Aartsengel Uriël: Het Masker In De Spiegel

Aartsengel Uriël: Het Masker In De Spiegel

Gechanneld door: Victoria Cochrane – 19 Oktober 2022

Stel je voor dat er een immense spiegel voor je staat. Hij is verguld met goud en toont jouw spiegelbeeld ten voeten uit. Je staat er onbeweeglijk voor en je spiegelbeeld doet hetzelfde. Als je beweegt, beweegt het, als je lacht, lacht het, als je huilt, weerkaatst het jouw verdriet.

Alle mensen zijn spiegels voor elkaar. In elke persoonlijke uitwisseling, wat de ene geeft, reflecteert de andere in gelijke mate. Misschien niet met dezelfde woorden, maar wel op precies dezelfde frequentie en met dezelfde toon voor de hele uitwisseling. Dus als een begroeting wordt beantwoord met een kille reactie, zal de eerste persoon zich waarschijnlijk terugtrekken of zich verwijderen. Maar als het antwoord vriendelijk en joviaal is, zal de uitwisseling tussen de twee, zelfs als ze vreemden zijn, waarschijnlijk langer duren en beide partijen een gelukkig en voldaan gevoel geven.

Hetzelfde principe geldt, zelfs wanneer de emoties en gevoelens van een persoon niet zichtbaar zijn voor de persoon/personen in een interactie. Het geloofssysteem van een persoon ligt altijd ten grondslag aan wat hij naar buiten uitstraalt en zal bijgevolg naar hem worden teruggekaatst, zij het nietsvermoedend, door de mensen om hem heen. Niets kan verborgen blijven in de wereld van energie, want iedereen en alles in het Universum is energetisch met elkaar verbonden. Daarom zullen alle gevoelens voor zichzelf of anderen, zoals zwakte, minderwaardigheid, gebrek aan eigenwaarde, gebrek aan respect of arrogantie, door iedereen binnen de interactieve cirkel van die persoon worden opgemerkt en weerspiegeld.

De boodschap hier is dat je niet anderen de schuld moet geven van hun schijnbare afwijzing, gebrek aan belangstelling, gebrek aan respect of onbeleefdheid jegens jou in je relaties en interacties, vooral als er sprake is van gedragspatronen jegens jou over een langere periode. Kijk naar binnen naar hoe je je voelt over jezelf, want je wordt gespiegeld door anderen, die weerspiegelen hoe je jezelf ziet en voelt direct terug naar jou. Wat geloof je werkelijk over jezelf en hoe goed past je levenspad bij jou? Als anderen je een bepaald gevoel geven, is dat alleen omdat je jezelf zo beoordeelt. Zie jezelf in alle spiegelingen en begin verantwoordelijkheid te nemen voor je reacties en antwoorden op wat je te zien krijgt in het gedrag van degenen met wie je leeft en werkt.

Sta dus voor de spiegel die jezelf bent en zie wat God, de Schepper van al wat is, ziet: een wonderbaarlijk lichtwezen dat de harde lessen van het leven op het aardse vlak ervaart. Onder de duidelijke of vermeende gebreken, waar kun je trots op zijn? Waar schaam je je voor, wat je zou moeten vieren? Hoe veroordeel je jezelf als dat niet nodig is? In de energie van het Universum is er alleen liefde, dus haal de lagen weg, lieve harten, en vind de waarheid van jezelf, wie je werkelijk ZIJN. Een wezen van liefde. Dat is alles.

Ik ben Aartsengel Uriël.

Kanaal: Victoria Cochrane

Vertaling: wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien