“Jullie Lagere Versies”

 

“Jullie Lagere Versies”

Door: Vital Frosi – 8 Februari 2023

Dierbaren!

Wij hebben hier in eerdere teksten al enige opheldering gebracht over de andere delen van ons bewustzijn. Ja, je moet begrijpen dat je geen fysiek lichaam bent zoals de ogen het zien. Je bent een BEWUSTZIJN. In feite een deel ervan, want het is jouw Monade die het in zijn geheel vormt.

Laten we daar even bij stilstaan. Er is een onuitputtelijke Bron die non-stop schept. Die Bron wordt ook wel de Kosmische Centrale Zon genoemd. Die Bron is wat wij kennen als GOD. Het is eigenlijk een BEWUSTZIJN EEN MET HET ALLES. Jij bent dat bewustzijn, ook al ben je er maar een fragment van. Alles wat in de Bron is, is in jou.

We hebben hier al gezegd dat je een zaadje bent. Ja, een zaad van de Bron; een kosmisch zaad. Je werd geschapen als een Goddelijk Zaadatoom. Dat atoom is Geest zoals men het kent. Maar we kunnen zeggen dat het het Hogere Zelf is.

Dit atoom heeft zo’n grote atoomkracht dat het niet eens in de buurt van een Melkweg kan komen, omdat het dan zou exploderen. Hoe kan dan een ster, een planeet of een melkwegstelsel door zulke bewustzijnen worden verkend en ontwikkeld? De magie die de Schepper heeft gebruikt was uiteraard om de mogelijkheid te bieden om een dergelijk atoom te defragmenteren.

Vervolgens verdeelt dit atoom zich in 12 delen, die Superzielen worden genoemd. Deze, verdelen zich in meer dan 12, dus nog steeds, met genoeg energie om ook als Superzielen te worden beschouwd. Alleen dan, een van deze 144 Superzielen, worden verdeeld in zielen, die sterrenstelsels kunnen bewonen, zoals onze Melkweg. Zulke zielen bezitten nog steeds vrij hoge energie en mogen niet wonen op planeten van de derde dimensie, zoals de aarde.

Dan verdelen deze zielen zich in Fractals, dat wil zeggen fragmenten van zichzelf, en deze Fractals dalen af naar 3D-werelden, om niet alleen zulke Planeten, maar ook zichzelf te ervaren, te ontwikkelen en te evolueren.

Onthoud dat het Goddelijke Zaad Atoom, Geest, Superziel, Ziel en Fracties, altijd delen zijn van hetzelfde Bewustzijn, geïndividualiseerd als Groep van Een. De ervaringen van elk deeltje van dit bewustzijn, is altijd geïntegreerd in de hele Groep van Een. Dit betekent dat een Fractal, jij in dit geval, je ervaring en leerproces in deze 3D-wereld zal overdragen aan alle andere versies van jezelf.

Zodra deze ervaring is geïntegreerd in jouw Groep van Een, gaat deze kennis naar de Bron. En daar wordt jouw ervaring hier in 3D geïntegreerd in alle andere Groep van Een, dat wil zeggen dat de hele Kosmos zal weten hoe het is om op de 3D Aarde te leven, onder de sluier van vergetelheid. Dit is alleen mogelijk omdat de Bron het gehele Bewustzijn is, waar alles altijd EEN is. Denk eraan: je bent een fragment van dit ENE, dat wil zeggen een Goddelijk Atoomzaad.

Maar vandaag komt er wat meer informatie, om de puzzel van dit prachtige Goddelijke Plan in elkaar te zetten. Laten we een vergelijking maken om het beter te begrijpen. Als je een plank neemt om een kist te maken, moet je die in stukken verdelen. Als je de plank zaagt, blijft er zaagsel over. Hoe groot of klein de stukken ook zijn, er zullen altijd fragmenten overblijven van de splitsing in delen van dat bord.

Dus toen je fragmenteerde van het Zaadatoom tot je de kleinste fractal van je eigen Ziel bereikte, waren er kleine deeltjes over van je monadisch bewustzijn. Het zijn zulke kleine fragmenten, dat ze niet genoeg waren om het als een Zielefractal te karakteriseren. In feite is het een kosmische stof, die eigenlijk Sterrenstof genoemd kan worden.

Ook al is het stof, het zijn inderdaad kleine deeltjes van je bewustzijn. De Schepper verliest niets van zijn schepping, en daarom zou hij zelfs het stof niet kunnen verspillen. Als de Derde Dimensie het verste punt is van de Bron, dat wil zeggen, waar een ziel iets kan ervaren zonder zichzelf te verliezen, zonder zich af te scheiden van haar eigen rede, is het logisch dat er andere wegen zijn, die deze stof ooit kunnen integreren in haar eigen Groep van Een, en vervolgens in de Bron van het ENE.

Dan zijn er de lagere koninkrijken, bekend als het mineralenrijk, het plantenrijk en het dierenrijk. Hoewel het misschien paradoxaal lijkt, zijn al deze koninkrijken in voortdurende evolutie, en verschillen zij in geen enkel opzicht van de evolutie van de Hominale, Angelische en hogere koninkrijken. En het is in deze Rijken waar het sterrenstof van elk bewustzijn zal samenklonteren en evolueren tot het weer wordt samengevoegd met zijn oorspronkelijke versies.

Dit verklaart de Kracht van de Kristallen, het Krachtdier en de Krachtboom die ieder mens bezit, en wordt verklaard door degenen die deze energetische synchroniciteit bestuderen. Kortom, je hebt een klein deel van je eigen bewustzijn, in een specifiek soort Kristal. Je hebt ook een bepaald deel van je bewustzijn in een soort groente, meestal in een bepaalde soort boom. En als deze stof van je bewustzijn je nadert, zal het zich concentreren in een bepaald dier, meestal het dier dat het dichtst bij je staat.

Dit is gewoon fantastisch! Jouw hond kan een deel van jou zijn. Je kat, je paard, of wie dan ook kan een deel van je eigen bewustzijn dragen. Dit verklaart deels de reden voor de groeiende gehechtheid van de mens aan dieren.

Pas nu, door ons bewustzijn meer te verruimen, krijgt de mensheid langzaam informatie die onze ware geschiedenis zal laten zien. Alles zal worden getoond, verduidelijkt en geabsorbeerd naarmate het bewustzijn, gehuld in de sluiers van de vergetelheid, ontwaakt. Natuurlijk, voor hen die zich voorbereiden om te ascenderen naar 5D. Hij die in een Derde Dimensionale Wereld blijft, zal dit alles niet waarnemen, want het zal hem niet van nut zijn. Zijn bewustzijn is nog niet klaar om te integreren met zijn hogere versies, noch is het klaar om te integreren met zijn lagere versies die door de hier genoemde rijken komen.

Elke dag komt er meer en meer informatie binnen, en geleidelijk zullen de sporten van de ladder ons naar het volgende niveau van bewustzijn brengen.

De tijden zijn gunstig nu, en openbaringen zullen zich opstapelen. Voor hen die ogen hebben om te zien en oren om te horen, zal niets en niemand een obstakel zijn om de ascensie van deze Fractal van bewustzijn te verhinderen.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

Vertaling: wakkeremensen.org