Aartsengel Michaël – Leef En Voel Met Je Hart

 

Aartsengel Michaël – Leef En Voel Met Je Hart

Gechanneld door: Vania Rodrigues – 22 Mei 2023

Dierbare Mensen! IK BEN DE AARTSENGEL MICHAËL!

Terugkomend op onze normale activiteiten, wil ik graag enkele opmerkingen maken. Alles moet voor jullie altijd perfect zijn, maar perfect voor wie? Welke graad van perfectie eist elke persoon? Ieder van jullie denkt anders; sommigen willen dat alles roze is; anderen willen dat het blauw is; weer anderen willen dat het groen is. Dus, wie heeft er gelijk? Heeft iemand gelijk, heeft iemand ongelijk? Nee, iedereen heeft zijn eigen standpunt.

Dus wat is perfectie voor iedereen? Perfectie ligt in wat je weet en gelooft. Dus wil ik, wie aanwezig was op onze bijeenkomst, aan het eind van de bijeenkomst afronden. Als je een positieve opmerking hebt of een kritiek die positief is, is het de moeite waard; maar als je gaat klagen over de lijn die krom was, de stoel die krom was, het geluid dat slecht was, de kou die het maakte, nee, de warmte die het maakte, dan is het beter dat je niets zegt.

Het moment gebeurde, ons doel was bereikt. Degenen die dat moment in hun hart leefden, aanwezig of niet, deden hun deel, namen op hun manier deel aan alles. Dus nu klagen als iets niet lukte of als iets niet uitkwam zoals je wilde, besef je dat het geen goed doet? Het moment is voorbij. Als je echt betrokken was, schudde niets je wakker, was alles prachtig; nu, als je er alleen maar was om alles te observeren en je kritiek te uiten, denk ik dat je nergens aan deelnam, omdat je hart aan de kant stond.

Mijn broeders, leer aan de dingen deel te nemen. Deelname hoeft niet te zijn zoals jij het wilt, zoals jij het wilt. Deelname moet zijn vanuit het hart en wanneer je met je hart volledig betrokken bent bij het proces, valt de wereld daarbuiten uit elkaar en merk je het niet eens omdat je gericht bent op het moment, op wat er gebeurt. Laten we dus leren kijken met het hart, niet met het verstand.

Alles is zo goed mogelijk gedaan. Er zullen altijd fouten zijn omdat er nooit, niemand, zelfs wij niet, 100% tevreden zal zijn; zoiets bestaat niet. Omdat jullie geesten zijn, geen harten; als jullie 100% harten waren, zouden jullie je nergens druk over maken, alles zou geweldig zijn. Dus er zal altijd dat… “Oh, ik luisterde niet. Ah, ik voelde het niet. Ah, dat was slecht. Ah, dat was niet goed. Waar was je op gericht? Was je daar om de energie en het moment te leven of was je daar om te luisteren, om te voelen?

Mijn broeders en zusters leer deze gebeurtenissen te leven. Alles wat je meemaakt is evenredig met wat je uitstraalt. Velen waren daar zogezegd dichtbij en hoorden niets, waarom? Omdat ze niet bezorgd waren om te luisteren, ze waren bezorgd om het moment te leven, alle energie te absorberen die vrijkwam. Waarom was dat? Omdat ze erop vertrouwden dat daar iets wonderbaarlijks gebeurde. Als je je nu zorgen maakt, “Oh, zal ik luisteren, zal ik voelen? Je bent niet bezorgd over wat er gebeurt, je bent bezorgd over jezelf, over je geest, over wat je gaat ervaren, je vertrouwt niet op wat er gebeurt.

Dus ik zeg het nogmaals: iedereen zal nooit 100% tevreden zijn. Elke keer dat we elkaar ontmoeten zal er altijd een probleem zijn of meerdere; geen? Verwacht dat niet. Er zal altijd een probleem zijn, omdat iemand op een probleem zal wijzen. Maar wat is het grote doel? Dat iedereen een oplossing bedenkt, dat iedereen een betere manier aanwijst. Wijzen op een fout is heel gemakkelijk, klagen nog gemakkelijker. Nu in plaats van dit te doen waarom geef je geen suggesties, waarom doe je niet mee om alles te verbeteren?

Ah, niemand wil dat; niemand wil werk hebben, ze willen alleen maar met de vinger wijzen en de verkeerde kant laten zien. Dus, ik zou zeggen dat je het moment helemaal niet hebt geleefd, je hebt de integratie die plaatsvond niet geleefd, je hebt de unie die plaatsvond niet geleefd, je was meer bezig met het aanwijzen van de fout. Dus, mijn broeders, maak een overzicht. Wat heb je ervaren in de vergadering? De klacht, dat wat niet goed was of heb je je gewoon overgegeven aan het moment, je hart opgeheven en geloofd: “Nee, ik krijg iets, wat het ook is!” Want wie zo dacht, zeg ik: je leefde het moment, je ontving alles wat gezonden werd, want ik zei dat jullie allemaal in een grote egregore zouden zijn; nu, wie zich zorgen maakte over horen of niet horen, voelen of niet voelen, leefde niets, omdat hij zich meer zorgen maakte over het behagen van zichzelf dan over het beleven van het moment, dan over het ontvangen van de energie die daar werd uitgestraald.

