Jezelf Ervaren Als Bron Van Liefde

Jezelf Ervaren Als Bron Van Liefde

Door: Vidya Frazier – 23 juli 2023

Als je al een tijdje op een spiritueel pad bent, is het echt ouderwets om het idee tegen te komen dat liefde het antwoord is op alle problemen … of, we zouden liefde moeten voelen, geen angst … of, genoeg liefde zal alle wonden helen.

Als je dit soort uitspraken hoort, knik je waarschijnlijk gewoon, bevestigend ja, je weet dit – het is geweldig om te onthouden.

En dan verdampt het idee een beetje en probeer je weer een nieuwe manier te vinden om je beter te voelen over jezelf of positiever over het leven. Of je bent druk bezig om het laatste nieuws te krijgen over wat er in de wereld gebeurt – alles om je af te leiden van de knagende ontevredenheid die je in je hoofd en onderbuik hebt over je leven.

Waarom is dit?

Wat We Soms Missen

Misschien, hoewel dit soort leringen over liefde soms echt nuttig kunnen zijn, en ze de weg wijzen naar een groter ontwaken van wie we zijn als spirituele wezens, missen ze op de een of andere manier het doel.

Ze wijzen er alleen op dat we begrijpen dat we onze emoties ten opzichte van mensen en het leven moeten veranderen en dingen moeten doen die liefdevoller zijn. Door ons op deze manier simpelweg op liefde te concentreren, missen we misschien een veel diepere waarheid over liefde – en over de realiteit van wie we zijn. We missen misschien dat wie we werkelijk ZIJN de Liefde Zelf is.

En natuurlijk zweeft dit idee daar ook rond. Het is niets nieuws. Maar heb je je ooit echt gefocust op waar het naar verwijst – en de realiteit ervan ervaren? Heb je ooit alle gedachten over liefde losgelaten, alles wat je erover denkt te weten – en gewoon de realiteit ervan in jezelf gevoeld? En ontdekte dat, ja, je hebt een lichaam, je hebt gedachten en emoties, en zelfs een gevoel van wie je bent als een spiritueel Wezen – maar in de kern van je zijn, ben je gewoon Liefde?

Proberen De Lege Leegte Binnenin Te Vullen

Nogmaals, dit idee komt je waarschijnlijk bekend voor – en je hebt het misschien van tijd tot tijd ervaren. En toch, op de een of andere manier komt en gaat het ervaren van deze realiteit waarschijnlijk.

Misschien merk je tot je verbazing, zelfs nadat je een diepgaande ervaring van jezelf als Liefde hebt gehad, dat je weer een subtiel gevoel van leegte van binnen voelt, alsof er iets ontbreekt. En soms misschien alsof er een onvulbare leegte in je is, een ondoorgrondelijk verlangen naar liefde. Je zoekt weer op de een of andere manier buiten jezelf naar iemand of iets om het te vullen.

Als je eerlijk bent, zelfs als je een romantische partner of echtgenoot in je leven hebt die echt liefdevol voor je is, iemand die je echt begrijpt en je veel redenen geeft om je te verzekeren dat ze van je houden – realiseer je je in je privémomenten dat dit gevoel van leegte niet echt weggaat.

Of misschien heb je vrienden of familie die echt van je houden. Je kunt hun liefde voelen en er heel dankbaar voor zijn; en toch lijkt het ook niet altijd volledig in je te landen. Het vult op de een of andere manier die lege, pijnlijke leegte niet. Misschien, als je net iets heel liefdevols hebt meegemaakt dat ze voor een tijdje hebben gedaan of tegen je hebben gezegd, voel je je volledig geliefd. Maar op de een of andere manier duurt het nooit echt. Je ontdekt dat er binnenin nog steeds iets ontbreekt.

De Emotie Van Liefde Is Anders Dan Bronliefde

En dit is natuurlijk omdat je probeert die leegte te vullen met iets van buiten jezelf.

En je probeert het ook te vullen met de emotie van liefde – terwijl je echt verlangt naar iets veel diepers en krachtigers: het soort liefde dat de essentie is van de Bron. Beide energieën staan bekend als “liefde”, maar ze zijn eigenlijk heel verschillend.

Wanneer je dit echt kunt begrijpen – en jezelf volledig leert ervaren als de liefdevolle Essentie van de Bron zelf – realiseer je je dat je door niemand geliefd hoeft te worden. Je kunt de liefde die je van anderen ontvangt zeker waarderen en koesteren, maar je hebt niet langer het gevoel dat je dit nodig hebt om je geliefd, waardevol, belangrijk en speciaal te voelen. De leegte in jou is gevuld met je eigen weten van jezelf als Bron – een kracht van Liefdevolle Aanwezigheid die je volledig vult.

