Vital Frosi – “Ben je er klaar voor?”

Vital Frosi – “Ben je er klaar voor?”

Door: Neva (Gabriel RL) – 22 maart 2023

 

Geliefden!

Hoe vaak heb je jezelf niet afgevraagd: ben ik op het juiste pad? Hier op deze pagina, bij elke tekst of elke audio, hoevelen hebben deze vraag gesteld! Zo’n vraag is begrijpelijk, maar ze wordt alleen gesteld door hen die werkelijk bezorgd zijn over het volgen van het pad van Licht.

Een groot deel van de geïncarneerden heeft al kennis en begrip van de waarheid, en weet die niet alleen, maar is zich ervan bewust. Er zijn er echter die echt het pad der gerechtigheid willen volgen, maar toch bang zijn om fouten te maken. Dit komt voort uit de mislukte ervaringen in vorige incarnaties, toen zij in feite verdwaalden van het pad der goedheid.

Zulke pijnlijke herinneringen komen voort uit de inspanning en de noodzakelijke moeilijkheden die nodig zijn om weer op het pad te komen, in opeenvolgende incarnaties. Een mislukt bestaan vereist tientallen herstellende incarnaties, om de verschuldigde rekeningen te vereffenen. Ook al herinnert het geweten het zich niet, het onderbewustzijn weet dit alles heel goed.

Maar er is nog een deel van de geïncarneerde mensheid dat geen idee heeft wat het hier op Aarde doet. Helaas zal deze groep het duistere lot van de Derde Dimensie volgen, nog steeds op Planeten van beproevingen en boetedoeningen. Niet dat ze gedoemd zijn, maar door keuze. Zij zijn zo in beslag genomen, zo vervreemd, dat zij gewillig aanvaarden slechts instrumenten te zijn van hen die de mensheid onder hun controle hielden.

Hoe vaak is hier niet gezegd dat wij een bewustzijn in ervaring en in evolutie zijn in een wereld van dualiteit, onderworpen aan de sluier van de vergetelheid. Maar dit bewustzijn, hoewel beperkt, heeft een interne richtingssensor die het geïncarneerde doet voelen dat er iets vooruit is, en dat zijn doel de onophoudelijke zoektocht is naar dit iets meer. Dit mechanisme is wat zielen beweegt naar hun ascensie.

De vervreemde bewustzijnen die tot deze groep behoren, zijn echter slechts programma’s van de Duisternis. Wanneer wij spreken over primaire implantaten, melden wij dergelijke mechanismen die gebruikt worden door de overheersers van het niet-Licht. Het is tot nu toe een succesvolle strategie geweest. De vertegenwoordigers van de Duisternis zijn sluw, maar ze zijn lui en zonder geduld. Ze houden zich niet bezig met enige inspanning of iets dat hen werk geeft.

De meest gebruikelijke manier die zij gebruiken is hun eigen incarnaties te gebruiken om de andere mensen te domineren, te controleren en af te leiden. Naast het leiderschap binnen de hiërarchieën tussen de samengestelde machten, gebruiken zij ook de beroemde methode van de primaire implantaten, waaraan alle incarnaten onderworpen zijn.

Drie zijn de belangrijkste primaire implantaten. Primair omdat ze niet fysiek zijn. Ze bevinden zich in het etherische lichaam van ieder mens. Die implantaten zijn in feite programma’s, die we kunnen vergelijken met computerprogramma’s. Iedereen reïncarneert ermee, maar niet iedereen wordt erdoor gestuurd. Wanneer het bewustzijn meer verruimd is, laat het zich niet beheersen, want deze programma’s gehoorzamen interne commando’s in overeenstemming met de frequentie van ieder.

Bijvoorbeeld: wie de neiging heeft tot verslaving, activeert, wanneer hij het verlangen voelt, het programma dat zijn bewustzijn begint te beheersen. Op dat moment verliest zijn verstand de strijd tegen het geïmplanteerde programma, waardoor hij overgeleverd blijft aan de verslaving.