Dus leer. Leer te leven wat je gegeven wordt, niet wat je wilt dat het is. De egregor van licht is gevormd; de missie is volbracht. De planeet heeft alle energie ontvangen die het nodig had. Tijdlijnen zijn gesprongen. “Ah, maar daar heb ik niets van gezien!” Jammer, want je verwachtte iets materieels, niet de energie die vrijkwam. Dus dat is een andere les: je moet deelnemen met je hart, niet met je oren, niet met je verstand, het is met je hart en gooi jezelf, je weet niet waar, maar gooi jezelf gewoon.

Wil je kritiek leveren, doe dat dan, maar met suggesties; geen kritiek leveren door met de vinger te wijzen, dat is te gemakkelijk. Zeggen dat het allemaal slecht was, dat het rotzooi was, dat is gemakkelijk; nu sta je aan de andere kant en probeer je er het beste van te maken, nee dat doe je niet; en je maakte je altijd meer zorgen om jezelf tevreden te stellen dan om het moment te beleven. Dus leer. Al deze momenten moeten worden geleefd in het hart, niet in de geest. En zolang je in de geest leeft zal niets je behagen, zal niets goed zijn, en zul je die energie verliezen, omdat je wacht op iets dat je zal bevredigen, niet op iets dat vanuit het hart is gedaan.

Mijn broeders, het is tijd om vanuit het hart te leven. Begin jullie geest te sussen. Kritiek is niet welkom; het is welkom als je een manier laat zien om te verbeteren. “Kijk, dit had zo gekund. Denk de volgende keer na; ik zal je kunnen begeleiden; ik zal je kunnen helpen” Dit is welkom. Nu gewoon met de vinger wijzen en roepen dat het onzin was, je leefde niets, je was er met je verstand, niet met je hart.

Velen keken er achteraf naar, niet tijdens, en kwamen vol kritiek. Waarom leefde je het moment niet, waarom was je er niet bij op het moment dat het gebeurde? Dus ik zeg alleen dit: De egregore wordt nog steeds gecreëerd. Wie hoort wat er gezegd is of niet, maar toch de egregore wil voelen die werd gecreëerd, verbindt zich er gewoon mee met heel je hart, en je zult alle energie ontvangen die werd opgewekt.

Het maakt niet uit wat er gezegd is. Het maakt niet uit wat er gedaan is. Wil je je verbinden met de egregore? Verbind je ermee vanuit je hart. Dat is alles. Hoe lang blijft deze egregore bestaan? Dat zal ik niet zeggen. Iedereen die zich ermee wil verbinden, zo snel mogelijk, want over een tijdje zal ze haar missie hebben vervuld en zal ze worden geëlimineerd, zal ze verdwijnen. En dan zullen jullie, die besloten hebben om een lange tijd later deel te nemen, niets meer hebben omdat de tijd voorbij is. “Ah, maar voor jullie is er geen tijd!” Maar voor jou wel.

Speel niet met ons. Speel niet met onze mogelijkheden. Speel niet met wat we doen. Wij weten hoe ieder van jullie heeft ontvangen wat op de sabbat is gedaan, wij weten het. Denk niet dat jullie ons bedriegen; het bedrog ligt bij jullie zelf, niet bij ons. Leef elk moment met je hart. Leef uw leven met uw hart, want zolang u uw leven leeft, gevangen in de behoeften van uw verstand, zult u niets leven; u zult slechts een ander zijn, en u zult niets ontvangen, omdat het hart niet geopend is; de deur van het hart die open moet gaan om alles te ontvangen, is niet geopend.

Begin, mijn broeders, op een andere manier naar de wereld te kijken. Begin op een andere manier te leven. Leer te leven met het hart. Maak jullie ego’s plat. Wie met zijn hart naar de wereld kijkt, heeft niets nodig, hij heeft alles; want als je het Licht laat vibreren, voorziet het Licht in al je behoeften. Je hebt niets anders nodig, want alles komt op zijn tijd. Als je nu naar de wereld kijkt met je verstand, dan heb je veel dingen nodig. Denk hier maar eens over na.

Kijk naar je wandelingen en zie hoe je leeft: met je hart of met je verstand? Wat kies je om te leven? En steeds meer, wie ervoor kiest om met zijn hart te leven, zal ons niet meer nodig hebben, zal onze boodschappen niet meer nodig hebben, want hij heeft alles geleerd. Het hart straalt alleen Licht uit en dit Licht trekt aan wat nodig is. Het is voor niets anders van ons afhankelijk.

Kijk naar je reizen, maar bekijk ze met Liefde. Verander. Open jullie harten. Stop met alles met je verstand te bekijken, en je zult zien hoe alles gemakkelijker zal zijn, alles zal eenvoudiger zijn, en niets, niets zal je zorgen baren.

Aartsengel Michael

Kanaal: Vania Rodrigues

Vertaling: wakkeremensen.org