Witgouden Alchemie / Geplaatst 12 april 2019

 Van de Hathors via Tom Kenyon:

Witgouden Alchemie

https://tomkenyon.com

Hoe kan één persoon het verschil maken temidden van zulke enorme planetaire veranderingen?

Wanneer jullie kijken naar de crises die bestaan op zoveel niveaus – de vervuiling van de lucht en het water, de bijna instorting van het ecosysteem, de geologische aardeveranderingen die net zijn begonnen, de drastische weersveranderingen die plaatsvinden en die de voedselvoorziening bedreigen, evenals de instorting van de maatschappij en instellingen – kan iemand overweldigd zijn.

Vanuit ons gezichtspunt zien wij dat deze planetaire uitdagingen steeds duidelijker worden. De profetieën over aardeveranderingen waren correct, maar de tijdlijnen waren dat niet. Vanwege de inspanningen van vele, vele individuelen, alleen en gezamenlijk, die op het gebied van bewustzijn werken, werden de zeer extreme schadelijke planetaire effecten voorkomen.

Voor een poosje. Maar deze tijd van genade raakt op.

Dit is niet bedoeld om iemand bang te maken, maar om een context voor begrip te creëren. Het groeiproces vereist dat iets wordt opgelost. Het zaad, wanneer het begint te groeien, duwt door de oude schil die het heeft beschermd. Dit is het proces dat vele niveaus van jullie cultuur doormaakt.

De oude patronen van omgaan met de wereld, met leven, met economie en met het ecosysteem werken niet meer. Jullie instituties ploeteren, proberen op de oude manier te werken, maar jullie zijn aan het kijken naar de doodstuipen van culturele dinosaurussen. Dit is een heel moeilijke tijd, omdat de nieuwe manier van zijn – collectief in relatie tot het leven – bezig is met vormen, maar het is nog niet gevormd. Naarmate de druk voor groei en verandering toeneemt, zullen jullie op alle niveaus een toename van stress zien.

Jullie zien een toename van stress binnen de tektonische platen; de continenten zelf; stress binnen het ecosysteem, de biologie van de aarde; stress binnen de instituties van jullie samenleving zoals ze worstelen om om te gaan met de enorme veranderingen die er zijn en plaatsvinden; en ten slotte individuele stress terwijl jullie proberen om te gaan met de veranderingen die steeds groter lijken te worden.

Bij het oplossen van een probleem is het soms het meest effectief om naar het volgende niveau boven het probleem te gaan. In plaats van het direct aan te pakken, gaan jullie naar een uitgebreide weergave. Ongeacht wat er in jullie leven gebeurt aangaande gebeurtenissen en situaties, als jullie energetisch beter in balans zijn, zullen jullie effectiever omgaan met deze gebeurtenissen en situaties. De oude alchemistische beoefening van Witgoud stelt een persoon in staat om zichzelf op een opmerkelijk snelle en gemakkelijke manier te verheffen. Het effect is dat het bewustzijn zich verheft boven de problemen en nieuwe kansen en relaties die niet eerder werden gezien, worden duidelijk. Dit is hoe de alchemie van het bewustzijn kan worden gebruikt om zeer directe en praktische voordelen te hebben.

Bovendien, naarmate individuelen vindingrijker en creatiever worden in hun reacties op de chaos van verandering om hen heen, wordt de maatschappij zelf verheven en kunnen jullie collectief problemen oplossen die op dit moment onoplosbaar lijken.

Er is echter een derde aspect met dit balanceren, en dat is met betrekking tot de Aarde zelf, de Aarde als een bewust, levend wezen. Door Witgoud door een alchemistische meditatie te laten circuleren, helpen jullie om de aarde zelf een verfijnend en balancerend effect te geven.

In een zeer reële betekenis is de Aarde redelijk in staat om te herstellen van de schade die is aangericht, maar in het proces van zichzelf zuiveren kan de mensheid gemakkelijk verdwijnen. Het is op dit moment niet duidelijk wat de uitkomst zal zijn. Dit ligt heel erg in jullie handen, individueel en collectief.

