Aartsengel Michaël: Als Leugens de Waarheid Ondermijnen

Aartsengel Michaël: Als Leugens de Waarheid Ondermijnen

Gechanneld door: Victoria Cochrane – 12 mei 2022

Vertrouwen is niet iets dat verkocht kan worden als handelswaar, noch kan het geloofd worden zonder dat het van harte gevoeld wordt. Vertrouwen is wat iemand heeft wanneer hij volledig afgestemd is op zijn eigen waarheid, wetend hoe het voelt wanneer hij er zijn geloof in uitspreekt.

Er zijn veel mensen op Aarde die hun vertrouwen hebben verloren vanwege de onrust die hun leven heeft overspoeld – chronische ziekte, oorlog, wereldwijd lijden en hongersnood, armoede en toenemende moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De overweldigende angst die in het menselijk collectief circuleert, verstikt velen en verhindert hen zich geliefd en gesteund te voelen door God en het Universum.

Feit is dat er veel meer aan de hand is met de wereldgebeurtenissen dan je op het eerste gezicht zou denken. Een zwart matrixweb van bedrog en leugens is eeuwenlang over de mensheid uitgestort, maar heeft zijn hoogtepunt bereikt in wanhopige pogingen van de duistere krachten om de ascensie te beëindigen en de mensheid in angst en onder strakke controle te houden. Wat er echter gebeurd is, is precies het tegenovergestelde! De mensheid staat op het punt op te ascenderen naar een veel hoger bewustzijn dat de matrix zal zien instorten en desintegreren, en de leugens zal onthullen die zo lang als waarheden zijn voorgehouden.

De tijd is nu gekomen, Lieve Harten, om te beginnen met luisteren, echt luisteren, naar de retoriek en propaganda die elke minuut door de media wordt uitgespuwd. Zie, alsof je in een 3D-foto kijkt, de vele lagen van ‘waarheid’ die zijn aangebracht om jullie te laten geloven dat jullie vastzitten en de regels moeten volgen die jullie worden voorgespiegeld om te overleven en je te conformeren. Behandel alles wat je ziet en hoort van politici, bedrijven, regeringen, religies en religieuze organisaties met voorzichtigheid, want er zitten codes in hun boodschappen die er zijn om je ofwel in de val te lokken ofwel je te helpen. Niet alle individuen binnen het leiderschap zijn slecht, net zoals veel van de leiders die gekozen zijn om voor hun gemeenschappen te werken, in feite het tegenovergestelde doen. Niets kan worden behandeld of op zijn waarde worden geschat, tenzij het is verbonden met het licht en buiten de duistere matrix is gebracht.

Jullie komen allemaal uit het licht en hebben keuzes gemaakt rond jullie zielenpaden en reizen. De realiteiten van jullie levens worden gecreëerd door jullie geloofssystemen, waarvan vele voor jullie zijn gemaakt en gesponnen door ongeziene krachten die opzettelijk waarheden ondermijnen met verborgen leugens. De waarheid is er voor hen die hun trillingen hebben verhoogd en verbonden zijn met hun hogere zelf. De truc is om de codes te doorzeven door je hogere geest en je innerlijk weten te gebruiken, niet je verstand.

Als alles op Aarde zou worden teruggebracht tot het moment van de Schepping, zou de geschiedenis zich dan herhalen? Zeer waarschijnlijk, omdat de menselijke standaardpositie is om zichzelf te dienen. Het ware geschenk dat nu voor de mensheid ligt, is de kans om de patronen van de geschiedenis te veranderen en werkelijkheden van harmonie, integriteit, verdraagzaamheid, vrede en eenheid te creëren. Het is al aan het gebeuren, maar de sleutel is voor alle mensen om te luisteren en zich te verbinden met God via hun hogere zelf, niet via religieuze of door de mens gemaakte kanalen. De waarheid van het leven op Aarde is in jezelf. Dat is de enige waarheid om te geloven.

IK BEN Aartsengel Michaël

Kanaal: Victoria Cochrane

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org