Saint Germain: Reis van de Violette Vlam

Saint Germain: Reis van de Violette Vlam

Gechanneld door: Vania Rodriguez – 28 December 2021

Beste broeders van deze prachtige blauwe planeet! Ik ben Saint Germain!

Ik wil hier vandaag bij jullie zijn, met veel genegenheid en veel liefde. We beginnen aan een nieuwe cyclus op deze planeet, een cyclus van intens Licht, een cyclus van grote waarheden, een cyclus van transformatie van de bewustzijns van deze planeet. Wees niet bang voor iets of iemand. Jullie zijn allen gehuld in een immense atmosfeer van grote liefde en groot Licht. Er is niets om bang voor te zijn. De atmosfeer op deze planeet is gevuld met wezens van zeer hoge trilling, die op dit moment Licht vibreren, liefde vibreren, en vreugde vibreren voor de bevrijding van deze planeet.

Zeer binnenkort zal er een nieuwe tijd aanbreken, waarin alles zal gebeuren als dominostenen. Er is geen stoppen aan, geen uitdoven, geen weg terug. Vanaf het moment dat het ontwaken plaatsvindt, zullen alle bijkomende processen beginnen. Wees niet bang, wees niet bang, wees je er alleen van bewust dat er van alles kan gebeuren als vergelding; er kan van alles gebeuren, om te voorkomen wat er gaat gebeuren. Maar niets, niets zal slagen. Alles wat gedaan wordt om het proces te stoppen, zal teniet gedaan worden.

Nooit in de geschiedenis van deze planeet zijn er zoveel verlichte activiteiten gepland om tegelijkertijd te gebeuren. Dus hoezeer de vijanden, ik ga ze zo noemen zodat jullie begrijpen, wat de vijanden ook proberen te doen, niets zal slagen. Omdat de energie die op deze planeet is, en die elke dag sterker zal worden, niet langer acties tegen zich zal herbergen; zij zal alleen acties herbergen die deze planeet en haar mensen doen groeien, verlicht en vrij maken.

Dus vrees niets. Alles wat tegendraads is, zal snel geboren worden en sterven. En ieder die de auteur is van de acties, zal zijn eigen oogst ontvangen. Wij zullen het niet zijn die hem zullen veroordelen, wij zullen het niet zijn die hem zullen straffen; zijn eigen oogst zal snel tegen hem weerklinken. Je moet dus zeer oplettend zijn bij alles wat er gebeurt. Weet te onderscheiden wie goed is en wie fout. Weet te onderscheiden wie van het Licht is en wie niet. Weet te onderscheiden wie liefde zal verspreiden en wie niet.

De acties zullen snel en concreet zijn, we hoeven niets onder de dekens te doen om jullie te laten accepteren wat komen gaat. Alles zal openlijk en transparant gebeuren. Hoe zullen jullie alles ontvangen? Dat is een probleem dat u zult moeten oplossen. Of je vertrouwt alles wat we al zo lang hebben gezegd, of je twijfelt gewoon aan alles. Het zal aan jou zijn om het antwoord te vinden, het zal aan jou zijn om het gevoel in je hart te brengen, de waarheid of de leugen.

De Reis van de Violette Vlam verloopt op een zeer interessante manier, waarbij velen van jullie de tel zijn kwijtgeraakt van het aantal keren dat jullie opnieuw zijn begonnen, en jullie vinden het prachtig. Dus dat is precies het doel, voor ieder van jullie om je moment te vinden, om je weg te vinden, je manier om de reis te doen, maar om het op een diepe manier te doen, op een zeer overweldigende manier.

We zijn de eerste mijlpaal gepasseerd, en binnenkort, heel binnenkort, zullen we een volgende mijlpaal hebben. Voor degenen die het zover geschopt hebben, niet omdat ze beter waren dan een ander, maar omdat hun eigen reis hen daartoe bracht. En meer en meer zullen de mijlpalen kleiner worden, minder ver uit elkaar. Maar ik zou tegen ieder van jullie willen zeggen: er is geen haast, geen tijdslimiet, geen haast om de reis te voltooien. Je moet het met je hart doen, je moet het met diepgang doen. Dat is de grote bedoeling van deze reis.

Dus vanaf nu, vanaf vandaag, zal de bijeenkomst die op woensdag plaatsvindt, niet meer plaatsvinden. Het is jullie al voldoende duidelijk wat jullie moeten doen. Dan zal er niets meer gezegd worden over de reis. Het heeft geen zin dat wij in elke bijeenkomst hetzelfde herhalen en dat velen van u onbegrijpend blijven reageren, waardoor bij anderen nog meer twijfel ontstaat. Wanneer ik u dus iets moet zeggen, zal ik langs deze weg komen, niet langer als een vergadering. De vergaderingen zijn gesloten.

Contact met mij heeft de ontmoeting niet nodig om te gebeuren. Vragen over de leringen zijn voor u om mij te bellen. Dus het feit dat er een ontmoeting is, verandert niets. Mijlpalen zullen gezet worden wanneer ze gezet moeten worden, maar de bijeenkomsten zijn voorbij. Deze reis zal nog een groot deel van volgend jaar voortduren, het zal nog een lange reis worden. En ik kan u zeggen dat het nog steeds veranderd kan worden, het zal veel afhangen van hoe de dingen uitpakken.

Het voornaamste doel is u de leringen te laten kennen, en die zullen hoe dan ook doorgaan. Het dagelijks lezen van de decreten zal doorgaan, tot ieder van u het einde bereikt. De hoofdstukken zullen gepubliceerd blijven worden, de meditaties zullen gepubliceerd blijven worden, alleen de bijeenkomsten zijn voorbij. Nu, de regels kan ik op elk moment veranderen. Ik ben degene die ze gemaakt heeft, dus ik kan ze veranderen. Alles zal afhangen van de voortgang van het proces. Wacht op verdere instructies. Alles gaat door zoals het is, en wanneer het nodig is, zal ik hier zijn om u op de hoogte te brengen van iets nieuws.

Dus nogmaals, de vergaderingen zijn voorbij. Ik zou niet zeggen dat ze onnodig zijn geworden, ik zou zeggen dat jullie niet bereid zijn om met je hart te luisteren, jullie blijven horen wat we zeggen met je verstand. Dus daarvoor heb je geen bijeenkomsten nodig. Misschien in de toekomst, ver in de toekomst, zullen de bijeenkomsten terugkomen. Voor nu niet. Ik laat jullie met alles wat tot nu toe gezegd is, alles wat extra is, zal ik jullie meedelen. Zet de reis voort, ieder op zijn of haar eigen punt. En ik verzeker u, op het einde, zult je er geen spijt van krijgen.

Saint Germain

Kanaal: Vania Rodriguez

Vertaling: Reinier