Ashtar Sheran: Zorg Goed Voor Jezelf En De Planeet

Ashtar Sheran: Zorg Goed Voor Jezelf En De Planeet

Gechanneld door: Vania Rodriguez –  24 September 2021

Beste broeders van de planeet Aarde! Ik ben Ashtar Sheran.

Het is met grote vreugde dat ik hier vandaag kom om vrede en harmonie in jullie harten te brengen. Denk niet dat ik hier in detail zal treden, uitleggen, demonstreren wat er gedaan wordt. Ik begrijp dat ieder van jullie op dit moment bezig moet zijn met je eigen verandering, niet met de verandering van jullie samenleving of de verandering van de planeet. De planeet is aan het veranderen, jullie zien het. Er gebeuren veel dingen op verschillende delen van de planeet. Maar geen van hen is gerelateerd aan Gaia’s ascensie; gerelateerd zeg ik, aan wat moet gebeuren om Gaia te laten ascenderen.

De klimatologische gebeurtenissen op jullie planeet vandaag zijn de lessen die jullie allemaal zullen moeten leren, zodat jullie in de toekomst de planeet kunnen respecteren; de planeet zien als een broeder, als een levend wezen, niet als iets dat eindeloos kan worden uitgebuit. Alles moet in balans zijn. Jullie hebben deze balans lang geleden verbroken, voor hebzucht, voor macht, voor genetische manipulatie… de redenen zijn ontelbaar en het is niet de moeite ze hier op te noemen. Waar het om gaat is wat ieder van jullie op dit moment kan doen om de planeet te helpen met de veranderingen die komen gaan.

Als ieder van jullie zijn deel doet, als ieder van jullie Licht uitstraalt, als ieder van jullie probeert de planeet op een bewuste manier te gebruiken, natuurlijk zal dit allemaal resultaat hebben; niets zal onopgemerkt blijven. En dan kan ik ieder van jullie vertellen dat de lessen geleerd worden, en dat jullie op deze manier wezens worden die klaar zijn om te leven op een gebalanceerde en volledig duurzame planeet.

De tijd is nu gekomen om je geen zorgen te maken over wat er aan de oppervlakte gebeurt. Niets staat stil. Wie werkelijk kijkt, en weet waar naar te zoeken, zal het vinden. We staan niet stil. Onze actie aan de oppervlakte verloopt soepel en zonder veel ophef, precies zoals wij het willen. Niet dat ze niet weten wat we aan het doen zijn; ze weten het wel, en ze zijn doodsbang en proberen van de planeet te ontsnappen. Wij zeggen alleen dat er geen plaats in het universum is waar wij niet zijn, en dat de Universele Wetten overal zullen gelden. Er is geen punt in het universum dat ons belet om te komen, om te handelen.

Ik zou tegen jullie willen zeggen dat de grote wijsheid op dit moment is om los te laten, niet te wachten, niet te verlangen; gewoon elk moment bewust te leven, denkend aan jezelf en de planeet. Dit is het punt waarop jullie je op dit moment allemaal moeten baseren. Ieder zorgt voor zijn eigen weg, ieder zorgt voor zijn eigen evenwicht, ieder blijft op de planeet en leeft zoveel mogelijk duurzaam. Verander je gebruiken, je gewoontes, je manier van denken, je voedsel, je manier van eten. Begin met het afwijzen van geïndustrialiseerd voedsel. Begin zo veel anderen te tonen dat leven zonder besmetting goed is, en balans brengt. Jullie lichamen accepteren niet langer zo gemakkelijk alle slechte dingen die jullie er tot nu toe in gestopt hebben.

Ik kan zeggen dat niet iedereen op de planeet zich dit realiseert. Degenen die nog steeds naar de Derde Dimensie gaan beseffen het niet, beseffen niet wat hun lichamen verwerpen. De overgrote meerderheid denkt dat ze ziek aan het worden zijn, en ze krijgen nog meer medicijnen, omdat er geen genezing is. De remedie is verandering; de remedie is het verwerpen van datgene wat slecht voor hen is. Maar voor de overgrote meerderheid die leeft en vibreert in de Derde Dimensie, is dit praktisch onmogelijk. Maar jullie die jezelf voorbereiden en die op het pad zijn, jullie lichamen accepteren niet langer en tonen jullie niet langer de resultaten van wat jullie eten.

Er komt een tijd, dat alles zo sterk zal zijn, dat jullie zullen eten en meteen, zullen jullie het weer eruit gooien. Jullie lichamen zullen het niet meer accepteren. Dus de verandering is diepgaand. Het is niet het volledig stoppen van het ene op het andere uur, het is jullie lichamen laten wennen aan het niet meer hebben van dat; het is eten wat jullie lichaam accepteert, in die hoeveelheid. Want het is nog ver weg van totale verandering, maar geleidelijk aan zullen jullie lichamen meer en meer afwijzen, en zullen jullie de hoeveelheden meer en meer verminderen. Totdat jullie geen zin meer hebben om bepaalde dingen te eten.

Overwin de verslavingen, de gewoonten, de smaken. Denk niet dat het moeilijk zal zijn om bepaalde gewoonten te verliezen. Vandaag vraagt je geest en je lichaam om bepaald voedsel, maar er zal een tijd komen dat je eigen brein zal weten dat het niet goed is, en dat je het niet meer zal willen proeven. Dus alles moet geleidelijk gebeuren, niets wat op een extreme manier gedaan wordt werkt, maar je zult merken dat je eigen lichaam zal beginnen te dicteren hoeveel je moet eten. Want wat je binnen die hoeveelheid consumeert, daardoor zul je je goed voelen. Overschrijdt je een bepaalde grens, dan zul je je ziek gaan voelen en zul je gaan beseffen dat je moet oppassen met wat je eet.

