Meester Lanto – Ieder zal in zijn eigen tijd evolueren

Meester Lanto – Ieder zal in zijn eigen tijd evolueren

Gechanneld door: Vania Rodrigues – 29 Mei 2023

Lieve broeders van de planeet Aarde! IK BEN MEESTER LANTO!

Mijn hart vult zich met vreugde elke keer dat we hier kunnen zijn, ieder van ons. Er is geen rivaliteit, er is geen superioriteit tussen ons, wat één overkomt is vreugde voor allen.

Mijn broeders, vibreer Liefde, vibreer Licht. Beslissende momenten naderen en om deze momenten te beleven moet je veel Liefde in je hart hebben. Blijf weg van omgevingen die niet aggregeren, blijf weg van gesprekken die niet evolueren, blijf weg van nieuws dat alleen maar angst brengt. Voel gewoon de Liefde van Gaia voor ieder van jullie en het intense Licht dat op komst is.

De planeet baadt in veel Licht, al het Licht van de Centrale Zon. Dit Licht verruimt ieders bewustzijn, maar velen zijn bang voor wat zij voelen of denken, zij begrijpen niet waarom zij plotseling alles in twijfel beginnen te trekken, waarom zij de dingen op een andere manier beginnen te zien, waarom zij mensen zonder zoveel kritiek op een andere manier bekijken. Velen van jullie denken dat het moeilijk zal zijn om de Vijfde Dimensie te bereiken, omdat er zoveel dingen te veranderen zijn, zoveel gewoonten, zoveel gebruiken; en ik ben het ermee eens, het zal niet gemakkelijk zijn, maar je hebt één ding dat je helpt: wilskracht.

Je moet aandacht besteden aan elke minuut, aandacht voor elke gedachte, aandacht voor elk woord, aandacht voor elke handeling en verwacht niet dat je van vandaag op morgen perfect zult worden, het is een lang proces en het is niet gemakkelijk of eenvoudig. Maar wat dit hele proces beheerst is bewustzijn. Wanneer je iets doet en je hebt geen wroeging, je voelt geen schuld, je ziet dat moment niet als iets verkeerds, er is daar iets hopeloos, er is iets dat een lange tijd nodig zal hebben om niet meer herhaald te worden.

Maar als je iets doet en je bewustzijn vraagt je aandacht ervoor, en je voelt dat het niet goed was, noch voor jou, noch voor de ander, als er iemand bij betrokken is. Je stopt, om na te denken, om te analyseren en op een of andere manier begin je kennis te nemen van dat gebaar, die gedachte, die handeling. Dit wordt bewustzijnsverruiming genoemd.

Dus, ik zou je willen zeggen dat dit de weg is; het is niet om van het ene uur op het andere volledig, totaal te willen veranderen, want dat zal je niet lukken. Het moet geleidelijk gaan, het is als een leertijd. Als kinderen alles zouden gaan leren wat je op de universiteit leert, zouden er geen niveaus zijn, er zou één niveau zijn waar iedereen alles tegelijk zou leren. Maar het kind begint op het laagste niveau, gaat omhoog, dingen nemen toe, nieuwe lessen, meer leren, en tegen de tijd dat je praktisch volwassen bent is de hoeveelheid kennis immens, maar er is niets geleerd van de ene dag op de andere.

Dus wil je ook niet van de ene dag op de andere perfect worden, het is een leerproces. Nu is het aan ieder van jullie maar één ding: met Liefde naar het leren kijken; jezelf niet veroordelen, jezelf niet bekritiseren, niet boos zijn op jezelf. de grote wijsheid is:

“Ik heb een fout gemaakt! Hm! Ik zal proberen geen fouten meer te maken. Ik zal proberen anders te denken. Ik zal proberen anders te handelen. En elke keer dat je geweten je waarschuwt en je een beetje verandert, zal er een tijd komen dat je terugkijkt en zegt: “Wow, hoe ik verbeterd ben! Hoe ik geëvolueerd ben!

En ik verzeker je dat dit geen jaren of eeuwen zal duren, want alles gaat heel snel, gewetens breiden zich snel uit. Ik kan je dus verzekeren dat dezelfde te leren handeling bijna elke seconde herhaald zal worden, zodat je snel leert. Dus het grote proces hier is niet te denken dat je de capaciteit niet hebt, het is niet te denken dat je het niet zult halen, want als je zo denkt vertraag je het proces, en begint het pas echt in jaren en eeuwen. Begrijp je dat? Ik hoop van wel.

Zeg dus bij elke gemaakte fout, bij elke begane misstap tegen jezelf: “Ik zal proberen dit te voorkomen. Ik zal leren”. Wees streng voor jezelf en geloof dat je zult slagen, en het hele proces zal het ritme volgen dat je nu in gang zet, versneld. En je zult steeds meer leren, meer dingen. Maak je geen zorgen over de tijd. Vader/Moeder God heeft niet bepaald dat ieder van jullie 100% wakker moet zijn om te evolueren. Het enige wat we jullie kunnen vertellen is dat waar er Liefde en Licht in jullie harten is, alles het volledige proces zal volgen, niets anders.

Dus op elk punt, in elke gedachte, in elke toespraak, in elke handeling wees alleen maar Liefde en Licht en je zult al op het juiste pad zijn. Maar vergis je niet, laat het ego niet zeggen: “Ah, dus je bent er al! Ga in je eigen tijd ga op je eigen snelheid” want als je het ego dit hoort zeggen zul je vertragen en zal het jaren en eeuwen duren om te leren.

Wees nederig in je leren, want iedereen maakt het mee. Sommigen zijn beter voorbereid, vanwege ervaringen uit het verleden; anderen moeten nog leren, maar iedereen wordt onderwezen. Niemand staat buiten het klaslokaal. Er is maar één planeet en jullie ontvangen allemaal het licht en de uitbreiding van je bewustzijn. Probeer Licht te zijn, probeer Liefde te zijn. Dit zijn de eerste stappen die je bijna zeker zult zetten. Het zal alleen afhangen van hoeveel je je bewustzijn laat uitbreiden.

Meester Lanto

Kanaal: Vania Rodriques

Vertaald door I. Nomden