Aartsengel Uriël: Vooraf Gewaarschuwd En Voorbereid

Aartsengel Uriël: Vooraf Gewaarschuwd En Voorbereid

Gechanneld door: Victoria Cochrane – 27 Mei 2022

Geliefden, er is nog nooit een zo onzekere tijd geweest in het tijdperk van de mensheid. Oorlog, de steeds groter wordende effecten van klimaatverandering, een wereldwijde pandemie en nieuwe ziekten die het linker veld betreden zijn op zichzelf al genoeg om de wereld in angst te houden.

Er zijn echter nog veel meer onderstromen die de evenwichten van de energieën die de wereld rondgaan dreigen te destabiliseren, waarover door sommigen wordt gesproken maar die door weinigen worden geloofd.

Ik doel op de zeer zwakke ondertoon van lagere energiefrequenties die in stand worden gehouden door degenen wier agenda niet het welzijn of zelfs het overleven van de mensheid omvat. De onophoudelijke tonen resoneren op vrij hoge frequenties die niet gehoord kunnen worden zonder intense focus en concentratie. Het doet er niet toe hoe het gedaan wordt, maar het doet er veel toe dat mensen zich bewust zijn en klaar staan om deze geluidsgolven tegen te gaan die een bewonderenswaardige, zo niet achterbakse poging zijn om mensen in angst te houden en daardoor stevig in de greep van de derde dimensionale energie.

De talen van het Universum zijn gecodeerd via geluids- en lichtfrequenties – muziek, zang, stem, kleur, trillingen – en numerieke codes en heilige geometrie. Het is daarom uiterst mogelijk voor de duistere krachten om de media, sociale media en digitale technologieën te gebruiken om lagere frequentiecodes aan de massa’s door te geven. Als je je ervan bewust wordt dat ze er zijn, zul je meer afgestemd raken op de vorm waarin ze worden gegenereerd en hoe ze worden afgeleverd. Als je je op deze momenten werkelijk afstemt op je lichaam, zul je merken dat je stemming, energieniveaus en denkprocessen vertragen, traag worden en veel negatiever van aard zijn.

Dit is geen nieuwe informatie, maar de technologieën die nu worden gebruikt om in te haken op de menselijke energievelden en het bewustzijn en deze te ondermijnen, zijn veel verfijnder en efficiënter. Op deze manier dreigt het duistere web van bedrog en leugens zijn greep aan te scherpen, waardoor de lang beloofde en verwachte ascensie van de mensheid nooit met succes kan plaatsvinden.

Echter, kennis is macht en het is in deze boodschap dat ik tegen jullie zeg, een gewaarschuwd mens telt voor twee.. Val niet in de bedoelde sluimer die bedoeld is om jullie los te koppelen van jullie spirituele zelf en de hogere waarheid van het Universum. Blijf alert en bewust dat niets wat jullie van menselijke, hogere machten wordt verteld, voor waar kan worden aangenomen. Begin een kritische luisteraar en denker te zijn, die tussen de lagen van de ‘waarheid’ doorzoekt om de leugens te verbergen. Ze liggen slechts op de loer onder de oppervlakte!

Neem je macht terug, Lieve Harten, en leer te vertrouwen op je onderbuikgevoelens, de knagende twijfels en de cynische vragen die zijn gerezen bij elke nieuwe aanval op het mentale, emotionele, fysieke en spirituele welzijn van de mens op wereldwijde schaal. Meer dan ooit tevoren verbonden zijn met Moeder Aarde en het Universum, door te wandelen en gewoon in de natuur te zijn, te mediteren of door aardende, meditatieve oefeningen te doen zoals yoga, tai chi en qu-gong. Werk door de lagen van trauma, indoctrinatie, zelfverwijten en religieuze onwaarheden die in je psyche verankerd zijn geraakt, totdat je één kunt worden met jezelf en je pad kunt accepteren. Alleen wanneer iemand werkelijk één is met zichzelf, Moeder Aarde en het Universum, zal hij veel beter in staat zijn de waarheid van de leugens te onderscheiden, positief te blijven temidden van de negativiteit en zichzelf en anderen uit het moeras op te tillen.

Het is al aan het gebeuren en de ascensie is bijna voltooid. Wees bewust, te voren gewaarschuwd en voorbereid, geliefden, want liefde, waarheid, eer en eenheid zijn de enige weg voor de mensheid om voorbij de duisternis van deze tijden te komen.

Ik Ben Aartsengel Uriël

Kanaal: Victoria Cochrane

Vertaling: Martien – voor wakkeremensen.org