universa zijn verdeeld in Melkwegstelsels, en elk ervan heeft ook zijn Centrale Zon, die de Wetenschap een Zwart Gat noemt. En binnen elk melkwegstelsel zijn er zonnestelsels, zoals bijvoorbeeld onze zon, die op haar beurt planeten en manen heeft.

Het Licht dat jullie elke dag door onze Zon ontvangen, is dus niet alleen zijn eigen licht, maar is een spiegel van alle andere Zonnen die hoger staan dan zij.

Sinds 2012 is onze Zon begonnen met het ontvangen van een grotere stroom van Gamma Licht afkomstig van de anderen. In feite, wie de dosering van deze stroom controleert, is de Galactische Centrale Zon. Het heeft de functie om de frequentie te coördineren van elke Ster en Planeet die deel uitmaken van de Melkweg.

Zoals hier in eerdere teksten is geschreven, is ons Zonnestelsel in 2012 een octaaf ingegaan in de Galactische spiraal. Deze herpositionering zorgt voor de inval van een grotere helderheidsfactor. En dit is de reden voor de Aarde om nu ook meer Gamma Licht te ontvangen. Het zal dit Licht zijn dat de planetaire overgang van de Aarde zal bevorderen.

Met de toegenomen frequentie van het licht, moet alles hier zich aanpassen. De energieën van de mineralen zullen een hogere frequentie hebben. De groenten en dieren zullen dezelfde verandering ondergaan. En de mensen, kunnen niet anders zijn. Frequentie is een natuurlijke toestand die het harmonisch functioneren organiseert van alles wat op een Planeet bestaat.

Dus, wanneer wij zeggen dat er een reset van de Oude Systemen zal zijn, zeggen wij dat er binnen korte tijd niets meer zal zijn van wat er voorheen was. Hoewel de Aarde-overgang ongeveer 3 Eeuwen duurt om te voltooien, bevinden wij ons nu in de laatste momenten ervan, en daarom moeten alle Systemen van frequentie veranderen.

Als we een huis renoveren, zie je altijd het mooiste gedeelte aan het eind. Het schilderen en kleuren ervan begint te verschijnen. De dispositie van haar onderdelen en haar meubilair, krijgt vorm, en de orde verschijnt uiteindelijk. Pas na al deze processen kunnen de bewoners van hun nieuwe huis genieten.

Onze planeet is ons thuis. Het is de thuisbasis van deze grote familie van zielen die op aarde is geïncarneerd. Zij die voorstelden om mee te werken aan de hervorming zullen het nieuwe planeethuis bewonen. Wie het niet eens is met de veranderingen, zal op zoek moeten gaan naar een huis dat zijn vroegere kenmerken nog heeft behouden. Ze zijn niet klaar voor de veranderingen. De Schepper respecteert onvoorwaardelijk de wil van een ieder, onbestemd.

Maar laten we het nu hebben over de noodzakelijke Reset. In 2010 werd de tijdlijn van de aarde veranderd. Op grond van de wil en het doel van een aanzienlijk deel van de mensheid van de Aarde, heeft de Galactische Raad, op verzoek van Gaia’s bewustzijn, besloten tot een soepelere en vreedzamere Overgang. Ik heb hier ook al eerder geschreven, dat de lijn van Armageddon terzijde is geschoven. Er is geen reden om grote rampen te vrezen, inclusief sommige die zelfs de Planeet zouden kunnen vernietigen.

Deze nieuwe Tijdlijn zal de Planetaire Overgang in haar laatste fase bepalen. We zitten in de laatste jaren van de voorspelde 3 Eeuwen. Het is tijd om ons voor te bereiden op de veranderingen van de huidige systemen. Hoewel de meeste ervan geleidelijk kunnen worden veranderd, d.w.z. zonder dat hun werking wordt onderbroken, is dit in sommige sectoren niet mogelijk. Daarom kunnen er kortstondige onderbrekingen zijn. Na de uitwisseling keren deze systemen, al in de nieuwe configuraties terug.

Ook al zijn zij slechts een onderdeel van de huidige systemen, het is zeer waarschijnlijk dat zij juist de belangrijkste zijn, zoals bijvoorbeeld de communicatie. Wij weten dat zij behoren tot de arm van de controleurs van de mensheid. Dit tentakel heeft altijd alles en iedereen gemanipuleerd. En het zal het laatste bastion en de laatste weerstand zijn van de koelbloedige Octopus. Hij zal zich verzetten, maar dat zal tevergeefs zijn. Niets en niemand kan de planetaire overgang stoppen.

Er is geen reden voor iemand om bezorgd te zijn als ALLES zal STOPPEN. Die mogelijkheid is zeer reëel, gezien de weerstand van de controleurs om toe te geven aan verandering. Daarna moet een nieuw communicatiesysteem worden ingevoerd. Maar daarvoor moet het oude systeem stoppen met werken. Dit is de aangekondigde reset.

En als het allemaal ophoudt, blijf dan vertrouwen! Niemand zal hulpeloos zijn. Het zal maar een paar dagen zijn, lang genoeg voor de wissel. Misschien is er helemaal geen communicatie. Ook geen financiële transacties, want in Systeem werkt niets. Geen TV, geen radio, geen gsm, geen internet. Maar basisdiensten mogen niet worden verlamd. Als er een onderbreking is, blijf dan kalm en alles komt daarna vanzelf weer terug.

En als alles stopt, weet dan gewoon dat de verandering in feite wordt doorgevoerd. En dan zal alles weer beter zijn. We zullen schone en gratis energie hebben. Gratis internet. Nieuwe geneeswijzen voor alle kwalen. Nieuwe financiële systemen. Nieuwe communicatie. Nieuwe onderwijssystemen zullen onmiddellijk worden ingevoerd. Nieuwe regeringsstelsels. En de lijst is eindeloos.

Geliefden! We zijn in de voorkamer van het grote Amfitheater van het leven. Het grote spektakel waar zo lang naar uitgekeken is, zal eindelijk beginnen. Het kan een paar dagen, een paar maanden of zelfs een paar jaar duren, maar het is klaar om getoond te worden. Deze huidige incarnatie is de belangrijkste van al onze doorgangen op Aarde. We zijn gekomen om deel uit te maken van dit spektakel. We zijn al lang voorbereid op zo’n gebeurtenis. Nu zullen we onze plaats op de tribune niet verliezen.

Na de systeemverandering zal niets meer hetzelfde zijn. Dan zullen we echt het Grote Event hebben. Het festival van licht en kleuren zal het begin van een nieuw tijdperk inluiden. Na deze gebeurtenis, zullen we een indrukwekkende wending van ons bewustzijn hebben. Het zal zich zo ver uitbreiden dat wij onszelf niet meer herkennen, want wat voorheen was, zal slechts een act lijken. Wij zullen lachen om onze angsten en de moeilijkheden die ons tot nu toe hebben gekweld.

We zullen eindelijk contact hebben met onze broeders en onze Galactische families. Pas dan zullen wij beseffen dat ons bewustzijn uiteindelijk binnen de Vijfde Dimensie zal zijn. We zullen onze ware geschiedenis kennen. Ook de geschiedenis van de Aarde en de Sterren. Er zullen geen sluiers meer zijn die het bewustzijn bedekken, het zal niet meer beperkt zijn tot de Aarde, maar zal op natuurlijke wijze ook buiten het zonnestelsel navigeren.

De tijden komen eraan! En als alles ophoudt, weet dan dat het niet het einde zal zijn, maar het begin van een Nieuwe Tijd!

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

Auteur: Vital Frosi

Bron: Vital Frosi

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org