Aartsengel Michaël: Wees er klaar voor

Aartsengel Michaël: Wees er klaar voor

Gechanneld door: Vania Rodriguez – 19 December 2021

Dierbaren! Ik ben Aartsengel Michaël!

Ik ben hier zoals altijd en zoals door allen is gezegd, is dit altijd een reden voor veel vreugde en veel licht voor ons. Een tijd van totale onbalans, een tijd van verrassingen, niet zo goed, is in aantocht. Het is voor niemand om bang te zijn, veel minder om bang te zijn. De tijd is voor vertrouwen. Het is altijd die tijd dat de wereld om je heen zal vallen, maar dat je weer op je voeten zult vallen, omdat je vertrouwt. Dus dit zal de grootste test zijn.

We zeggen jullie hier al een tijdje, wees er klaar voor. Het is alsof jullie wereld, zoals jullie zeggen, op zijn kop zal staan. Alles zal uit zijn voegen gaan, niets zal meer logisch zijn binnen wat voor jullie is bepaald en gedefinieerd, er zal veel veranderen. Het zijn juist deze veranderingen waarvan wij willen dat jullie er klaar voor zijn, waarvan wij willen dat jullie ze aanvaarden zonder boosheid, zonder oordeel, zonder commentaar. We kunnen altijd het volgende zeggen: Vader/Moeder God heeft nooit ongelijk!

Dus laten we nogmaals stellen, dat alles wat er in jullie wereld gebeurt, niets te maken heeft met beslissingen van Vader/Moeder God, met straffen van Vader/Moeder God om jullie te straffen. U oogst slechts wat u in de loop der tijd hebt gezaaid. Maar nu kan ik zeggen, ja, er zal de hand van Moeder/Vader God bemiddelen op deze planeet. Geen rotzooi meer, geen verstoringen. Jullie zullen een geëvolueerd ras zijn, en als zodanig moeten jullie je gedragen als een geëvolueerd ras. Dan zal alles wat jullie bindt aan het verleden, aan terreur, aan alles wat niet gepland was door Vader/Moeder God, worden geëlimineerd. Jullie zullen de kans krijgen om in een Nieuwe Wereld te leven met heel andere concepten en wetten dan jullie nu hebben.

Dus we kunnen alleen maar zeggen dat nu, ja, de hand van Vader/Moeder God aan het werk zal zijn over de hele planeet. En hoe zal de hand van Vader/Moeder God handelen? Door ons, wij zijn Zijn vertegenwoordigers. De Lichtwezens die er zijn, allen die deelnemen aan deze evolutie van de planeet, volgen bevelen op van Vader/Moeder God. We weten dat het niet gemakkelijk zal zijn, we weten dat jullie het niet zullen begrijpen; en erger nog, we zullen oordelen. Ik zeg alleen, dat wij ons daar geen zorgen over maken, jullie moeten leren leven in de Nieuwe Wereld waar de universele wetten gehoorzaamd zullen moeten worden. De planeet zal niet langer zijn eigen wetten hebben, jullie zullen leven onder Universele Wetten die veel strenger en veel productiever zijn dan de wetten die jullie op deze planeet hebben.

Dus het zal aan ieder van jullie zijn om dat punt van evenwicht te vinden, om dat punt te vinden waarop je in ons zult blijven geloven of niet. Dat is aan jullie. Als jullie over ons willen oordelen, ons niet langer willen respecteren, dan is dat jammer, want dan zitten jullie nog steeds vast aan alles wat jullie geleerd is, dat jullie planeet gebracht heeft tot waar het nu is. Dus, hoe is alles waar jullie naar leven juist? Kijk naar het punt dat jullie bereikt hebben, leven jullie gelukkig en vredig? Is jullie wereld gelijk? Heeft niemand honger, heeft iedereen recht op alles? Velen zullen antwoorden: “Maar zo moet het zijn, iedereen krijgt wat hij verdient!” Dan antwoord ik: dat is jammer, want jullie zitten nog vast in de overtuigingen die jullie lange tijd zijn aangeleerd.

Het is dus aan u, in de komende ogenblikken, om alles wat u geleerd hebt, alles wat uw wetten en heersers u hebben opgelegd, eenvoudig uit uw gedachten te wissen en de wereld op een andere manier te gaan zien; een werkelijk egalitaire wereld, een wereld waarin iedereen recht zal hebben op alles, een wereld waarin niemand honger zal lijden, waarin niemand superieur is aan een ander. Als dit een utopie voor je is, of iets dat niet resoneert in je hart, dan is dat oké, dan zul je je weg blijven volgen in de Derde Dimensie, geen probleem. Je hebt nog een lange weg te gaan, om te leren dat de wereld niet dit is, de wereld kan dit niet zijn, het kan niet zijn waar je vandaag in leeft.

Dus begin een standpunt in te nemen, begin jezelf te plaatsen zonder oordeel, begin jezelf te plaatsen door gewoon elk moment te leven. Het doet er niet toe wat er komt, het doet er niet toe wat je zult zien, het doet er niet toe wat je zult weten. Waar het om gaat is dat je bevrijd wordt, waar het om gaat is dat je totaal vrij bent van elke vorm van slavernij. Dus begin de banden door te snijden, met veel van wat je gelooft en wat je denkt dat juist is.

