Lord Melchizedek en Kuthumi: Het Gouden Licht Van De Waarheid

Lord Melchizedek en Kuthumi: Het Gouden Licht Van De Waarheid

Gechanneld door: Victoria Cochrane – 25 Mei 2022

Groeten en zegeningen voor jullie allemaal. De tijd is gekomen voor de aarde om haar mantel van ellende af te schudden. Het verraad, tragedies en gruweldaden van de afgelopen 10 jaar hebben een sluier van ellende geworpen over een groot deel van het menselijk ras, maar het is aan het verheffen, ook al is het voor velen misschien niet duidelijk.

Werp je ogen op een willekeurige dag naar de lucht en je kunt zien, al is het maar voor een moment, gouden licht dat de aarde binnendringt. Het zal niet van de zon komen, maar het zal net zo stralend zijn als de zon en rechtstreeks uit de lucht stromen. Het kan glinsteren aan de horizon of schitteren op het water. Dit licht is de Gouden Straal van Waarheid en het is geactiveerd door Lichtwerkers over de hele wereld die het licht en de liefde van de Schepper in hun hart hebben gebracht en het vervolgens op de wereld hebben gericht.

Door hun helende gedachten, meditaties en gebeden te verenigen door de energieën van de engelen, meesters en het Kristallijnen Lichtwerkers raster, is het resultaat de creatie van de Gouden Straal geweest. Deze Wegtoonders zien en kennen de waarheid van ascentie en wat er werkelijk gebeurt in de fysieke wereld, en ze hebben hun energieën verenigd en uitgelijnd, soms doelbewust en soms onbewust, om de Goddelijke liefde van de Schepper en het Christusbewustzijn naar de wereld te brengen . Het resultaat is geweest om de duisternis en negativiteit tegen te gaan die het wereldwijde menselijke bewustzijn voortdurend dreigt te overweldigen.

Hoewel het lijkt alsof alles op aarde op zoveel manieren in beroering is, zijn er veel nieuwe energieën die nu van Moeder Aarde uitgaan als gevolg van het werk van Lichtwerkers over de hele planeet. Deze energieën zijn iriserend, kalmerend, helend en van pure essentie, en ze komen voort uit Moeder Aarde zelf wanneer ze in afstemming komt met planeten buiten haar zonnestelsel, haar energieën versmeltend met die van hen. De trillingen zijn van pure eenheid en de kleuren zijn talrijk, zoals diep paars, blauw, roze, geel, groen en wit. De grootmoedigheid van deze energieën kan niet genoeg worden benadrukt omdat ze de kracht hebben om de mensheid te helpen boven de angstzaaierij uit te stijgen van degenen die lagere en duistere energieën hebben omvat.

De reden waarom velen van jullie reïncarneerden was om Moeder Aarde te redden en haar te helpen opstijgen. Dit is het moment om de roeping van je ziel te beantwoorden, de nieuwe energieën die uit de aarde komen in harmonie met het universum te benutten en ze vanuit je wezen met liefdevolle intentie te sturen.

De energieën die afkomstig zijn van Moeder Aarde kunnen worden gezien als regenbogen, scherven van gekleurd licht of zelfs als verlengstukken van de zonsopgang of zonsondergang. Ze zijn direct verbonden met je heilige vuur in je Zonne-energiecentrum. Verbinding met Moeder Aarde is een integraal onderdeel van ieder mens op aarde, dus iedereen heeft het vermogen om de nieuwe energieën van Ascentie aan te wenden voor het grotere goed als ze dat willen. Volg hiervoor deze eenvoudige meditatie:

Richt je energie op je sacrale chakra en houd de intentie vast om verbinding te maken met je heilige vuur. Je kunt het vuur zien of voorstellen dat brandt als een drievoudige vlam. Stuur de energie van je heilige vuur naar Moeder Aarde met de intentie om je te verbinden met en gebruik te maken van de nieuwe energieën van Ascentie. Zie, voel of ken de kleuren terwijl ze samensmelten met je heilige vuur en het licht van de Schepper dat vanuit je kruinchakra naar binnen stroomt. Zie dan de aarde in je geestesoog en vraag dat de energieën met liefdevolle intentie en op de hoogste en beste manier naar de gebieden worden gestuurd die de meeste genezing nodig hebben, terwijl je de energieën als licht en liefde vanuit je hartruimte stuurt. Je kunt bijvoorbeeld de kleur groen zien en als je het naar de aarde stuurt, weet je dat de energie alle bomen en bossen op aarde geneest.