We zouden hier honderden situaties kunnen opnoemen, zoals diefstal, corruptie, wanbeheer, leugens, slechte daden, enz. Maar vandaag zullen we alleen aandacht besteden aan een feit dat weinigen waarnemen. Ik doel op de grote massa die momenteel op de Planeet wordt beheerst. Het is de zogenaamde massa van de mensheid. Dit deel van de mensheid is zo ondergedompeld in illusie dat het niet eens meer weet wat bewustzijn is. Ieder is slechts een instrument van het niet-Licht geworden.

De Duisternis wist dat haar tijd hier op Aarde ten einde liep. Zij wisten dat de enige manier om hun verblijf te verlengen zou zijn om de geïncarneerden zelf te gebruiken om hun programmering actief te houden. En daarom werden de primaire implantaten gemaakt. Zelfs als alle duistere hiërarchieën van de Planeet worden verwijderd, blijven deze geïmplanteerde programma’s werken, omdat ze niet werden uitgeschakeld.

Vergeet niet dat veel incarnaten hun bewustzijn al voldoende hebben uitgebreid, en een hogere frequentie hebben bereikt, waardoor het programma kan worden uitgeschakeld. Eenmaal uitgeschakeld, wordt het niet meer geactiveerd, omdat het duistere commando er niet meer is om dat te doen. Wij ontvangen ook informatie, dat het licht in de komende tijden zodanig zal intensiveren, dat het deze primaire implantaten zal oplossen. Inclusief de andere twee, die controleren door angst en door woede.

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om de verschillende groepen te zien onder degenen die nog onder controle van de implantaten staan. Toch mogen we hen niet veroordelen of negatieve gevoelens voor hen koesteren. Wij moeten mededogen ontwikkelen, omdat zij deel zullen uitmaken van de groep die de Aarde na deze huidige incarnatie zal verlaten.

Zij zullen ook degenen zijn die de grootste impact zullen voelen in deze Planetaire Overgang. Het programma is zo smerig dat het oneindig veel mogelijkheden kan openen, waaronder het ertoe leiden dat de geïncarneerden hun rationele geweten volledig verliezen. Ja, want het ongecontroleerde mentale implantaat zal alle mogelijkheden en eigenschappen van de anderen activeren, voornamelijk degene die controleert door angst en woede.

Jullie, die deze boodschap lezen of beluisteren, doen dit alleen omdat jullie je bewustzijn al onder controle hebben. Jullie hebben dergelijke implantaten al gedeactiveerd of zijn dat aan het doen. En daardoor zul je in staat zijn die zielenbroeders en -zusters te helpen die door de pijnlijke ontberingen van het Einde van de Oude Aarde 3D zullen gaan. Toon mededogen en onvoorwaardelijke liefde. De tijd voor jullie missie is gekomen. En het kan beginnen door te begrijpen hoe de mensheid door de eeuwen heen is bestuurd.

Als je werkelijk in het Licht straalt, verlicht je alles om je heen, zonder enig onderscheid. Vergeet niet dat je na de ascensie van je ziel in de toestand van een Opgestegene zult verkeren, dat wil zeggen, van een Opgestegen Meester. Opgestegen omdat je bent Geascendeerd. Meester omdat je geleerd hebt je meesterschap te beheersen. En als erfgenaam van de Nieuwe Aarde zul je ook de mogelijkheid hebben om de zielen te helpen die van de Aarde zijn verbannen, daar op die Planeten van beproeving en boetedoening waar ze zullen worden verplaatst. Net zoals onze Gidsen en Spirituele Gidsen die ons zo steunen dat vandaag doen. Verlicht alles en iedereen om je heen, want hij die Licht is, kiest niet wat hij verlicht. Hij verlicht alleen zonder onderscheid, ook zijn pseudo-challengers.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is de verlichting.

Namasté

Auteur: Vital Frosi

Vertaling: wakkeremensen.org