Overgangsstaten naar Nieuwe Realiteiten / Geplaatst 29 augustus 2020

Overgangsstaten naar Nieuwe Realiteiten

Een planetaire boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

Deel 1

Het Achtergrondverhaal

Op 20 april 2011 brachten de Hathors een Planetaire Boodschap uit, getiteld: Transition States > Overgangsstaten, waarin de multidimensionale aard van persoonlijke en collectieve overgangen aan de orde kwam.

Vergeleken met veel eerdere Hathor-berichten, was deze een hoorn des overvloeds aan inzichten en gedetailleerde suggesties over hoe te navigeren door iemands persoonlijke evenals collectieve overgangsstaten waar wij doorheen gingen (en nog steeds doen).

Op 16 augustus van dit jaar (2020), rond middernacht, vroegen de Hathors mij om het hele bericht nog een keer te lezen voordat ik ging slapen.

Ze zeiden dat ze tijdens mijn droomtijd naar me toe zouden komen met meer informatie. De Hathors communiceren informatie op een aantal manieren, ze worden allemaal gekenmerkt door veranderde staten van bewustzijn.

Af en toe zijn ze in droomtijd naar me toe gekomen, maar in het verleden, toen ze dat hadden gedaan, was het een voorbode van iets dat ze van cruciaal belang achtten.

Aan het einde van dit bericht zal ik mijn droom met jullie delen.

Maar die droom is onderlegd door de originele boodschap van de Hathors, dus ik moedig jullie aan om de hele boodschap te lezen voordat jullie naar het einde hoppen.

Wat volgt is het volledige onbewerkte bericht uit 2011.

Overgangsstaten van Bewustzijn

Een planetaire boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

Definities

Chaotische knooppunten zijn clusters van chaotische gebeurtenissen.

Volgens de Hathors is de Aarde een chaotisch knooppunt binnengegaan en als gevolg daarvan kunnen we steeds toenemende niveaus van chaos verwachten – inclusief maar niet beperkt tot aardbevingen, vulkanische activiteit, afwijkende weerpatronen, ecologische nood, evenals economische, sociale en politieke onrust.

Overgangsstaten van Bewustzijn zijn wat de Hathors de tussenliggende plekken noemen wanneer er een groot verlies is opgetreden en we ons tijdelijk evenwichtig, maar zwevend, bevinden tussen een oude realiteit die is voorbijgegaan en een nieuwe realiteit die nog niet volledig is gevormd.

Op voorstelling gerichte optekeningen is een term die de Hathors gebruiken om te beschrijven hoe wij wijs kunnen worden van onze wereld en om door het leven te navigeren met gebruik van de zintuigen.

Het Bericht

Door hun aard neigen Chaotische Knooppunten ertoe om overgangsstaten van bewustzijn te genereren. Overgangstoestanden van bewustzijn ontstaan wanneer op voorstelling gerichte optekeningen verdwijnen. En wanneer dit gebeurt, komen jullie in een nulzone waarin de oude realiteit niet meer bestaat, of radicaal veranderd is, terwijl jullie nieuwe realiteit nog niet is ontstaan.

Vanwege het feit dat jullie een nog intensere fase van de Chaotische Knoop zijn binnengegaan, wensen wij onze opvattingen over overgangsstaten met jullie te delen, in de hoop dat jullie deze kennis voor jullie eigen voordeel kunnen gebruiken.

Voor onze doeleinden kunnen wij overgangsstaten in drie primaire categorieën verdelen:

  1.      De persoonlijke overgangsstaten
  2.          De collectieve overgangsstaten
  3.          Fysieke dood

Persoonlijke overgangsstaten

Laten we eerst onze aandacht richten op persoonlijke overgangsstaten, want voor jullie persoonlijke voorstelling is het als spil dienende punt waarrond jullie waargenomen realiteit opereert.

Jullie voorstelling van de werkelijkheid is in wezen een persoonlijke creatie.

Het wordt beïnvloed door de collectieve voorstelling van jullie cultuur, tijd, plaats en omstandigheid, maar fundamenteel is jullie voorstelling van wat echt is en niet echt een creatie – jullie creatie.

Jullie voorstelling van de werkelijkheid hangt af van de gewoonten van het voorstellen, als jullie zijn zoals de meeste mensen. Jullie zijn gewend om bepaalde realiteiten in jullie leven te ervaren en deze vertellen jullie als het ware waar jullie zijn. Jullie worden in de ochtend wakker en jullie kijken naar de klok en de collectieve voorstelling van tijd is direct voor jullie.