Het is ook mogelijk, als je je verbindt met de nieuwe energieën van Moeder Aarde, om bewust gebruik te maken van de kennis die als spiraalvormig licht naar de Aarde wordt gestuurd vanaf haar zusterplaneten. Deze universele kennis, die bedoeld is om de ascentie van de mensheid te helpen en te versnellen, is van de hoogste trilling en toegankelijk voor degenen wier bedoelingen voor het grotere goed zijn en van de grootste integriteit. In combinatie met de prachtige kleur en het licht dat uitgaat van Moeder Aarde, wordt deze universele kennis geactiveerd en neemt vorm aan als gedachte. Iedereen die de kennis en energieën samen aanwendt om naar de aarde te sturen, zal niet alleen de vibraties van de wereld verhogen, maar zal ontdekken dat hij dingen weet en spreekt die hij voorheen niet wist. Ze zullen ook geneigd zijn spirituele leermeesters, mentoren, schrijvers en activisten voor wereldvrede en hemelvaart. Wat nog belangrijker is, ze zullen merken dat mensen naar hen luisteren en persoonlijke veranderingen ten goede aanbrengen – wanneer iemand positieve veranderingen aanbrengt, kan dit niet anders dan uitwaaieren naar de mensen om je heen en deze beïnvloeden.

Liefde is de enige emotie die echt is en de enige vibratie die jullie planeet kan redden. Loskoppelen van het drama dat je omringt en opnieuw verbinding maken met je Hogere Zelf, dat je ware doel en je zielenreis kent, is nu essentieel. Het zal je helpen om verbinding te maken met je etherische zelf, je gidsen en de Schepper zelf, wiens energie die van eenheid en onvoorwaardelijke liefde is en de enige energie is die het mogelijk maakt om de wereld zonder oordeel te bekijken. Degenen onder jullie die ontwaakt zijn, zullen zich bewust zijn van deze opkomende energieën en zullen weten hoe ze deze kunnen benutten en verspreiden over de wereld. Het is essentieel dat je anderen onderwijst en de mensen om je heen helpt om ook bewust te worden en wakker te worden.

Roep de Gouden Straal van Waarheid aan om je te helpen je meer bewust te worden van de misleide waarheden, opzettelijke illusies en dekmantels van bedrog die zijn geweven door degenen die het menselijk ras in de Derde Dimensie willen houden. Als je het ziet, en zelfs als je het niet ziet, visualiseer het dan dat het je hartruimte binnenkomt via je kruinchakra en houd het daar, jezelf onderdompelend in zijn stralende energie. Vraag om getoond te worden wat je kunt doen om de mensheid te helpen haar energieën te verhogen naar een hoger niveau van vrede, eenheid en onvoorwaardelijke liefde.

Duidelijke veranderingen in de vibraties van de wereld doen zich voor en worden meer merkbaar naarmate mensen ontwaken en bewust helende energieën naar de aarde sturen. Als je dat hebt gedaan, moet je worden geprezen. De veranderingen zullen zelfs nog groter zijn als de gecombineerde aarde en universele energieën geaard zijn en met liefdevolle intentie door zoveel mogelijk ontwaakte menselijke vaten worden gestuurd. De kracht die deze energieën hebben op de trillingen van het menselijk bewustzijn kan niet worden overschat. Vraag ons, de Meesters van Licht, om jullie bij te staan ​​en de energie te vergroten. U zult versteld staan ​​van de resultaten.

Wij ZIJN Lord Melchizedek en Kuthumi.

Kanaal: Victoria Cochrane

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org