Vital Frosi – “Eenvoud is de woning van de verheven ziel”

Vital Frosi – “Eenvoud is de woning van de verheven ziel”

Door: Vital Frosi – 15 maart 2023

 

Dierbare mensen!

De ziel van ieder mens wordt uitgedrukt door zijn of haar geweten. Als we het over de ziel hebben, hebben we het over het bewustzijn zelf. Deze trilt voortdurend en produceert een frequentie die varieert naargelang deze trilling. Er zijn geen twee zielen op dezelfde frequentie, net zomin als er twee radiozenders kunnen zijn die elkaar op dezelfde golfband overlappen.

Intentie is bepalend voor de frequentie van elke ziel. Het bepaalt gedachten en daden. En het zijn de handelingen die tellen en de frequentie bepalen. Acties genereren reacties, ook wel de Wet van Oorzaak en Gevolg genoemd. Zelfs een verzuim kan een actie genoemd worden. Het is de actie van het wegblijven.

De ziel heeft haar eigen leven, dat onafhankelijk is van het fysieke lichaam. Zij heeft echter het lichaam nodig om zich te manifesteren. Door haar manifestatie ontwikkelt zij zich. Het lichaam biedt de ziel de gelegenheid zich uit te drukken via lichaamstaal. Via fysieke en emotionele symptomen zegt de ziel wanneer en waar we moeten opletten, want elk ongemak betekent dat er een boodschap is of een leerproces voor dat geïncarneerde bewustzijn.

Het brein dat de menselijke geest voedt, is het contrapunt van de ziel. Het is een mechanisme van manifestatie. Het heeft polariteiten die acties mogelijk maken, zowel in wat wij kennen als goed als in de tegenovergestelde polariteit, die kwaad wordt genoemd. Het ervaren van de twee polariteiten is de regel van deze zielenschool. Daarom bestaan goed en kwaad niet zoals wij ze begrijpen, want alles is leren.

De mensheid heeft de top van dit leerproces bereikt. Geen enkele vandaag geïncarneerde ziel kan beweren dat zij zich niet bewust is of het verschil niet kent tussen een ethische en een onethische handeling. Van een morele actie en een immorele actie. De negatieve actie herhalen, is een tekortkoming van het karakter van de ziel. En dat tekort, trilt op een zeer lage frequentie, waardoor de ziel nu niet kan ascenderen.

Wat de hoge of lage frequentie van een ziel bepaalt, is haar intentie. Een ziel met een hoge frequentie zal nooit een intentie hebben die gericht is op het ego, persoonlijke belangen, het verlangen naar macht over anderen, concurrentie, kortom alles wat niet past bij wat in feite ethisch en moreel is.

Anderzijds is de ziel die op een hoge frequentie trilt, gebaseerd op de intentie gericht op het goede in het algemeen. Zij houdt rekening met het resultaat van elke te verrichten handeling. Zij plaatst zich altijd aan de andere kant om te voelen of elke beslissing inderdaad het beste is voor allen. Zij is te allen tijde coöperatief; zij wedijvert nooit om persoonlijk voordeel. Zij is liefdevol, meelevend en respectvol. EENVOUD IS DE VERBLIJFPLAATS VAN DE VERHEVEN ZIEL.

Het is in eenvoud dat het goede gedaan en het goede geleefd wordt onthuld. Het is in eenvoud dat men ware vreugde en waar geluk kan voelen. Eenvoud vervult veel meer dan overdaad. De ziel die geniet van het hebben, zal nooit het plezier van het zijn voelen. De ziel die overvloed zoekt, zal nooit genoeg hebben. EENVOUD IS DE WOONPLAATS VAN DE VERHEVEN ZIEL.

Het leven op zich is mooi en eenvoudig. Eenvoud zou genoeg zijn voor de mensheid van de Aarde om zich vol en gelukkig te voelen. Maar de competitie van het ego heeft de collectiviteit veranderd in een slagveld waar de sterksten meer mogelijkheden hebben voor veroveringen. Wat een vergissing! Het ego stelt geen grenzen. Integendeel, het is een bodemloze put, waar degene die valt niet uitkomt zonder meerdere reïncarnaties van beproevingen te doorlopen. De pijn die de mens doormaakt is niets anders dan de weg terug na het bereiken van de bodem van deze put.

EENVOUD IS DE THUISBASIS VAN DE VERHEVEN ZIEL. In deze school van zielen is lijden niet verplicht. Integendeel, pijn is een optie. Wanneer we de beproevingen accepteren en ze daadwerkelijk gebruiken om te leren, zal er geen pijn als gevolg komen. Wanneer de geïncarneerde ziel echter probeert te onderhandelen in haar voordeel, door iets of iemand kwaad te doen, zal de Wet van Terugkeer de bijbehorende verzoening brengen.

De Goddelijke Wetten zijn eenvoudigweg rechtvaardig. Daarom is EENVOUDIGHEID DE THUIS VAN DE VERHEVEN ZIEL. Het bewustzijn dat reeds de betekenis en het belang van het hier geïncarneerd zijn heeft geleerd, heeft reeds begrepen dat eenvoud de kortste weg is om de koers te voltooien. Hemelvaart klopt aan de deuren van degenen die zachtmoedig en zuiver van hart zijn. En deze deuren leiden naar de verblijfplaats van de eenvoudige zielen, omdat zij verheven zijn.

De klok van de Derde Dimensie staat op het punt de klok te luiden voor de Oude Cyclus van dit planetaire huis. Een Nieuwe Aarde wordt geboren. Eenvoud is de sleutel die de deur naar dit nieuwe thuis zal openen.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

Auteur: Vital Frosi

Bron: Vital Frosi

Vertaling: wakkeremensen.org