Vital Frosi – “Een Fase Van Eenzaamheid”

 

Vital Frosi – “Een Fase Van Eenzaamheid”

Door: Neva (Gabriel Rl) – 18 Januari 2023

Dierbaren!

Als we bedenken dat we een ziel zijn die in een fysiek lichaam is geïncarneerd, wordt het gemakkelijker om het leven te begrijpen. Velen geloven dat we alleen dit materiële lichaam zijn, en dat wanneer we sterven, alles ophoudt. Velen begrijpen echter ook dat wij een onsterfelijke ziel zijn, die achtereenvolgens reïncarneert, tot het voltooien van een leercyclus in deze aardse school.

Laten we eens nadenken over deze tweede hypothese. Wat is een ziel? Wij hebben hier reeds zaken naar voren gebracht betreffende de Monade waartoe ieder behoort. Een Monade kan worden vergeleken met een boom, met wortel, stam, takken, bladeren, bloemen, vruchten en zaden. Alles maakt deel uit van dezelfde essentie. Maar laten we zeggen dat het eigenlijk één enkel bewustzijn is, verdeeld in delen.

De ziel geïncarneerd in een fysiek lichaam op Aarde, is het kleinste deeltje van dit bewustzijn, dus de gewaarwording die zij heeft is dat zij niet tot de Monade behoort. Het Goddelijke Plan dat alles schept en leidt, bepaalt dus dat deze ziel zich van tijd tot tijd kan bevrijden van de materie, om haar bewustzijn te verruimen, genoeg om zich te herinneren wie zij is. Het zal zich ook al zijn vorige levens herinneren, en tegelijkertijd een bepaalde toekomstige tijd kennen, om een ander incarnatieplan uit te werken.

* Dit Rad van Samsara van opeenvolgende incarnaties, bestaat hier op Aarde, sinds de mensheid hier is ontstaan. Zij zijn de plannen binnen het project van de Schepper. Alles volgt volgens dit plan. Dit is met de Aarde en met alle andere Planeten, Sterren, Sterrenstelsels en oneindige Universa.

Alle scholen hebben een leerplan. Aan het einde van het leerproces is het noodzakelijk dat de leerlingen overgaan naar een hoger niveau.

De Aarde als School bood een beperkt niveau van bewustzijn, en de lessen waren gebaseerd op de dualiteit van alles wat hier gecreëerd kan worden. Levend in opeenvolgende incarnaties, nu eens de ene, dan weer de andere polariteit, ontstond een situatie die geclassificeerd werd als de Aarde, een wereld van beproevingen en boetedoeningen.

Wanneer het Watermantijdperk aan het begin van de 21e eeuw begint, hebben alle zielen die naar deze aardse school zijn gekomen al alle lessen geleerd die hier worden gepresenteerd. Dit rechtvaardigt de bewustzijnstoestand van ieder mens. Iedereen bezit reeds in zijn onderbewustzijn de kennis van elke handeling en de gevolgen ervan. Daarom kan niemand beweren dat hij het resultaat van elke uitgevoerde handeling niet kende.

Ook al verdedigt een groot deel van de mensheid nog altijd zijn persoonlijke belangen ten nadele van het collectief, er is geen ziel die niet het onderscheidingsvermogen heeft van wat geoorloofd is en wat niet. Aanhouden, ook al weet je dat je niet in een dergelijke houding moet volharden, zal een gevolg hebben dat in de toekomst herstel en afstemming vereist.

Omdat de tijd nu afloopt, kunnen de schulden van toekomstige aanpassingen niet meer hier op aarde worden gemaakt. Dit is in feite de belangrijkste zorg die we in deze afsluitende fase van het leren moeten besteden. Tot nu toe hebben we de ervaring beleefd binnen wat wordt begrepen als afscheiding. Alsof we in feite afgescheiden zijn van de Bron en van alles wat is. Maar dat was slechts een illusie. Wij zijn altijd een verlengstuk geweest van ons Hoger Zelf; van onze Monade.

Eindelijk is de tijd van eenwording aangebroken, dat wil zeggen van onze integratie van deze Zielefractal met zijn hogere versies. Onthoud dat de ziel gewoon een bewustzijn is. Daarom zijn wij een fractal van dit hogere bewustzijn. En daar bij de Bron, waar wij werden geschapen, is ons Hoger Zelf ook EEN MET HET ALLES, dat wil zeggen met de andere Monaden en met alles wat er in de Kosmos is.