De waarheden zullen niet gemakkelijk zijn, en je zult veel geloof moeten hebben, veel vastberadenheid, veel evenwicht, zodat je kunt opstaan en neervallen. Anders zul je opgaan in de rest, en al het lopen dat je tot nu toe hebt gedaan zal voor niets zijn geweest. Omdat je niets zult accepteren, je zult ons veroordelen en spijt hebben dat je zo ver gekomen bent. Maar wij zeggen altijd: De keuze is aan ieder van jullie. Ieder van jullie…; het is alsof je een cyclus afmaakt op school, waar je nu moet beslissen welke kant je opgaat. Ga je proberen om naar hogere niveaus te gaan, of blijf je daar; wat je geleerd hebt is prima… “Dat is genoeg, ik hoef niet verder te gaan”. Geweldig, dus je maakt een keuze, en je gaat het zeker niet op deze planeet beleven.

Nu, als je ervoor kiest om te evolueren, dan ja, dan zul je een reeks van obstakels en beproevingen hebben. Niets eindigt, niets is in steen gebeiteld, je reis begint pas. Zoals alles waar je aan begint, weet je nooit of je het zult voltooien. Maar als je wilskracht, geloof en vertrouwen hebt, is er geen reden waarom het niet zou lukken, er is geen reden waarom je er niet zou kunnen komen. Dus kies gewoon wat je wilt leven, of je wilt accepteren wat er gezegd is doet er niet toe, wat er gezegd zal worden zul je vertrouwen, zul je accepteren, zul je niet oordelen, zul je gewoon je weg vervolgen. Ik zeg maar één ding tegen ieder van jullie: Wat er in uw wereld zal gebeuren, zal u niet direct specifiek raken, tenzij u uzelf wilt kwetsen voor de ander, tenzij u het lijden van de ander wilt ondergaan.

Dus nogmaals zeg ik: Kijk naar uw wandel, vergeet de wandel van de ander. Zorg voor je eigen pad, zorg voor je eigen evolutie, vergeet wat er om je heen gebeurt. Zal je jezelf pijn doen voor iemand die je dacht te kennen, maar die diep van binnen helemaal niet was wat je dacht dat hij was? Ik zou je zeggen dat het tijdverspilling zal zijn. Je bent gewend geraakt mensen te verafgoden, je zet mensen op een voetstuk. En ik zeg u, van deze voetstukken zal de grote meerderheid vallen, en u zult het betreuren, heel erg, dat u hen verafgoodde. Je verafgoodt geen andere broeder, je verafgoodt niets, zelfs ons niet. Wij willen geen idolatrie, wij willen geen hartstocht; wij willen een licht en zuivere liefde, dat is alles.

Dus waarom zou je een broeder verafgoden? Hij is net zo menselijk als jij. Is hij alles wat hij lijkt te zijn, is hij zo perfect als jij je voorstelt? Of is dat slechts een omhulsel? Je zult dat antwoord krijgen. Dus stop met idoliseren, wie het ook is, want niemand verdient idolatrie. Afgoderij is een ding van de Derde Dimensie, waar je ophoudt je eigen manier te leven om de manier van de ander te leven. We hebben het hier al verschillende keren over gehad. Dus begin, als je nog niet begonnen bent, om naar je eigen weg te kijken, vergeet de weg van de ander, en vergeet wat er met de ander zal gebeuren. Ach, je hebt geleden voor de nederlaag van de ander, voor de ontmaskering van de ander, waarom? Is die ander deel van jou, is die ander deel van je lichaam? Dus waarom pijn doen voor hem, dus waarom lijden voor hem?

Niemand hoeft voor iemand te lijden, ieder moet naar zijn eigen pad kijken. Lijden maakt deel uit van iemands pad, en als die ander ook lijden heeft ondervonden, dan maakt dat deel uit van zijn of haar pad, je hoeft niet samen te lijden. Begrijp dit. Velen begrijpen dit nog steeds niet en velen accepteren dit nog steeds niet. Zij denken dat zij hun leven moeten opheffen om het lijden van de ander te kunnen meemaken. En ik zeg u: dit weerklinkt ook, dit heeft ook een oogst, stop met het leven van het lijden van de ander. Ik zeg hier niet dat je iemand in de steek moet laten, je kunt liefhebben, je kunt zorgen, maar zonder het lijden van de ander te ondergaan, dat is heel goed mogelijk.

Dus wees er klaar voor, elke dag meer klaar, want elke dag nadert “De Grote Dag”. Veel mensen denken dat we weer eens liegen dat er niets zal gebeuren. Dus wacht maar af, en als het gebeurt, dan zul je het geloven. En dan zal ik willen zien hoe jullie je zullen gedragen. Zult u vertrouwen en op uw voeten vallen, of zult u verstrikt raken in de massa, in de golf, in de modder die zich om u heen zal vormen? Dan wil ik ieder van jullie zien.

Aartsengel Michaël

Kanaal: Vania Rodriguez

Vertaald naar het Engels: EraofLight.com

Vertaald naar het Nederlands: Reinier