Jullie keuze om deze illusie aan te gaan, of niet, is een persoonlijke.

Een van de tekenen van spiritueel meesterschap is inderdaad het vermogen om met succes door culturele illusies te navigeren en tegelijkertijd hun aard duidelijk te begrijpen.

Wanneer een situatie in jullie persoonlijke leven dramatisch en drastisch verandert, bestaat de neiging dat de op voorstelling gerichte optekeningen verdwijnen of zichzelf opnieuw organiseren.

Laat ons een mogelijk scenario presenteren. Als jullie jarenlang in dezelfde baan/functie hebben gewerkt, hebben jullie je leven opgebouwd rond de vereisten van deze functie. Lunch is op een bepaald tijdstip. Jullie gaan op een bepaald tijdstip naar huis terug. Jullie staan in wisselwerking op specifieke manieren met anderen, afgestemd op de vereisten van het werk.

Als die baan plotseling zou worden verwijderd, onverwacht, zouden de op voorstelling gerichte optekeningen verdwijnen. Het zou niet nodig zijn om op een bepaald tijdstip op te staan, op een bepaald tijdstip te eten, op een bepaald tijdstip naar huis gaan, en de mensen met wie jullie het grootste deel van de wakkere uren contact hadden, zouden niet langer voor jullie beschikbaar zijn.

Deze situatie is voor de meeste mensen inherent desoriënterend.

Nogmaals, de op voorstelling gebaseerde optekeningen zijn verdwenen.

Hetzelfde fenomeen doet zich voor wanneer er een radicale verandering in jullie persoonlijke leven plaatsvindt. Als een relatie die belangrijk voor jullie is plotseling eindigt, verdwijnen de op voorstelling gerichte optekeningen van die relatie en komen jullie in de overgangsstaat van bewustzijn.

Wanneer jullie een gezondheidscrisis hebben en jullie fysieke leven op radicale wijze wordt beïnvloed, verdwijnen de op voorstelling gerichte optekeningen en dit kan desoriënterend zijn, jullie zijn een overgangsstaat van bewustzijn binnengegaan.

Naarmate de Chaotische Knoop in intensiteit toeneemt, zullen personen de schokgolven van hun oude werkelijkheid voor zich zien afbrokkelen.

Wat zeker was in hun leven, is nu onzeker. Wat vaste grond was, wordt gezien als niet langer solide. We bedoelen dit zowel figuurlijk als letterlijk.

Er is een andere golf van overgangsstaten die tevoorschijn komt uit dit Chaotische Knooppunt. Het treft al veel mensen, maar de effecten ervan zullen zich in het bewustzijn verspreiden als een tsunami.

Deze specifieke overgangstoestand heeft te maken met de ineenstorting van de collectieve leugens van jullie cultuur. Steeds meer van jullie zullen achter het schaduwspel kijken; jullie zullen de poppenspelers aanvoelen, en hoewel hun identiteit jullie wellicht ontgaat, jullie zullen met toenemende realiteit zien dat aspecten van jullie cultuur manipulatie, beperking en in veel gevallen regelrechte leugens zijn.

De leugen waar we het hier over hebben, is niet de economische leugen, de leugen van oorlogen, of de leugen van beperkende religies, maar de leugen van jullie identiteit – een leugen die jullie gevangenzetting verzekert.

Deze leugen is het geloof en de culturele bewering dat jullie niets meer zijn dan een fysiek mens en dat er in feite geen andere rijken buiten jullie aardse ervaring zijn.

De erkenning van deze leugen is een voorbode van persoonlijke vrijheid, maar in het beginstadium kan het behoorlijk desoriënterend zijn.

Dit komt doordat multidimensionale ervaringen zo verschillend zijn van jullie Aardse dagelijkse ervaringen. Als jullie bemerken dat jullie gestrand zijn tussen het Aardse en multidimensionale leven, zijn jullie een overgangsstaat van bewustzijn binnengegaan.

Ons doel bij het delen van deze informatie is om een praktische handelwijze voor te stellen tijdens overgangsstaten van bewustzijn.

Wanneer jullie persoonlijk een krachtige overgangsstaat binnengaan, zouden jullie, zoals veel mensen, in overweldiging kunnen blijven steken.

Veel mensen ondervinden de schok te beseffen dat hun op voorstelling gerichte optekeningen verdwenen zijn, samen met de realiteit waarvan ze dachten dat die echt was, zeer verontrustend.

