Meesters Van De Kosmische Raad: “Boven De Wereldwijde Pandemie Van Illusie Gaan Staan”

Meesters Van De Kosmische Raad

“Boven De Wereldwijde Pandemie Van Illusie Gaan Staan”

Gechanneld door: Victoria Cochrane – 6 December 2021

De wereld bevindt zich op een kruispunt van wereldwijde onzekerheid. De oorspronkelijke bezorgdheid over de verspreiding van ziekten is nu ingehaald door de noodzaak om gevaccineerd te worden. Terwijl de pandemie heeft gedwongen tot isolatie, afsluiting en ontkoppeling, scheidt de verplichte vaccinatie nu naties, landen en gezinnen. Deze situatie blijkt een splijtzwam te zijn als religieuze overtuigingen, maar kijken de mensen wel naar de verborgen agenda’s achter dit alles?

Degenen die ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren, zullen zich op vele manieren buiten de maatschappij geplaatst zien. Het is juist dit paradigma dat een ineenstorting van de sociale orde in de hand zal werken, aangezien hun recht om te kiezen door velen zal worden gezien als een aanval op de vrijheid van de samenleving. De kloof en verdeeldheid die deze kwestie veroorzaakt onder vrienden, families en gemeenschappen, kan niet worden genegeerd, en degenen die tegen vaccinatie kiezen, mogen niet worden beschuldigd van hun beslissing. Er is veel verkeerde informatie en propaganda verspreid in de media en op sociale media over zowel de vaccinatie als het virus. Niet alle informatie of onderzoeken over de beschikbare vaccinaties zijn vals, maar er is veel tegenstrijdige informatie, waardoor het voor ieder mens bijna onmogelijk is om een persoonlijk oordeel te vellen over het vaccin.

Met informatie over hoe ziekten zich verspreiden, medicijnen die worden genomen, percentages van mensen die zijn gestorven aan kanker, nierziekten, virussen en infecties en onderzoek dat de klinische barrières voor het genezen van deze ziekten heeft doorbroken, waarom krijgen niet alle mensen nu de juiste behandelingen om hen te beschermen tegen de dood? Waarom wordt de klimaatverandering niet aangepakt zonder al die retoriek en grootspraak? Waarom sterven er nog steeds grote massa’s mensen van de honger of worden ze verscheurd door oorlog en geweld? Waarom leven vrouwen en kinderen nog steeds in samenlevingen zonder rechten en zijn ze overgeleverd aan mannen die geen liefde of mededogen in hun hart hebben?  Wie drijft werkelijk de wielen van de regering en waarom helpen ze de landen van de wereld niet om veilig, duurzaam en vooruitstrevend te worden?

We hebben het al eerder gehad over de duistere krachten die verraderlijk te werk gaan om het grotere goed van de mensheid te ondermijnen. De etherische krachten van het kwaad die worden aangewend door zielen die blijven hangen in ego en eigenbelang, nemen hen uiteindelijk over, waardoor ze hard van hart worden en niet in staat zijn empathie voor anderen te voelen. Er zijn veel mensen in machtsposities wier woorden hun daden weerspreken en wier bedoelingen, schijnbaar van integriteit, precies het tegenovergestelde zijn. De rookgordijnen die zij optrekken zijn weloverwogen, weloverwogen en slim.

Nu de pandemie de wereld overspoelt, hebben de duistere krachten de kans gekregen hun greep op de wereldeconomie te verstevigen en zij verspillen geen tijd om de wereld tot een ellende te maken. De politieke agenda’s achter het traceren van persoonlijke informatie gaan dieper dan het publiek beseft, maar ook regeringsinstanties worden misleid door deze hogere machten, waarvan sommigen binnen die instanties een machtspositie bekleden. De noodzaak om individuen en bedrijven te traceren, te manipuleren en te controleren lijkt te zijn ontstaan door de pandemie, maar is in feite al eeuwen aan de gang. De pandemie heeft geleid tot meer openheid, maar niet tot meer transparantie.

Dus, zoals er raden zijn van Meesters van het Licht, zijn er ook raden van de duisternis. Deze raden bestaan in lagere dimensies van de geestenwereld en bevatten entiteiten die al dan niet ooit op Aarde hebben bestaan. Er zijn ook andere wezens die de planeet zijn binnengedrongen en wier behoefte aan overheersing en controle is als een drug die alles verteert. Elk wezen dat door duisternis wordt gedreven is niet in staat tot liefde, medeleven en empathie en zal altijd manieren vinden om zijn ego en zelfbevredigende behoeften te voeden, meestal ten koste van anderen. Vrije wil betekent niets voor deze verloren zielen en het resulterende karma is van geen belang voor hen terwijl hun honger naar macht en controle gestild blijft worden.