Vanuit globaal perspectief kan circulerend Witgoud door de energiebanen van de aarde helpen om individuelen wakker te maken; het kan jullie helpen om jullie situatie collectief te herkennen. Dus in dit opzicht is de Wereld Alchemie Meditatie, terwijl ze gericht is op de Aarde, feitelijk op jullie gericht. Wanneer jullie collectief ontwaken voor de heiligheid van het leven en jullie plicht om het te beschermen, dan kunnen jullie de rampen en de voorspellingen afwenden. Wanneer jullie niet in staat zijn om de kans om iets te doen te gebruiken, zal de Aarde jullie gewoon van zich afschudden en zal jullie geschiedenis en cultuur overgaan in vergetelheid zoals zovelen voor jullie.

Maar ongeacht of jullie samenleving deze tijden overleven of niet, als jullie de Witgouden Alchemie bereiken, zullen jullie verhoogde staten van bewustzijn en gewaarzijn bereiken en openingen naar nieuwe manieren van zijn zullen jullie duidelijk worden die misschien niet door anderen gezien worden.

In dit proces is het belangrijk om te begrijpen dat het Zilver en het Goud niet willekeurig zijn. De specifieke trillingsenergieën van hun kleuren en essenties werken op specifieke manieren op elkaar in om Witgoud te creëren. Het is de precieze vibrerende aard van Witgoud die cruciaal is in dit proces.

Als jullie bijvoorbeeld het zichtbare spectrum in aanmerking nemen, bemerken jullie dat de kleur rood stimuleert terwijl de kleur blauw kalmeert. Dit is een zeer simplistische manier om de verschillen in de vibrerende effecten van kleur te beschrijven. Bij het meditatieve gebruik van kleur zijn de effecten vergelijkbaar, hoewel subtieler.

De vibrationele aard van zilver is kalmerend, ontvankelijk. De vibrationele aard van goud is stimulerend en actief. Op een diepere plaats in bewustzijn zijn goud en zilver direct gerelateerd aan de interne mannelijke/ vrouwelijke en zonne-/ maanaspecten van de eigen subtiele energieën. Door te werken met de specifieke kleuren goud en zilver, in tegenstelling tot andere kleuren, plaats de beoefenaar zich op één lijn met dit diepere kosmische principe.

De wortels van dit begrip zijn interstellair en worden gedeeld door vele intergalactische culturen. Het is een van de snelste manieren om het bewustzijn te verhogen die wij kunnen bieden en daarom wordt het op dit moment aangeboden.

Naarmate jullie Aarde een snellere transformatieperiode ingaat, zullen jullie steeds grotere niveaus van chaos vinden. Deze chaotische toestanden zijn een noodzakelijke overgang van het ene niveau van energie en bewustzijn naar het andere. Deze chaos komt individueel, collectief en wereldwijd naar voren in jullie leven. In de fysica van dit universum is er geen andere manier naar overgang.

Hoe jullie ook met deze toestanden van chaos omgaan, heeft een enorme impact op jullie vermogen om er gracieus doorheen te gaan of niet. Wij willen een heel eenvoudig alchemistisch proces aanbieden waarmee jullie je eigen subtiele energieën in evenwicht kunnen brengen en jullie daarmee kunnen helpen om in deze tijden van chaotische transitie jullie evenwicht te bewaren.

Daarnaast willen wij jullie een middel aanbieden om wereldwijd te werken met hetzelfde alchemistische proces. Vanuit een alchemistisch standpunt worden hogere staten van bewustzijn en gewaarzijn bereikt wanneer de Zonne- en Maankanalen in jullie KA-lichaam (etherisch lichaam) in balans zijn.

Het is een kwestie van balanceren van de actieve en receptieve aspecten van het zelf. Door deze taak individueel te volbrengen, zuiveren jullie de subtiele paden in jullie eigen lichaam en brengen jullie je bewustzijn naar een meer gebalanceerde plaats. Door deze alchemistische meditatie regelmatig te doen, kunnen jullie jezelf versterken, jezelf verbeteren, om met de verschillende niveaus van chaos om je heen om te gaan.