Vanwege het feit dat de tijd versnelt – en daarmee bedoelen we dat er meer evenementen plaatsvinden in minder tijd – in een staat van shock of overweldiging verblijven, is een psychologische onmatigheid die jullie je niet kunnen veroorloven. Het essentiële punt dat we hier willen overbrengen, is dat ongeacht de aard van de overgangsstaat, of het nu persoonlijk van aard is en te maken heeft met veranderingen in het persoonlijke leven, of als gevolg van het erkennen van de culturele manipulatie – jij bent de schepper van je realiteit, jullie zijn dat allemaal.

Jullie hebben misschien verhalen om uit te leggen waarom jullie leven plotseling beroofd is, maar dit zijn maar verhalen.

Jullie kunnen andere personen, situaties of instellingen de schuld geven van het probleem, maar dit is een misplaatste verantwoordelijkheid.

Jullie verhalen kunnen waar zijn en er kan aan andere personen, situaties of instellingen de schuld worden gegeven, maar wanneer jullie een overgangsstaat van bewustzijn zijn binnengegaan, bevinden jullie je in de centrale vortex van een krachtig creatief proces.

Er is geen reden of noodzaak om te huilen over gedane zaken die geen keer nemen zoals één van de volksgezegden luidt. Wat verloren is, is verloren. Wat weg is, is weg.

Nu wordt de centrale vraag: “Wat ga je doen? Jullie doen?”

Blijven jullie in verbijstering, in shock, overweldigd, boos en verdrietig?

Of stappen jullie in jullie identiteit als schepper van jullie leven?

Voor degenen onder jullie die ervoor kiezen om in een lagere bewustzijnsstaat te blijven, wij hebben geen commentaar.

Onze opmerkingen zijn voor degenen onder jullie die moedig en gedurfd genoeg zijn om in jullie identiteit als scheppers te stappen.

Als jij één van diegenen bent, hier is wat wij voorstellen.

Wanneer alles verdwijnt, bedoelend dat als de op voorstelling gerichte optekeningen van jullie eerdere realiteit verdwijnen, begrijp dan dat jullie een leegte punt zijn binnengegaan.

Een leegte punt is een kritische overgang tussen een oude realiteit en een nieuwe. Dat wat was, is geëindigd. In plaats van het verlies te betreuren, accepteren jullie de leegte. Dit is voor veel mensen een uitdagende onderneming, omdat er in het leegte punt niets is dat kan worden gedaan.

Jullie moeten er gewoon een getuige van zijn, en ook van julliezelf, want in dit niemandsland zijn er geen optekeningen op voorstellingen gericht.

Wees voorzichtig met welke nieuwe optekeningen jullie ervoor in de plaats zetten, want deze ideeën en overtuigingen zullen de sterren zijn aan de nieuwe hemel van jullie geest, en jullie zullen jullie weg navigeren naar deze nieuwe tijden via de sterren (gedachten en overtuigingen) die jullie in de hemelen van jullie eigen bewustzijn hebben geplaatst.

Wees dus verstandig als jullie nieuwe sterren gaan creëren, onze mede-navigators van het Mysterie.

Collectieve Overgangsstaten van Bewustzijn

Het menselijke collectief, vanuit ons perspectief, is momenteel als een immense kosmische slang die zijn oude huid afwerpt, kronkelend, oude lasten wegschrappend. Sommige hiervan nemen de vorm aan van economische onrust. Sommigen van hen zijn politiek van aard. Sommigen van hen zijn de ineenstorting en transformatie van culturele instellingen.

En sommige van deze kronkels en verdraaiingen houden verband met aardbeving en vulkanische activiteit, evenals met afwijkende weerpatronen.

Naarmate natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen toenemen, zullen steeds meer van jullie merken dat ze overgangsstaten van bewustzijn binnengaan. Het is duidelijk dat degenen die rechtstreeks een aardbeving, vulkaan of verwoestend weer meemaken, het meest geneigd zijn om overgangstoestanden binnen te gaan, maar degenen onder jullie die empathisch van aard zijn, kunnen de dupe worden van een natuurramp of door de mens veroorzaakte ramp alsof jullie fysiek aanwezig waren.

Inderdaad, als de sluier die het menselijk bewustzijn van elkaar scheidt, oplost, zullen steeds meer van jullie de veranderingen ervaren die plaatsvinden in de wereld op een instinctief niveau.