Er zijn veel mensen op Aarde die door deze energie zijn verteerd, maar er zijn er evenveel die eigenlijk geen mensen zijn. Zij leven en werken elke dag naast nietsvermoedende mensen en hebben gezinnen, vrienden en schijnbaar normale levens. Deze mensen bereiken gewoonlijk zeer snel machtsposities, vaak gesteund door ongeziene krachten die in hun kielzog menige vijand hebben gedood.  Deze mensen worden gekozen of benoemd met onberispelijke geloofsbrieven en op een golf van populariteit met de hoop en gebeden van het volk en de belofte van grote en positieve verandering. Eenmaal aan de macht is de hoop echter snel vervlogen als de beslissingen van deze presidenten, premiers, kolonels, CEO’s, kanseliers, bisschoppen en voorzitters grote rijkdom creëren voor hun eigen zakken en die van hun weldoeners, en meer armoede en ontbering voor de massa’s. De sluier gaat nu echter op. In het komende jaar zullen regeringen, bedrijven en machtige individuen zich blootgesteld zien, als dat al niet gebeurd is.

Voor veel mensen is het kwaad echter al geschied. Naast sterfgevallen door ziekten en aandoeningen wordt zelfmoord een steeds groter probleem onder jongeren en mensen van middelbare leeftijd in de westerse samenlevingen. Over de hele linie hebben mannen, vrouwen en zelfs kinderen in beschaafde landen te kampen met ernstige depressies, angsten en paniekaanvallen die hun vermogen om van het leven te genieten of te willen blijven leven, belemmeren. De oorzaken zijn divers, vaak persoonlijk en gecompliceerd, maar loskoppeling van de Bron en daarmee van hun hogere zelf is de voornaamste reden dat mensen geen hoop meer kunnen vinden. Hoewel wereldwijde gebeurtenissen ervoor zorgen dat de vibraties binnen het Menselijk Collectief Bewustzijn bijzonder laag zijn, zijn zij niet de hoofdschuldige voor de sterke toename van het aantal mensen dat zo losgekoppeld, gedesillusioneerd en gevangen in wanhoop is. De voornaamste reden is faalangst, vooral bij jonge mannen, naast een onvermogen om verder te kijken dan hun eigen problemen en ego-gedreven behoeften. Zodra iemand in een depressie de grens van wanhoop bereikt, ziet hij alleen nog maar zwart. Het grijpen naar drugs, alcohol en andere middelen maakt het allemaal nog tien keer erger. Het onvermogen om de dingen ten goede te keren wordt meestal ondersteund door een totaal gebrek aan vertrouwen in zichzelf om iets succesvols of positiefs tot stand te kunnen brengen, en de negatieve zelfpraat die voortdurend in hun hoofd rondspookt leidt hen tot de conclusie dat de dood de enige uitweg is.

Dus, is alles op Aarde verloren? Is de mensheid overgenomen door het duister, zonder enige hoop?

Vele boodschappers op Aarde kondigen belangrijke en vaak catastrofale veranderingen aan in de levensomstandigheden op Aarde in de komende weken en maanden. In de meeste gevallen zijn catastrofale weers- en natuurrampen al lange tijd in de maak, omdat Moeder Aarde veerkrachtig probeert op te treden tegen elke aanval van menselijke individuen, bedrijven en samenlevingen op haar hulpbronnen en energie. Op het breekpunt en niet in staat om de donkere, corrupte energie van het ego te weerstaan dat heeft geresulteerd in oorlog, terrorisme, onrechtvaardigheid en de verachtelijke manier waarop mensen elkaar behandelen, om nog maar te zwijgen van de verkrachting, plundering, vervuiling en plundering van haar heilige schatten door de eeuwen heen, verlaat de geest van Moeder Aarde, Gaia; ze kan de derde dimensionale Aarde niet langer beschermen. Nu het gouden tijdperk van Aquarius in de opgestegen staat van de Aarde zich in een verbazingwekkend tempo ontwikkelt en vooruitgang boekt, is haar eigen ascentie voltooid en is haar missie op de oude Aarde beëindigd. Ze moet nu diegenen die ervoor gekozen hebben de roerselen van hun hart en het lied in hun ziel te negeren aan hun gekozen lot overlaten en naar de Nieuwe Tijd verhuizen om de opgestegenen te verwelkomen en te huisvesten. De tijd is letterlijk op en elke keuze die nog openstond voor hen die aarzelden in hun geloof in hun eigen goddelijkheid is aan het slinken. Er zijn nu slechts twee keuzes die de mensheid ter beschikking staan – wakker worden of de verschrikkelijke gevolgen onder ogen zien.

