Vital Frosi – “De grote golf van licht”.

Vital Frosi – “De grote golf van licht”.

Door: Vital Frosi – 21 Februari 2024

Geliefden!

We zitten in de beste fase van de Planetaire Overgang van de Aarde. Er is veel over gezegd, en de beste manier om te begrijpen hoe de Overgang zal eindigen is die van de Gamma Lichtgolven.

Als alles wat bestaat voortkomt uit het Licht, is niets logischer dan dit begrip. Sinds de Zonnewende van december 2012, toen de Aarde volledig de Fotonengordel binnenging, brengt het Licht dat elke dag arriveert meer en meer incidentie van Gamma Licht.

Deze groei van Kristallijn Licht brengt de veranderingen teweeg die de Kwantumsprong van de Planeet zullen bevorderen, haar frequentie opheffend naar de Vijfde Dimensie. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn, omdat de koolstofbasis die altijd de overhand heeft gehad op Aarde geleidelijk zal veranderen in een kristallijne basis, d.w.z. silicium.

Het eigen DNA van het menselijk lichaam, bestaande uit twaalf helixen, waarvan er slechts twee actief waren, zal de andere tien gaan activeren. De aard van de aarde, gevormd door het mineralen-, planten- en dierenrijk, zal ook veranderingen ondergaan van een koolstofbasis naar een kristallijne basis. Deze bewustzijnstoestanden zullen de frequentie verhogen en dit zal de evolutie van elke soort binnen hun koninkrijken bevorderen. We kunnen bij dieren duidelijk waarnemen hoe deze evolutie vandaag de dag al plaatsvindt.

Het menselijk bewustzijn breidt zich ook snel uit. Doe een zelfanalyse en kijk hoe je de afgelopen jaren de manier waarop je denkt, begrijpt en handelt, hebt veranderd. Je bent niet meer dezelfde als voorheen. We bevinden ons feitelijk op het beste moment voor de mensheid. Alles zal in korte tijd begrepen worden, dat wil zeggen binnen deze huidige generatie.

Als we in 2012 een grote Flits van Gamma Licht hadden, hadden we vanaf dat moment een periode van 4 jaar, zodat we konden wennen aan de nieuwe energieën. Eind 2016 begon achtereenvolgens een golf van ZONNE-PULZEN, en elk van hen bevorderde kleine veranderingen, niet alleen in ons bewustzijn, maar in alles op deze planeet.

We hebben een reeks teksten van daar tot hier, die dergelijke informatie verschaffen. Ze maakten het ook mogelijk om de primaire anomalie op te ruimen die zowel in de aardkorst als in het astrale gebied aanwezig was. De schoonmaak van de Astral eindigde in 2022, waarbij slechts een deel achterbleef in de ondergrond en in de Korst, waartoe ook de incarnaties behoren.

Op dit moment is er geen enkele afwijkende entiteit meer over, buiten de categorie die degenen omvat die op aarde zijn geïncarneerd. Alles gaat snel en het is slechts een kwestie van korte tijd voordat alles klaar is voor het grote evenement.

Er wordt gespeculeerd dat deze Grote Gebeurtenis in feite een Grote Golf van Licht is, de meest intense en definitieve, die de sluiers die het menselijk bewustzijn bedekken volledig zal oplichten. Het zal het Portaal van Ascentie openen en degenen die er klaar voor zijn zullen de Wereld van Beproevingen en Verzoening voorgoed verlaten en verder gaan naar een Wereld van Regeneratie, die een Vijfde Dimensionale frequentie zal hebben.

Wanneer je hoort over zonne-explosies, coronaire massa-uitstotingen, welke andere naam dan ook die deze lichtpulsen identificeert die afkomstig zijn van onze plaatselijke zon, onthoud dan dat het deze uitbarstingen zijn die de nieuwe energieën brengen die de Nieuwe Aarde opbouwen.

Deze pulsen zijn als een ademhaling, die het hele planetaire lichaam met nieuwe energieën bevloeit. Het zijn de Prana’s die het leven creëren en nu de nieuwe vorm van leven hier op onze planeet. Alles is hier feestelijk. Een Nieuwe Tijd aangekondigd door onze Grote Meester Jezus, gezonden van Boven, om het Goede Nieuws te brengen, de aankondiging van het einde van een Cyclus en het begin van de Nieuwe Aarde.

Het Planetaire Transitietijdvenster bevindt zich in de laatste fase. Het is een voorrecht om op dit bijzondere moment te incarneren. In staat zijn om getuige te zijn van en deel te nemen aan dit geweldige evenement is werkelijk een prijs van het universum. Het ervaren van de uitbreiding van het bewustzijn binnen een enkele incarnatie is het kruisen tussen twee werelden, zonder dezelfde fysieke ruimte te verlaten. We staan op de interdimensionale brug, laten de Derde Dimensie achter ons en maken een sprong naar de Vijfde Dimensie.

Dit alles is in feite niets anders dan een verruiming van het bewustzijn. De ziel is niets anders dan het geweten van ieder mens. Dat is de reden waarom elke persoon zijn ervaring, dat wil zeggen zijn verhaal, in oneindige universums zal vertellen. Je kunt je nog steeds niet voorstellen hoe belangrijk het is om op aarde te incarneren. Je zult echt weten wie je bent en wat jouw rol is in dit scenario, direct nadat de sluiers zijn verwijderd. Je bent veel meer dan je je kunt voorstellen!

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namasté!

Auteur: Vital Frosi

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org