Wij willen nu ingaan op de vraag van een nieuwe creatie voor degenen onder jullie die zich in de nasleep ervan bevinden van een natuurramp of door de mens veroorzaakte ramp, zoals een aardbeving, een vulkaanuitbarsting of verwoestende weerpatronen.

Als de vernietigende kracht sterk genoeg is, bestaat de kans dat de op voorstelling gerichte optekeningen van jullie vroegere realiteit niet meer bestaan. Het kan zijn dat jullie huis of bedrijf er niet meer is.

Misschien hebben jullie te maken met een tekort aan voedsel en water, en er zijn een aantal variabelen die samen kunnen komen om een staat van shock en overweldiging te creëren.

Wij willen heel duidelijk zijn in wat we gaan zeggen. Schokken en overweldigen bij rampen zijn een natuurlijke reactie van zoogdieren, en als jullie het moment willen transcenderen en transformeren, moeten jullie naar opwaarts naar hogere dimensies van jullie eigen bestaan, van jullie eigen wezen reiken, naar die rijken van bewustzijn die voorbij zijn aan tijd en ruimte.

Voor zover jullie in staat zijn om de transcendente aspecten van jullie wezen op te nemen als onderdeel van de vergelijking voor jullie overleving, zullen jullie in staat zijn om de schok en overweldiging te verzachten.

Het centrale kenmerk dat moet worden geïdentificeerd temidden van chaos, elke vorm van chaos, is het portaal van gelegenheid.

Deze gelegenheid om te overleven of een nieuw leven kan zich voordoen op manieren die jullie niet verwachten. Dit komt doordat de op voorstelling gerichte optekeningen niet meer op hun plaats zijn en jullie bewustzijn misschien geen gelegenheid herkent wanneer deze zich aandient.

Er is een diepgezetelde menselijke gewoonte, of neiging, die nieuwe werkelijkheden aan die van het verleden te willen aanpassen. Dit zou een onfortuinlijke gewoonte zijn om mee te verbinden in deze situaties.

Er is veel dat we kunnen zeggen over de hyper dimensionale realiteiten die betrokken zijn bij het maken van keuzes tijdens chaotische gebeurtenissen, maar wij wensen te praten en/of te behandelen de belangrijke onderdelen van een onderwerp en geen tijd te verspillen aan zaken die niet van belang zijn en doorgeven wat het meest praktisch is. Misschien kunnen we een andere keer onze filosofische overpeinzingen met jullie delen over jullie oneindige natuur en de oneindige mogelijkheden die binnenin jullie leven.

Laten we voor nu echter een beetje simplistisch zijn en jullie een formule geven om kansen voor nieuw leven en een nieuwe bestemming te herkennen en te creëren wanneer ze zich aan jullie presenteren.

Ervan uitgaande dat jullie een overgangsstaat van bewustzijn zijn binnengegaan en dat jullie vriendschap hebben gesloten met het leegte punt en min of meer op gemak zijn met de grote onzekerheid van jullie situatie, is dit wat we suggereren.

Wees nieuwsgierig en verwacht wonderen.

Door een staat van nieuwsgierigheid binnen te gaan, betrekken jullie een aspect van jullie geest dat vrij is om onbelemmerd door verwachting te bewegen. Het lijkt veel op de geest van een kind, en het is deze onschuld –

wat niet hetzelfde is als kinderachtigheid – dat jullie in staat stelt een vibrerende bewustzijnsstaat binnen te gaan, waar jullie enorm van profiteren.

Door de verwachting van wonderen vast te houden, laten jullie de kracht van creatie in julliezelf los, en in de mate dat jullie dit bereiken, zullen jullie steeds vaker incidenten tegenkomen van de gave om waardevolle dingen te ontdekken, toevalligheden van voordeel en onverwachte schatten aantreffen, of ze nu fysiek van aard zijn of mentaal en emotioneel.

Deze combinatie van nieuwsgierigheid naar wat er daarna zal gebeuren, gecombineerd met de verwachting van wonderen, zal jullie snel van het lege punt naar een nieuw leven brengen, een nieuwe creatie, ongeacht wat er gebeurt met de mensen om jullie heen.

Tijdens collectieve overgangsstaten van bewustzijn is het nuttig om te onthouden dat elke persoon de schepper is van zijn of haar eigen realiteit, en temidden van chaos zullen mensen verschillende keuzes maken en verschillende persoonlijke realiteiten betreden.