Het Individuele Proces

Om deze alchemistische meditatie te doen, zouden jullie comfortabel moeten zitten of gaan liggen met jullie bewustzijn ongeveer 2,5 cm achter de neusbrug gericht. Dit gebied in de hersenen is dat van de hypofyse en hypothalamus. De hypofyse is de hoofdregelaar van het endocriene systeem, een belangrijke sleutel tot hogere bewustzijnstoestanden. En de hypothalamus is het informatiecentrum voor het relais van de hersenen.

In dit gebied, maar op een meer subtiel niveau binnen het KA-lichaam, of het etherische lichaam, is er een energievortex of -chakra, genaamd het Derde Oog of Ajna Centrum. Aan de rechterkant van de Ajna staat een kleine zon en aan de linkerkant van de Ajna staat een kleine maan. De esoterische alchemisten van het oude Egypte bedachten een zin: “Zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten.” Dit betekent dat elk niveau van de schepping wordt gerecapituleerd in het volgende niveau boven en onder.

Wanneer jullie bijvoorbeeld naar het atoom kijken, bewegen de elektronen zich rond de kern in elliptische of sferische banen. Op het niveau van het zonnestelsel bewegen de planeten op dezelfde manier rond de zon. Binnen het menselijk energielichaam of KA, strekken de zonne-energieën van de Zon aan de rechterkant van de Ajna zich uit naar het midden van het hoofd in het gebied van de pijnappelklier, en langs de ruggengraat naar het basischakra, of Muladhara. Dit bevat het zonnecircuit.

Aan de linkerkant van de Ajna loopt het maancircuit naar het midden van het hoofd in het gebied van de pijnappelklier, net als het zonnecircuit. Het loopt dan langs de linkerkant van de ruggengraat naar de basis van de wervelkolom of de Muladhara. De zon straalt een goudachtige energie uit die kan worden gezien als een vloeistofachtige eigenschap.

De maan straalt een zilverachtige energie uit die kan worden waargenomen als een zilverachtige vloeistof. Wanneer het goud en zilver combineren, is het resultaat Witgoud, wat op alchemistisch niveau de distillatie vertegenwoordigt van de balans tussen de zon en de maan, de mannelijke en vrouwelijke circuits.

Dit Witgoud heeft veel eigenschappen, waaronder het vermogen om de subtiele paden in het lichaam te zuiveren, nadi’s genoemd door de yogi’s en yogini’s. Dit Witgoud heeft een onmiddellijk heilzaam en balancerend effect op het bewustzijn. Op zichzelf heeft het een enorm vermogen om bewustzijn en gewaarzijn te verfijnen, en dit proces kan op zichzelf worden gebruikt of als voorbereiding op diepere meditatie, omdat het in hoge mate toestanden van bewustzijn vergemakkelijkt.

Om de meditatie te doen, ga zitten of liggen, zoals we hebben aangegeven.

Sluit de ogen en vind een ademhalingspatroon dat zeer comfortabel en ontspannend is, zodat jullie bij elke uitademing kunnen ontspannen. Misschien vinden jullie het nuttig om muziek te spelen die ontspannend is voor jullie en waarmee jullie het bewustzijn naar binnen kunnen halen.

Wij hebben een reeks tonen voorbereid die zijn opgenomen en dit alchemistische proces enorm vergemakkelijken. Het is echter niet absoluut noodzakelijk voor de meditatie om effectief te zijn. De tonen verbeteren eenvoudig de effecten.

Zoals iemand op natuurlijke wijze inademt, trek/sleep het Gouden licht van de zon uit het Ajna/ hypofyse-gebied ongeveer 2,5 cm achter de neusbrug naar het midden van het hoofd in de pijnappelklier.

Bij de uitademing, laat deze Gouden energie circuleren door de hersenen en naar beneden bewegen in de ruggengraat naar de Muladhara, het basischakra.

Bij de volgende inademing trek/sleep je eenvoudig het Zilveren licht van de maan in het Ajna/ hypofysecentrum naar het midden van het hoofd, de pijnappelklier.