Je kunt je zelfs realiseren dat deze leegte de ware bron is van je ontevredenheid over je leven als geheel – dat je ten onrechte gelooft dat het ontbreken van bepaalde dingen of omstandigheden het probleem is. Maar als je eenmaal echt een sterk gevoel van eenheid voelt met Bron Liefde, met Alles Dat Is, merk je dat je plotseling vrij bent van zoveel problemen en kwesties die je kwellen. Je voelt je heel, liefdevol en vredig.

Bronliefde Ervaren

Je zou deze Liefdevolle Aanwezigheid verrassend gemakkelijk in je kunnen ervaren. Neem even de tijd om op jezelf af te stemmen en je te concentreren op het voelen tot in de kern van wie je bent.

Verplaats je bewustzijn voorbij je gedachten, voorbij je emoties en zelfs je lichamelijke gewaarwordingen, en richt je aandacht op je hartcentrum in het midden van je borst. Voel wat er is, rustig aanwezig en levend.

In het begin is het misschien slechts een flits van een weten, een kort gevoel van vreugde, een helder licht – of een elektriciteit die door je lichaam begint te stromen. Er gaat een gevoel van kracht mee gepaard, een heelheid… een levende, dynamische energie van Liefde die je hele wezen kan overspoelen. En dan kan er een diep begrip verschijnen, een weten dat deze Levende Bron Liefde is wie jij bent.

Als je dit kunt ervaren, al is het maar voor een paar momenten, kan het een diepgaand effect op je hebben. Je zou in een veranderde staat kunnen veranderen, terwijl een krachtige stroom van warmte door je heen begint te stromen. Terwijl je in- en uitademt, voel je misschien een glimlach op je lippen verschijnen. Je valt in een zee van gelukzaligheid. Het is een ervaring die je niet wilt vergeten.

En toch zal je dat waarschijnlijk doen. Je geest, je emoties en afleidende externe gebeurtenissen grijpen je bewustzijn opnieuw en je ervaart weer dat je gewoon een beperkte menselijke vorm bent met gedachten en emoties en problemen om op te lossen.

Onze Verzwakte Verbinding Met De Bron.

Dit is niet ongebruikelijk. Hoe diepgaand dit weten van jezelf als Bron Liefde ook mag zijn om te ervaren, het is op de een of andere manier gemakkelijk te vergeten.

Waar het naar verwijst is een toestand waar de mensheid al eeuwenlang aan lijdt – een soort verzwakking van onze verbinding met de Bron, van ons weten dat wie we werkelijk zijn een vonk is van de Essentie van Liefde waaruit we zijn voortgekomen.

We moeten op de een of andere manier blijven proberen om in contact te blijven met deze waarheid; we moeten blijven mediteren, bidden en andere spirituele oefeningen doen om te blijven herinneren en ervaren dat we de Bron zijn.

Er zijn veel verhalen over waarom deze staat van zijn waar de mensheid aan lijdt bestaat. Sommige leringen geven aan dat het in wezen de fout van de mensheid is, een inherente zwakte die gecorrigeerd en verholpen moet worden. Anderen zeggen dat het een toestand is die is gecreëerd door bepaalde onvriendelijke krachten om de mensheid zwak te houden, maar dat deze controle nu aan het afbrokkelen is.

Toch maakt het niet uit wat je gelooft. Uiteindelijk, totdat er een volledige overgang naar de Vijfde Dimensie plaatsvindt, moet je op de een of andere manier blijven doen wat je kunt om je weten te blijven ervaren dat je de Bron bent, jij bent die oneindige aanwezigheid van Liefde.

Gefocust Blijven Op Jouw Verbinding Met De Bron.

Gelukkig hoef je dit op een gegeven moment niet meer te doen. Een constant weten zal bij je zijn; de lege leegte zal verdwenen zijn.

Je zult niet langer zoeken naar het gevoel geliefd te zijn bij andere mensen. Je zult weten dat je liefde ZIJN – en je zult jezelf ervaren als heel en compleet.

Maar ondertussen, als je gewoon elke dag de tijd kunt nemen om je op je Hart te concentreren, stil te zijn en de waarheid te ervaren van wie je bent – pure Bronliefde – zal dit weten meer en meer vast komen te zitten. Je voelt je lichter, rustiger en optimistischer over je leven. Met de 5D-energieën die nu de Aarde binnenstromen, zul je merken dat het echt steeds gemakkelijker wordt om dit te bereiken.

Vidya Frazier

Vertaling: wakkeremensen.org