Vital Frosi – “Een Wereld Zonder Heersers”.

Vital Frosi – “Een Wereld Zonder Heersers”.

Door: Vital Frosi – 1 Februari 2024

Geliefden!

Terwijl de Planetaire Overgang zijn einde nadert, breiden de menselijke bewustzijnen zich ook op dezelfde manier uit, zodat iedereen kan begrijpen dat er in feite definitief een Cyclus wordt afgesloten op deze Planeet Aarde. Natuurlijk heeft elk individueel bewustzijn zijn eigen capaciteit om deze informatie te absorberen, daarom zijn er nog steeds tegenstrijdige en tegenstrijdige inzichten.

Maar zoals hier al bij andere gelegenheden is gezegd, kunnen we elke dag duidelijk de vorming van de twee Tijdlijnen zien, en het zullen deze Tijdlijnen zijn die de zielen zullen verzamelen, of ze nu klaar zijn voor ascensie of niet. Ieder zal met de groep gaan die bij zijn frequentie past.

In de afgelopen jaren, toen het bewustzijn zichzelf toestond om nieuw te zijn, hebben menselijke wezens begeleiding, informatie en aanwijzingen ontvangen die in lijn zijn met hun vermogen tot perceptie en begrip. Pas na begrip kun je de veranderingen die plaatsvinden daadwerkelijk waarnemen. Alles versnelt naar de laatste momenten van de Planetaire Overgang.

Er is zo’n uitgebreid Plan voor de Werelden dat de menselijke geest nog niet in staat is om het te begrijpen. Slechts een paar zeer oppervlakkige aanwijzingen worden beschikbaar gemaakt, en dan nog alleen voor die gewetens die zich goed openen en deze informatie kunnen opnemen. Maar elke dag groeit de groep die bereid is om deze ongelooflijke tijden voor de mensheid op Aarde aan te kondigen.

In eerdere berichten hebben we sinds 2015 begeleiding en analyses gegeven over dit moment van Planetaire Transitie. Degenen onder jullie die het tot nu toe hebben gevolgd, hebben al een duidelijk beeld van de evolutie van dit overgangsproces en de uiteindelijke veranderingen. We spreken op een eenvoudige en objectieve manier en brengen stap voor stap een crescendo aan informatie, zodat iedereen het op zijn eigen manier kan begrijpen.

De interpretatie hoeft niet voor elk bewustzijn hetzelfde te zijn, maar het begrip dat ieder heeft maakt het mogelijk de beste keuzes te maken en ook het vertrouwen dat het pad op de beste manieren wordt bewandeld en dat het einde werkelijk nabij is. Velen zien de horizon al voorbij de vlag die de twee Dimensies scheidt.

Alle systemen die we in 3D kenden, zullen in 5D niet meer bestaan. Zoals ik een paar weken geleden al zei, gaan we het verleden niet vergeten, want dat was de tredmolen van ons leren, maar we moeten onszelf het NIEUWE toestaan, want niets zal ooit nog hetzelfde zijn. Als de Overgang plaatsvindt over een periode van ongeveer 3 Eeuwen, en begon rond 1750, kunnen we begrijpen dat we ons in feite in het laatste stuk bevinden.

De beste en meest ongelofelijke jaren binnen de Overgang worden ervaren door de huidige generatie incarnaten op Aarde. Jij, ik en bijna 8 miljard andere zielen hebben het voorrecht om hier te zijn en samen met de planeet de langverwachte Overgang te maken. Er zullen genoeg uitdagingen zijn, maar er is niets groters dan de beloning van de ervaring. We zullen deze erfenis meenemen naar de kosmos, voorbij de oneindigheid van de tijd. Je zult met je verhaal voor altijd in de kosmische annalen staan. Je zult voor altijd kunnen zeggen: IK WAS ER.

Om terug te komen op de laatste verandering van de Overgang, als alle Systemen moeten worden veranderd, zal één ervan invloed hebben: HET REGERINGSSYSTEEM. Geen enkel systeem maakte deel uit van het leerplan van deze School der Zielen. Ze werden allemaal gecreëerd en ontwikkeld door de mensen zelf. Leren was hier immers onbeperkt en vrije keuze om te creëren, ontwikkelen en de resultaten van alles te oogsten, altijd binnen Dualiteit, polariteiten en onderworpen aan rechtvaardige Goddelijke Rechtvaardigheid, binnen de Wetten van Actie en Reactie.

Het regeringssysteem begon bij het begin van de menselijke beschaving, toen mensen de grotten verlieten en in groepen of collectiviteiten gingen leven. In het begin was het idee om de groepen te leiden en te organiseren en ieders lot te regelen. Het ego en het verlangen naar macht werden echter in het menselijke DNA geïntroduceerd door de genetische experimenten die werden uitgevoerd door de binnenvallende rassen, die ook als doel hadden om mensen te controleren en te gebruiken voor diensten in hun voordeel, aangezien deze rassen niet in fysieke lichamen op Aarde mochten incarneren.