Laat tijdens de uitademing het zilveren licht door de hersenen circuleren, langs de ruggengraat naar beneden in de Muladhara, het basischakra.

Bij de derde inademing trek/sleep je zowel goud als zilver licht van de zon en de maan samen naar de pijnappelklier, waar ze elkaar ontmoeten en worden omgezet in Witgoud.

Dan, tijdens de uitademing, zoals eerder, laat je het Witgoud circuleren door de hersenen, langs de ruggengraat en naar beneden naar de Muladhara, of basischakra. Dit is een complete cyclus.

Wij stellen voor dit nog minstens drie keer te herhalen om de alchemistische effecten van het Witgoud te ervaren. Dit zou slechts een paar minuten duren, maar zou enorme positieve voordelen hebben. Probeer het voor jullie andere meditaties en jullie zullen ontdekken dat ze diepgaand verbeterd zijn.

Als een meditatie op zichzelf, stellen wij voor deze procedure ongeveer tien minuten te herhalen en daarna een paar minuten te laten rusten.

Dit is het individuele alchemistische proces. Door dit regelmatig te doen zal jullie vermogen om chaos aan te pakken enorm verbeteren, door zijn evenwichtsbeïnvloeding. Jullie zullen ook jullie algemene intelligentie en creativiteit zien toenemen, evenals jullie subtiele intuïtieve vermogens.

Al deze effecten treden op als een eenvoudig gevolg van het activeren en in balans brengen van de interne Solar- en Lunar-circuits.

De Wereld Alchemie Meditatie

Voor diegenen die de Aarde willen dienen via de Wereld Alchemie, bieden wij deze eenvoudige meditatie aan.

Om jullie hierop voor te bereiden, doen jullie de individuele meditatie zoals wij die beschreven hebben voor tenminste vijf tot tien minuten. Dit de energetische balancering van de eigen energie tot stand, wat een voorwaarde is om op deze manier op een wereldwijd niveau te werken. Nadat jullie met de Solar- en Lunar-circuits hebben gewerkt en het Witgoud enkele minuten hebben bereikt, veranderen jullie je gewaarzijn van jezelf naar dat van de Aarde.

Jullie gebruiken de drie ademhalingen zoals eerder, maar op een andere manier.

Bij de eerste inademing trekken/slepen jullie de energieën van de zon en de maan samen uit de ruimte rond de aarde op een manier die comfortabel aanvoelt voor jullie verbeelding. Terwijl het Gouden en het Zilveren licht van de zon en de maan elkaar boven de Noordpool ontmoeten, worden ze omgevormd tot Witgoud; jullie trekken/slepen dan dit Witgoud via de Noordpool naar het midden van de Aarde en laten het circuleren door de Aarde terwijl jullie uitademen.

Bij de volgende (tweede) inademing trekken/slepen jullie de energieën van de zon en de maan samen boven de zuidpool en creëren jullie Witgoud; en terwijl jullie inademen, trekken/slepen jullie dit Witgoud in het centrum van de aarde; en bij uitademen laten jullie toe dat het Witgoud door de aarde circuleert.

Bij de volgende (derde) inademing trekken/slepen jullie tegelijkertijd het Gouden licht van de zon en het Zilveren licht de maan naar de Noord- en Zuidpool, waar ze worden omgezet in Witgoud. Terwijl jullie doorgaan met inademen, trekken/slepen jullie tegelijkertijd het Witgoud naar het midden van de aarde via de Noord- en Zuidpool. Terwijl jullie uitademen, staan jullie toe dat dit Witgoud door de aarde circuleert. Vervolgens herhalen jullie dit proces zo vaak als jullie willen. Nadat jullie dit hebben gedaan voor de tijd waar jullie voor kiezen, zou het goed zijn om een paar minuten te rusten.