Dus dit is het moment om naar binnen te keren, dit is het moment om aan jezelf te denken, dit is het moment om aan de planeet te denken. Vergeet wat er aan de buitenkant gebeurt, dat is geen probleem voor jullie. Leef om jezelf in balans te houden. Doe wat je kunt voor de planeet. Velen zullen denken: “O, maar als deze planeet gaat ascenderen, waarom zou ik hier dan iets doen als alles verloren zal gaan?”

Dus ik zeg jullie dat jullie niets doen voor Gaia’s ascensie, jullie doen het voor de mensheid. Omdat elk punt dat je in balans brengt op de planeet, hoe gemakkelijker de toekomst zal zijn voor degenen die in de Derde Dimensie blijven. Dus jullie doen het voor jullie broeders. Het leven zal heel hard zijn in de toekomst, omdat de hulpbronnen die jullie zonder planning hebben gebruikt, op zullen raken, en het leven zal heel hard zijn. Maar als je vandaag begint met een heleboel dingen te veranderen, verander je de toekomst, want de toekomst is niets meer dan de weerspiegeling van wat vandaag gedaan wordt.

Dus doe het voor de toekomst van jullie broeders. Misschien zal het niet voor je eigen toekomst zijn. Dus wees niet egoïstisch om alleen aan jezelf te denken, denk aan de broeders en zusters die er nog zullen zijn totdat dit alles volledig is uitgeblust, en deze planeet geen levend wezen meer heeft in de Derde Dimensie. Degenen die zullen ascenderen, zullen natuurlijk de mogelijkheid hebben om terug te keren naar de Derde Dimensie, maar degenen die niet zullen ascenderen, zullen hier nog voor een lange tijd zijn, alles beseffend en lerend wat zij moeten leren. Tot de dag komt waarop degenen die echt niet willen leren zullen vertrekken. Degenen die wel leren en willen evolueren, zullen zeker ascenderen.

Maar jullie zullen al in de Vijfde Dimensie leven, jullie zullen je voorbereiden en terugkomen hier in de Derde Dimensie, soms om die broeders en zusters te helpen wakker te worden, door te geloven dat het mogelijk is om daarheen te gaan. Omdat jullie zullen gaan en terugkomen om hen te vertellen hoe het is. En velen zullen gefascineerd zijn en zullen, zeker, deel willen uitmaken van deze wereld. En jullie zullen degenen zijn die hen leren hoe ze daar kunnen komen. Maar helaas zullen er mensen zijn die niet naar jullie willen luisteren, die denken dat jullie hen kwaad willen doen, omdat ze het verhaal van  dimensie en de Nieuwe Wereld niet willen begrijpen. Zij willen de vrije wereld niet begrijpen, zij willen de totaal eerlijke en gebalanceerde wereld niet begrijpen. Wat voor hen telt is macht, macht over anderen, de macht van het geld, de macht van onderwerping aan anderen.

Dan zullen zij, door hun eigen keuze, vertrekken, en de Derde Dimensie zal slechts overblijven als een grote herinnering voor Gaia. Omdat, ja, op dat moment, geen levend wezen meer zal overleven in de Derde Dimensie. Zij die geascendeerd zijn zullen reeds in de Vijfde zijn, de anderen zullen in andere sferen zijn en hun reis in de Derde Dimensie voortzetten.

Dus, de tijd nu, want voor ieder van jullie die op dit pad naar ascensie is, is het belangrijk om voor zichzelf te zorgen, om voor de planeet te zorgen, om voor je broeders en zusters te zorgen die hier nog voor een hele tijd zullen zijn. Wees aardig voor hen; ze zijn nog niet klaar om te leren. Zij zullen veel moeten doormaken voordat zij kunnen evolueren, net als jullie. Niemand zegt hier, dat omdat jullie op weg zijn, jullie niet door veel problemen zullen gaan; dat zullen jullie wel. Omdat jullie dat bewustzijn naar de Vijfde Dimensie zullen moeten brengen, van wat jullie de planeet hebben aangedaan. Maar met elke stap die je neemt die ingaat tegen wat je gedaan hebt, wordt de les sneller geleerd, en kom je dichter bij de grote poort.

Dus dit is de tijd. Het is niet de tijd om je zorgen te maken over wat er daarbuiten gaat gebeuren. Wat daarbuiten gaat gebeuren is ons probleem. De grote verandering, de grote openbaringen komen eraan. Maar maak je daar geen zorgen over, de zorg moet nu voor jou en de planeet zijn. Doe al het mogelijke en het onmogelijke om Gaia te helpen, want op die manier helpen jullie jezelf, minimaliseren jullie de gevolgen van alles wat jullie hebben veroorzaakt, en helpen jullie je broeders, die hier nog lange tijd zullen moeten blijven, zodat ze alles kunnen leren wat jullie al hebben geleerd.

Vergeet de wereld buiten, vergeet het nieuws, vergeet de openbaringen. Alles gebeurt zoals wij het gepland hebben, zo soepel dat jullie het niet eens merken. Dit is hoe wij het willen, dit is hoe het Licht is; het doet geen kwaad, het veroorzaakt verandering. Maar degenen die op zichzelf en de planeet gericht zijn, merken het niet eens op; en dat is wat wij willen. Wanneer het laatste moment komt, de “Grand Finale”, dan ja, zal iedereen het zien, iedereen zal deelnemen, en iedereen zal de grote veranderingen beleven.

Asthar Sheran

Kanaal: Vania Rodriguez

Bron

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org