Ascensie is een goddelijk bewustzijn dat existentieel groeit in de geest van diegenen die ervoor gekozen hebben om op een bepaald moment in hun mensenleven te ontwaken. Het brengt het individu op één lijn met hun goddelijke blauwdruk zoals beschreven in hun zielscontract, in overeenstemming met de lessen die zij hebben geleerd en het meesterschap dat zij gedurende hun levens hebben bereikt. Veel mensen worden zich nu bewust van hun zielenreis en of zij ermee hebben ingestemd om wegbereiders voor Ascensie te zijn, omdat zij paranormale verbindingen en gaven ontdekken die tot hun ontwaken voor hen verborgen waren.

 Het was nooit de bedoeling dat de ascentie van de mensheid zo lang zou duren als nu het geval is, maar tot 2020 hebben de massa’s zich grotendeels als schapen laten hoeden en in elke richting laten drijven die de meesters van de duisternis hen hebben geleid. Te gewend om te geloven wat hen wordt verteld of wat alleen met het blote oog kan worden gezien, zijn de mechanismen van corruptie de meesten ontgaan, op een paar scherpzinnige na. De komst van een wereldwijde pandemie en de daaruit voortvloeiende hardhandige tactieken van de regering om de groeiende golf van ziekte en dood af te sluiten en vervolgens te vaccineren, hebben echter een verbluffend effect gehad op het spirituele bewustzijn van de mens. Het tij is gekeerd, en de langverwachte massale opgang is eindelijk begonnen.

Langzaam en gestaag heeft het licht het duister ingehaald, waardoor de pogingen om het gerommel van onenigheid en massaal ontwaken te onderdrukken door hen die zichzelf dienen nog wanhopiger zijn geworden. De Covid 19 pandemie is één van de vele rampzalige gebeurtenissen die een handig middel zijn geweest om de planeet te ‘reinigen’ en het ontwaken van de mensheid op afstand te houden, maar het komt tot een hoogtepunt en zal precies het tegenovergestelde effect hebben op het bewustzijn van de mensheid dat degenen die het duistere pad hebben gekozen ooit voor ogen hadden.  Ja, er is nog steeds angst en er zijn veel samenzweringstheorieën, waarvan vele waar zijn maar afgezwakt door hen die niet kunnen geloven dat mensen oorlog kunnen voeren tegen hun medemens, maar het licht onderdrukt altijd het donker en de waarheid zal altijd overwinnen.

De Opgestegen Aarde is niet op een andere planeet maar in een andere en hogere dimensie. Het is waar jullie zijn, maar vereist een ander en hoger niveau van bewustzijn. Het omvat de afbrokkelende, derde dimensionale Aarde op een manier die mensen van verschillend bewustzijn toestaat naast elkaar te bestaan totdat de lagere energieën zich niet langer kunnen handhaven in de hogere trillingen van liefde, tolerantie en eenheid. Het Watermantijdperk, het Gouden Tijdperk, neemt letterlijk de niet-opgestegen Aarde in zich op en neemt de duisternis met zich mee.

Angst verdeelt en liefde verenigt. Liefde is alles wat er is! Er is niets dat niet overwonnen kan worden als je werkt vanuit je hart, met liefdevolle intentie en zonder verborgen agenda’s. Sta jezelf niet toe om uit het oog te verliezen wie je in de geest bent of van je verbinding met de krachten van het universum die je gereedschap zijn om de ontberingen, onrechtvaardigheden of dilemma’s te overwinnen waarmee je wordt geconfronteerd.  Al het andere is illusie en zal alleen werkelijkheid worden als jij gelooft dat het zo is. Dus, nu is het tijd om je te verbinden met de Goddelijke waarheid over wie je bent en wat je zielsdoel en pad is. Dit zal jullie leiden om beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op liefde en waarheid, niet op angst of manipulatie.

De wereld en de mensheid zullen zegevieren over Covid-19, hoe lang het ook duurt, maar het is wat er daarna gebeurt wanneer het eindelijk onder controle is, dat van het grootste belang is. Het boek is geschreven, om zo te zeggen, maar het einde niet, omdat wat er gebeurt sterk afhankelijk is van de beslissingen van enkelen en de reacties van de massa’s. Het is een einde dat vele verschillende scenario’s kan hebben, afhankelijk van de keuzes die nu en in de toekomst worden gemaakt.

Jij, als individu, moet nu buiten de wereldwijde pandemie, vaccinatiemandaten en hardhandigheid van de overheid kijken om je hogere waarheid te vinden. Wat is de les voor jullie? Het is enkel door buiten en boven het verhaal te kijken, alsof je objectief naar beneden kijkt, en je te verbinden met je etherische waarheid, dat je zult weten hoe je boven het multi-dimensionale web van leugens en bedrog kunt uitstijgen dat gedurende vele eeuwen over de mensheid is uitgestort.

Wij ZIJN de Meesters van de Kosmische Raad.

Kanaal: Victoria Cochrane

Vertaling: Reinier