De meesters van het licht: je eigen vrede op aarde creëren

De meesters van het licht: je eigen vrede op aarde creëren

Gechanneld door: Victoria Cochrane – 8 Maart 2023

Heb je vrede met jezelf? Heb je in je hart een veilige haven voor jezelf kunnen creëren die uitstraalt naar je huis, jouw partner, familie, vrienden en bredere gemeenschap?

De uitdrukking “thuis is waar het hart is” weerspiegelt de ware aard van innerlijke vrede, want wanneer een persoon echt gelukkig is in zichzelf, zal men graag overal wonen. Het is de hoogste waarheid dat vrede op Aarde niet afhankelijk is van bedrijven, regeringen of bedrijven, zelfs niet van spirituele of religieuze groeperingen. Het hangt er alleen van af of elk individu zichzelf accepteert en in het reine komt met wie ze zijn en het leven dat ze hebben geleefd. Het bereiken van een staat van innerlijke vrede is aan niemand anders dan het individu zelf, want er zal niets veranderen tenzij iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn manier van denken, handelen, gedragen en creëren.

Er is nu een kans, nu de Derde Dimensionale wereld op zichzelf instort, om je eigen toevluchtsoord of stukje ‘Hemel’ te creëren. Ik verwijs zowel naar een fysieke plek, zoals waar je woont, maar ook naar binnen in jezelf. Het moet gebeuren, aangezien de buitenwereld nu de grootste verschuiving in bewustzijn ervaart die ze ooit heeft gehad, en de impact op degenen die hun contracten niet hebben voltooid, is potentieel verschrikkelijk.

Zielscontracten van leren eindigen voor de meeste oudere mensen op de planeet, tenzij ze een pad hebben gekozen dat afwijkt van hun oorspronkelijke plan bij reïncarnatie. Naarmate een persoon zijn eigen waarheid beseft en accepteert, wordt het pad dat voor hem ligt breder en opent zich een groot aantal mogelijkheden. Degenen die gehuld blijven in sluiers van illusie lopen het risico de weg kwijt te raken in de vervormde werkelijkheden die het resultaat zijn van het Derde en Vierde Dimensionale denken dat ingebed is in ego, fysieke pijn en ziekte en afscheiding van de Bron van Creatie.

Er zijn een miljoen verschillende realiteiten, emoties en beperkende geloofssystemen die de mensheid als geheel elke seconde van elke dag projecteert. De resulterende ‘soep’ van positiviteit en negativiteit in het Menselijk Collectief Bewustzijn die mensen op willekeurige momenten in golven treft, betekent dat menselijk gedrag in toenemende mate onbetrouwbaar, onvoorspelbaar en ongecontroleerd kan zijn, als de persoon is losgekoppeld van zijn hogere zelf en dus van de Bron. Degenen die zijn ontwaakt en hebben gewerkt om hun bewustzijn overwegend boven het dichtere bewustzijn van de massa te houden, zijn veel beter toegerust om zichzelf helder te houden of om zichzelf te onttrekken aan de stroopachtige energie als ze hun waakzaamheid hebben verslapt.

Vrede op Aarde tussen alle volkeren van de wereld is dus geen realistisch doel en kan ook nooit als een nominale mogelijkheid worden gerealiseerd. De energieën die ooit de mensheid als geheel beheersten, zijn echter niet meer zoals ze waren, en de matrix van leugens en bedrog verweven in de realiteit van de massa’s is aan het afbrokkelen. Dit komt omdat het licht van de Schepper door zoveel meer harten schijnt van mensen die zich hebben afgestemd op hun Goddelijke Blauwdrukken en herenigd zijn met hun zielenlied. De wereld zoals we die kenden bestaat niet meer, noch kon ze de hogere trillingsenergieën ondersteunen die van de Aarde zelf komen terwijl ze de gouden stralen van ascensie in haar kristallijne kern heeft geïntegreerd. Terwijl Moeder Aarde naar een veel hogere frequentie vibreert.

Als je een verschuiving in jouw realiteit hebt ervaren, zal dat voor jou merkbaar zijn op manieren die niet zichtbaar zijn voor het oog. Ja, je omgeving is nog steeds hetzelfde. De mensen in je familie, je vrienden, je straat, je gemeenschap zien er allemaal hetzelfde uit. Het verschil is dat wat voor jou belangrijk is, is veranderd; jouw prioriteiten, wat je belangrijk vindt en hoe je jouw leven leidt, wat je eet, kijkt, leest, gelooft, zal allemaal veel meer in overeenstemming zijn met de waarden en attributen van de spirituele wet die wordt ondersteund door eenheid en liefde die onvoorwaardelijk is . Er zullen veel menselijke manieren zijn die ondraaglijker en veel minder begrijpelijk worden, en je zult een wegwijzer voor anderen worden als je oordeelloosheid, tolerantie en vreedzame manieren oefent om met moeilijke of uitdagende situaties of gedragingen van anderen om te gaan.

De grootste verandering zal echter de vrede, dankbaarheid en geluk zijn die je voelt voor het leven dat je leidt en de overvloed aan liefde, vriendschap en kansen voor spirituele, financiële en persoonlijke groei die maar op je pad lijken te komen. Je creëert, of hebt je eigen Vrede op Aarde gecreëerd, die nu uitstraalt naar de Aarde en degenen om je heen op manieren die je je niet kunt voorstellen.

We kunnen jullie niet genoeg bedanken!

Wij zijn de meesters van het licht

Kanaal: Victoria Cochrane

Vertaling: wakkeremensen.org