En als dit zo is, is alles wat hier op Aarde bestaat, ook EEN met ALLES wat bestaat. Dit verklaart de chaos die we momenteel op de Planeet ervaren. De tijd is gekomen om alles te integreren in het ENE. Er is echter de kwestie van de frequentie. Aangezien elk bewustzijn een individuele frequentie heeft, zullen twee situaties het lot van de leerlingen van deze school bepalen. De bewustzijnen die al geleerd hebben en elke handeling in hun dagelijks leven in praktijk brengen, altijd gebaseerd op samenwerking en eenheid, zullen de hoge frequentie volgen naar het Ascensiepoort, en de Wereld van Verzoendagen en Beproevingen achter zich laten.

Het bewustzijn dat nog steeds geniet van verdeeldheid en negatieve acties behoort tot de groep die de voorkeur geeft aan concurrentie, en dit gaat in tegen de eenheid. Deze groep van bewustzijn zal het collectief vormen dat niet voldoende frequentie heeft om door het Ascensieportaal te gaan. Zij zijn niet klaar voor de Nieuwe Aarde die zich al aan het vormen is en die spoedig de Aarde die wij tot nu toe kenden zal vervangen.

De groep bewustzijnen die wel de frequentie van ascensie hebben, maken nu grote innerlijke veranderingen door. Ze voelen dat er iets groots op komst is. Maar ze voelen ook veel ongemak. Omdat het een bewustzijnsverschuiving is, is wat zij voelen in feite een gevoel van dood. En in zekere zin is dat ook zo. Het oude begrip van de dingen sterft, om de nieuwe toekomst geboren te laten worden. Je moet dit begrijpen om niet onnodig te lijden.

Dit is ook de tijd die ‘EENZAAMHEID’ heet. Je hebt je nog nooit zo alleen gevoeld, ook al ben je tussen zoveel mensen en zoveel dingen. Er is een gevoel van verlies. Een gevoel van verlaten zijn. En ook een zekere onzekerheid. En ik zou meer zeggen: ook angst en onzekerheid, omdat we een bekende wereld achterlaten om een nieuwe, onbekende wereld binnen te gaan. En ook al weten we dat het een betere wereld zal zijn, de angst voor het onbekende is altijd een bedreiging voor onze emotionele stabiliteit.

De situaties daarbuiten versterken alleen datgene wat in ieder van ons zit. Maak je hierover geen zorgen, het is slechts een verwijzing, zodat we dat wat in het bewustzijn is, en wat niet materieel is, dus onzichtbaar, beter kunnen begrijpen. Niemand gaat door wat hij niet hoeft door te maken. Niemand loopt weg van zijn individuele proces van aanpassing van zijn bewustzijn. Het is als de studenten in een school aan het einde van hun cursus. Ieder doet de ontbrekende werkstukken en toetsen, omdat het nodig is het cijfer te zoeken dat de goedkeuring voor de cursus geeft.

Eenzaamheid is geen eenzaamheid. Eenzaamheid is de introspectie die ieder nodig heeft om zichzelf te evalueren. Het betekent in jezelf kruipen en alles voelen wat je nog moet begrijpen. Het is ook een gelegenheid om zich voor te bereiden op een kwantumsprong in het bewustzijn. Om over de brug te springen die een wereld van beproevingen en boetedoening scheidt van een wereld van wedergeboorte. We kunnen zeggen dat het een Dimensionale sprong is, omdat het ons zeker naar de Vijfde Dimensie zal lanceren.

Hiermee hoop ik dat je een beetje troost kunt voelen in deze ongelooflijke dagen die de hele mensheid op aarde doormaakt. Denk eraan, je gaat niet dood! De wereld wordt niet slechter. Wat er gebeurt is een prachtige verandering van alles op deze Planeet. Een ervaring van dood en wedergeboorte, maar die in feite voor iedereen een opwaardering van het bewustzijn betekent. Het moment van eenwording van lichaam, geest en ziel in ieder. Eenwording met de andere zielen op aarde. Eenwording met de andere koninkrijken van de natuur. En tenslotte, de eenwording met onze versies van hoger bewustzijn. Dit brengt ons ook in de integratie van deze Fractal van de ziel, met zijn hogere versies. Dat is ASCENSIE.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

Auteur: Vital Frosi

Bron

Verwijzingen:

* Samsara of Saṃsāra (Sanskriet en Pali: in cirkels ronddraaien), is in boeddhisme en hindoeïsme de cyclus van dood en wedergeboorte zonder begin en schijnbaar zonder eind, onder invloed van begoocheling en karma en vol met lijden. De aanwezigheid van de psychische toestand van verlangen …Wikipedia

Vertaling: wakkeremensen.org