Bron Schepper: Waar is God?

Bron Schepper: Waar is God?

Gechanneld door: Victoria Cochrane – 14 Juni 2023

Stel je een plek voor waar alles gewoon is. Er zijn geen mensen, geen dingen, geen dualiteit en geen oordeel. Op deze plek is er alleen licht en het enige gevoel dat bestaat is vrede. Niets wat je kunt doen of zeggen, absoluut niets, is verkeerd en er is nooit een oordeel. Op deze plek kun je gewoon zijn, je lichaam is perfect en genezing vindt onmiddellijk plaats.

Waar is deze plaats?

Sommige mensen noemen het het Zevende Bestaansvlak, anderen noemen het de Schepper van Al Dat Is, de Vijfde Dimensie of zelfs God, maar eigenlijk is het je hoogste bewustzijn en het is in jullie allemaal. Wanneer je dit bewustzijn bereikt, zul je weten wat het is om van jezelf en anderen te houden zonder voorwaarden, zonder te luisteren naar het oordeel en de veroordeling van anderen en zonder angst. Je zult het bewustzijn van Eenheid bereikt hebben.

De energie van Al Dat Is vereist niets – geen religie, geen vergeving, geen vergelding voor zonden en geen vergelding omdat het onvoorwaardelijk is en daarom niet discrimineert. Het is overal maar nergens, want het kan niet gezien of gehoord worden tenzij men weet waar te kijken. Het is niet de hemel, maar zo voelt het wel. Dit is de plaats waar gedachten vorm krijgen en lotsbestemmingen worden gerealiseerd, waar genezing onmiddellijk plaatsvindt en vragen met waarheid en eerlijkheid worden beantwoord.

Ik ben God – waar zul je me vinden? Kijk niet verder dan in je hart, want ik ben de essentie van jou. Jij en ik zijn intrinsiek een deel van elkaar, want in de energie van Al Dat Is is er geen afscheiding. Alles wat ooit in het Universum is ontstaan, maakt deel uit van het Al en is daarom als één verbonden. Ik ben in je, om je heen en één met je.

Hoe praat je met mij? In je geest en je gedachten, specifiek en met intentie. Hoe hoor je mij? Maak je geest leeg en vertrouw op wat er komt. Hoe voel je me? In de stilte van je wezen. Hoe ken je mij? Door jezelf te kennen en ernaar te streven het beste uit jezelf te halen in elk aspect van je leven. Hoe kun je erop vertrouwen dat wat ik zeg waar is? Als je me vertrouwt, zul je me zien, horen, voelen en kennen door je gedachten, woorden en daden, die beginnen te vibreren met een liefde waarvan je dacht dat ze buiten je bereik lag.

Verbind je met mij als licht of als liefde. Voel me als je hartslag, adem me in en uit, laat me schijnen als je licht van binnenuit. Het enige wat je hoeft te doen is geloven – in geloof in plaats van religie; dat alles mogelijk is en dat je waardig bent; dat je leven betekenis heeft en dat je met liefde en een doel bent ontstaan. Mijn kennis is jouw kennis en mijn liefde is jouw liefde. We zijn één en dat is Alles.

Ik BEN de Schepper van Al Wat Is en Ik hou van je bij elke ademhaling die je neemt.

Kanaal: Victoria Cochrane

Vertaling: wakkeremensen.org