Begrijp dat op alchemistische bewustzijnsniveau het jullie eigen intentie is die de balancerende effecten creëert. Begrijp daarom duidelijk dat wanneer jullie de zonne-energie aantrekt (slepen), jullie een activering van jullie eigen innerlijke zonnelicht, het vermogen om te handelen, oproepen; en wanneer jullie maanenergie aantrekken (slepen), activeren jullie je eigen interne maanlicht en het vermogen om te ontvangen. Dit evenwicht tussen ontvankelijkheid en actie is cruciaal voor het proces van een evenwichtige evolutie.

Aan degenen die zich op deze manier geroepen voelen om voor wereldwijde evolutie te werken, verwelkomen wij jullie. Wij vragen jullie om regelmatig of met anderen samen te werken met deze alchemistische meditatie.

Er is kracht in groepsbewustzijn, en wanneer twee of meer samen worden verzameld, is er een derde kracht gecreëerd. Deze derde kracht is sterker dan de twee krachten van de individuelen en neemt exponentieel toe.

In een van jullie oude culturen betekent het ideogram voor transformatie gevaar en kansen. Jullie bevinden je duidelijk in een periode van planetaire transformatie, en het is vol gevaren en vol kansen. Als jullie een pad kunnen vinden om jullie eigen subtiele zonne- en maan-energieën in het KA-lichaam in evenwicht te brengen, zullen jullie de golf (golven) vóór zijn, de golf (golven) is/zijn de golf (golven) van verandering die plaatsvinden.

Jullie zullen beter in staat zijn om niet alleen om te gaan met wat er om jullie heen gebeurt, maar jullie zullen er creatiever en met meer intelligentie mee om kunnen gaan. We wensen jullie het allerbeste.

Over de Witgouden Alchemie Meditatie

Deze informatie werd doorgegeven via Tom Kenyon op Oudish, ook bekend als Gozo eiland, de kleinere van de Malta-eilanden. De Hathors waren ongeveer een week eerder doorgekomen en deden een oproep voor een Wereld Alchemie Meditatie om enkele van de negatieve gebeurtenissen in de wereld te verzachten. Omdat dat niet hun manier van doen is, hebben wij de meest zorgvuldige aandacht besteed aan dat wat zij vroegen.

Het was om dit verzoek van onze oudere broers en zussen te eren, dat wij dit artikel hebben ingebracht om een begeleide versie van de meditatie aan te bieden. De begeleide versie is de persoonlijke versie, niet de wereldwijde versie, dus jullie werken eenvoudig met de persoonlijke versie en passen dan de aanwijzingen toe voor de algemene versie die in het artikel zijn weergegeven.

Of gebruik gewoon de instructies in het artikel. Ze zijn compleet en jullie hebben de begeleide meditatie-cd niet nodig. De productie van de CD en de lage prijs waartegen het wordt aangeboden, zijn ons geschenk om bij dit proces te helpen.

De Hathors hebben een pad uitgestippeld dat ons en hun tonen naar Istanbul, vervolgens Moskou, Kiev, Frankrijk, Amsterdam, Griekenland, Portugal, Spanje, Zürich, München en uiteindelijk naar Findhorn brengen.

Wanneer voldoende mensen de Witgoud Alchemie doen, vooral op de zonnewende of Solstice, stel jullie dan voor hoe veel krachtiger de geluiden en tonen zullen zijn die met ons meegaan.

Zegeningen voor iedereen van Gozo, Tom en Judi.

© 2019 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

You may not use my music with any video, graphics, meditation or copy placed over it. You may not post my music on You Tube or any such media. The message itself may be copied and shared, but not my music. I hold copyright on all my music, and it may not be used, distributed, or copied in any way in any medium.

Jullie mogen mijn muziek niet gebruiken bij video’s, afbeeldingen, meditatie of in gedeelte kopiëren of kopiëren (erover plaatsen) op wat voor manier dan ook. Jullie mogen het niet posten op You Tube e.d. Dit bericht op zich mag worden gekopieerd en gedeeld, maar niet mijn muziek.

Ik bezit de auteursrechten op al mijn muziek en het mag niet worden gebruikt, gedistribueerd of gekopieerd op welke manier op welk medium dan ook.

https://tomkenyon.com/store/

 

Er zijn enige kosteloze downloads, maar deze niet.
Vertaald door Anja.