God de Mensheid en de Schepping – een Krachtige Combinatie

God de Mensheid en de Schepping – een Krachtige Combinatie

Kanaal: Victoria Cochrane – 16 April 2024

Schoonheid is overal om je heen op aarde, maar velen kunnen het niet zien. De lelijke kant van de mensheid kan mensen verblinden voor de simpele schoonheid van de natuur, zelfs als deze zich recht voor hen bevindt. Als je hart bezwaard is, kunnen de kleuren grijs worden, verandert de hoop in wanhoop en lijkt de wereld misschien tegen je te zijn. Velen gaan tekeer tegen God en geven hem de schuld dat hij hen in de steek heeft gelaten. Daders schrijven hun misdaden toe aan het hooghouden van God of de wet van Allah. Religieuze leiders leren dat de waarheid of het woord van God alleen in de Bijbel te vinden is, maar toch hebben zoveel religieuze leiders van het verleden tot het heden hun eigen leringen verraden om hun verlangens te bevredigen of hun eigen schatkist te vullen.

Ze zijn niet te vertrouwen, maar God ook niet, zo zou je kunnen betogen! Hoe kan een liefdevolle God zulke wreedheden als oorlogsmisdaden tegen onschuldige mensen toestaan? Hoe kan een liefdevolle God armoede, hongersnood, dakloosheid en huiselijk geweld toestaan? Er moet geen God zijn, of hij moet wraakzuchtig zijn, toch?

Wie en wat is God? Bestaat er zo’n entiteit? Hoe kan iemand geloven in iets dat niet gezien of gehoord kan worden? Waarom kunnen sommigen met hem spreken en hem horen en anderen niet?

Wat als we je zouden vertellen dat God de schepping zelf is? Met de essentie van licht en energie is God een bewustzijn in de menselijke psyche. Met een gedachte, een idee of een notie creëren mensen hun eigen realiteit, gebaseerd op geloofssystemen die zijn ingebed door hun opvoeding, hun voorouders en door de samenleving.

Geloof is niet noodzakelijk de waarheid, maar het brengt de waarheid van een persoon tot stand die resoneert met wat men heeft laten geloven dat het waar is. Er zijn veel onwaarheden die evangelie zijn geworden, simpelweg omdat ze plausibel waren volgens de fundamentele geloofssystemen van groepen mensen. Er zijn ook veel miswaarheden verspreid door mensen die niet integer zijn, om bepaalde demografische groepen onder controle te krijgen of op één lijn te brengen om hun eigen belangen te behartigen. De waarheid wordt gemakkelijk ondermijnd door degenen die hun misdaden voor de wereld willen verbergen, en de treurigste waarheid is dat velen verstrikt raken in hun bedrieglijke web.

Als God, de Bron van de Schepping, een bewustzijn is, dan spreekt het voor zich dat ‘slechte’ dingen gebeuren vanwege gedachten en beslissingen die mensen verkiezen te nemen en daarnaar te handelen. Op dezelfde manier worden prachtige dingen gecreëerd door gedachten en beslissingen waarnaar wordt gehandeld. Nu de Wetten van het Universum stellen dat er op niemands vrije wil kan worden ingegrepen zonder hun toestemming, is de wereld bijgevolg een product van de vele dimensies van het bewustzijn van de mensheid. Het hoogste bewustzijn kan goedheid in mensen ‘willen’, maar als dat niet hun pad of hun wens is, is er geen interventie die hen kan tegenhouden.

God ‘staat’ niets toe. De mensheid creëert alles binnen hun eigen wereld, gebaseerd op geloofssystemen, gedachten, beslissingen en de meningen van anderen. De mens is een krachtige mede-schepper die zijn vrije wil gebruikt om de aarde en zijn medemensen te bevoordelen of te schaden. De mens is bewustzijn en bewustzijn schept. Te geloven dat de mensheid overgeleverd is aan een hogere macht die gescheiden is van hem/haarzelf, is een gevaarlijke misvatting, omdat scheiding een mythe is die een groot deel van de chaos op aarde veroorzaakt. Als de waarheid van Eenheid door de meerderheid van de massa zou worden aanvaard, zou het leven op aarde veel harmonieuzer zijn.

In de energie van de God, Schepper van Al Dat Is, is alles en iedereen in het universum Eén. Er is geen scheiding van de Bron van de Schepping, ook al geloven of voelen veel mensen op aarde dat wel zo. De verbinding tussen mensen is daarom intrinsiek en oneindig, waarbij elke gedachte, woord, gevoel en intentie die door ieder levend mens op deze planeet wordt uitgezonden, zich over de hele wereld verzamelt als een massa fluctuaties en steeds veranderende energie. Het wordt het Menselijk Collectief Bewustzijn genoemd en het beïnvloedt iedereen op verschillende en uiteenlopende manieren.

Mensen kunnen worden beïnvloed door het Menselijk Collectief Bewustzijn zonder zich ervan bewust te zijn, en dit is waar het gevaar schuilt. Golven van liefde en positiviteit zullen geen kwaad doen als ze iemand onverwachts overkomen, maar wanneer ze getroffen worden door een plotselinge golf van onverklaarbare woede en onverklaarde haat die oorspronkelijk voortkwam uit een persoon met extremistische opvattingen, kunnen onwetende en onschuldige mensen plotseling gewelddadig worden zonder uitleg. Degenen wier vibraties al laag zijn als gevolg van middelenmisbruik, armoede, extreme honger en ontberingen zijn bijzonder kwetsbaar omdat lage vibraties meer van hetzelfde zullen aantrekken. Empathische mensen, of mensen die gevoelig zijn voor de energie om hen heen, lopen ook gevaar. Nu het lot van de mensheid zich verdiept en de greep van corruptie en manipulatie sterker wordt, is dit een tijdige herinnering aan iedereen om jullie energie te beschermen en waakzaam te blijven.

Overtuigingen en gedachten zijn een constante stroom van energie, een eindeloze sfeer van creatie, die eb en vloed, donker en licht wordt, of donkerder en donkerder, lichter of lichter, afhankelijk van het bewustzijn waarop ze zijn gebaseerd. Zoals wij Meesters en Aartsengelen zeggen: gedachte creëert vorm. Waar je in gelooft en waar je op focust, creëer je. Wanneer je je focus verandert, zal de creatie uitzetten of inkrimpen, afhankelijk van de trilling van je bewustzijn aan het begin van de creatie. Zo simpel is het.

Dus, wat creëer jij in jouw wereld? Wat laat je toe dat niet voor je hoogste en beste is, en waar kun je de leiding over nemen waartoe je je eerder niet bevoegd voelde? Jij bent de machtigste Schepper in jouw wereld, zelfs als je niet gelooft dat dit zo is.

WIJ ZIJN altijd bij je.

Kanaal: Victoria Cochrane

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org