Het huidige regeringssysteem vindt zijn oorsprong dus in die zeer oude belangen. In de loop der tijd werden, gesteund door deze buitenfysische entiteiten, steeds meer mensen geprepareerd met reptielachtig DNA. Zulke geïncarneerde zielen bezitten een onophoudelijk verlangen naar macht, een onverzadigbare hebzucht en zijn verstoken van mededogende emoties. Zoals al eerder is gezegd, zijn ze koelbloedig. Ze geven niets om de gevolgen, zolang hun doelen maar worden bereikt.

In zekere zin hebben door de eeuwen heen vrijwel alle mensen sporen, in meer of mindere mate, van reptielachtig DNA. Dit is in zekere zin toegestaan door het Goddelijke Plan, om verschillende redenen, en onder andere heeft het mensen voorbereid om steeds meer vooruitgang te zoeken, want zelfs degenen die niet naar posities van bestuur of collectieve verantwoordelijkheid worden geleid, streven naar succes in hun inspanningen en dagelijkse activiteiten.

Maar de top van de overheidspiramide werd te groot en vereiste een steeds robuustere basis. In de loop der tijd werden geografische divisies, landen, staten, autarchieën, conglomeraten, organisaties, NGO’s, vakbonden, rechtbanken, fora, gemeenten, congressen, secretariaten en een heleboel andere mogelijkheden gecreëerd om het steeds grotere aantal machtswellustigen te huisvesten.

Elk gecreëerd openbaar ambt eiste ook meer financiële middelen op van degenen die daadwerkelijk in het Productieve Systeem werken. En zo ontstond wat hier al de Wet van Slavernij door Arbeid en Schuld werd genoemd. Alleen degenen die de productiefuncties verlaten en zich aansluiten bij degenen die ervan profiteren, blijven buiten de greep van deze wet. En de staat zwol meer en meer aan, omdat velen zagen dat ze van kant konden wisselen.

Vandaag de dag is onze werkelijkheid als een zeepbel. Eén kleine klap en hij zal exploderen en ophouden te bestaan. Zowel dit Systeem als alle andere die werden gecreëerd, niet om te dienen, maar om van te profiteren, zullen in korte tijd ophouden te bestaan. De uitwisseling van alle Systemen zal binnen een paar jaar plaatsvinden binnen de bekende lineaire tijd. Dit is het belangrijkste deel van de Planetaire Overgang.

Wanneer de frequentie van de Aarde de trilling van de Derde Dimensie achter zich laat, zullen de energieën ook niet langer de oude Systemen voeden. De mensheid zal niet langer bestuurd hoeven te worden, aangezien elk bewustzijn autonoom, bekwaam en verantwoordelijk voor zichzelf zal zijn. Op de Nieuwe Aarde zal samenwerking competitie vervangen, omdat niemand zal verliezen zodat iemand anders kan winnen. Iedereen zal altijd winnen, omdat de bewustzijnen zuiver zullen zijn. Deze zuiverheid is al in elke ziel aanwezig. Het werd verborgen door de sluiers zodat elk incarnaat de polariteiten kon ervaren binnen de dualiteit die hier in de Derde Dimensie bestaat.

Door de sluiers op te lichten, zal alle waarheid en aangeboren kennis in het volle bewustzijn van elk opgestegen menselijk wezen zijn. Uiteraard zal dit niet het geval zijn voor degenen die hun leertijd in deze school nog niet voltooid hebben.

Alle Werelden, vanaf de Vijfde Dimensie, hebben geen heersende Systemen nodig. Noch hebben zij heersers nodig. Er zullen hiërarchieën zijn, zoals Raden van Ouderen, waar beslissingen moeten worden genomen, maar deze beslissingen zullen enkel voor collectieve discipline en organisatie zijn. Het bewustzijn zelf, dat hoger zal zijn in deze Werelden, is zijn eigen regering. Iedereen weet te allen tijde welke bevoegdheid en verantwoordelijkheid hij heeft.

Het is een Nieuwe Tijd die eindelijk nadert! We kunnen nu al duidelijk zien dat regeringen echt overbodig worden. Het heeft geen zin om door te gaan met dit archaïsche en failliete systeem, dat meer onderdrukt dan bijdraagt. We hoeven geen voorbeelden te geven; we hoeven ze alleen maar waar te nemen, want ze zijn overal en altijd. De storm gaat nu eindelijk liggen. Er komt een tijd van voorspoed aan en de zachtmoedigen en de reinen van hart zullen die kunnen ervaren. Verdien deze nieuwe tijd. Het hangt alleen van jou af. Niets en niemand heeft de macht om je tegen te houden.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

Auteur: Vital Frosi

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org