Laat jullie niet beïnvloeden door degenen die lagere vibrerende rijken binnengaan. Jullie kunnen ze niet van zichzelf redden. Kijk naar boven en leef naar boven met nieuwsgierigheid en de verwachting van wonderen, en zelfs in de ergste situaties kunnen en zullen er wonderen gebeuren.

Fysieke Dood

Een van de grootste moeilijkheden voor belichaamde wezens is de overgangsstaat van bewustzijn naar die jullie de dood noemen. Dit komt door het feit dat alle op voorstelling gerichte optekeningen, inclusief de zintuigen, verdwijnen. Als een persoon zich alleen identificeert met zijn/ haar materiële bestaan, zal hij of zij deze overgangsstaat het moeilijkst vinden. Dit komt doordat datgene waarmee hij of zij zich identificeerde niet meer bestaat.

Hoewel de fysieke wereld doorgaat, is er geen input in het bewustzijn vanuit de fysieke zintuigen. Het is alsof de wereld is verdwenen en daarmee het lichaam. De grote Ik Ben, het centrale kenmerk van transcendent bewustzijn, ontvangt niet langer informatie van het lichaam, de fysieke zintuigen of de buitenwereld. Dit kan zeer verontrustend en desoriënterend zijn voor iemand die de andere rijken van zijn of haar wezen niet rechtstreeks heeft ervaren.

Metaforisch gesproken ben je als een enorme boom, een levensboom, met veel takken en heel veel bladeren en bloesems, en jullie huidige fysieke bestaan is slechts één van deze bladeren en één van deze bloesems.

Wanneer een persoon door de overgangsstaat van bewustzijn gaat die jullie de dood noemen, zijn er verschillende opties. Als jullie in een spirituele traditie zijn waarvan de centrale figuur een goeroe, avatar of verlosser is, kunnen jullie het pad van dit wezen volgen naar het vibrerende rijk van zijn/ haar bewustzijn. In sommige religies staat dit bekend als de hemel.

Als jullie het pad van een goeroe, avatar of verlosser volgen, begrijp dan dat je zijn/ haar hemel binnengaat, zijn/ haar vibrerende verworvenheid, en noodzakelijkerwijs gaan jullie ook zijn/ haar beperkingen in bewustzijn binnen.

Vanuit ons perspectief is het universum oneindig van aard, en hiermee verwijzen we niet naar de externe ruimte maar naar de interdimensionale realiteiten van jullie universum, en vanuit onze ervaring is er geen enkel wezen dat alles wat is begrijpt en omarmt.

Als jullie je echter bij jullie goeroe/ avatar/ verlosser in de dodenrijken willen voegen, hebben wij een paar suggesties. Eén daarvan is om mentaal zijn/ haar naam aan te roepen. Dit is een oud begrip dat is ingekapseld in de Egyptische term Ren, wat naam betekent. Wanneer jullie de naam van een spiritueel wezen aanroepen, wordt een aspect van hem/ haar genoodzaakt om naar jullie toe te bewegen.

Als op dat moment van de ontmoeting jouw goeroe/ avatar/ redder, hij of zij jou waardig acht, word je door hem/ haar meegenomen naar zijn/ haar hemelse rijk.

Voor degenen onder jullie in oosterse spirituele tradities zijn er mantra’s die verband houden met bepaalde goden. Het mentaal chanten van deze mantra’s tijdens de dood, of in de dodenrijken, heeft hetzelfde effect.

Voor degenen onder jullie die geen deel uitmaken van een spirituele traditie of die een goeroe, avatar of redder volgen, biedt de overgangsstaat van bewustzijn genaamd dood andere mogelijkheden.

Net als bij de andere twee overgangsstaten van bewustzijn, heeft het dodenrijk een leegte en de dominante kenmerken zijn stilte (stilheid) en duisternis. Alle mogelijkheden bestaan binnen de Leegte, maar er is geen werkelijkheid. Het is als de eikel van een eikenboom. De eik, de gigantische boom zelf, bevindt zich potentieel in de eikel, maar hij bestaat nog niet.

Dus als jullie jezelf in de Leegte bevinden, die jullie zullen herkennen aan het feit dat jullie volkomen alleen zijn in duisternis en totale stilte, weet dat jullie je in het centrale verband van jullie creatieve krachten bevinden.

Wat jullie vervolgens kiezen om te creëren, zal de loop van jullie bestemming bepalen en in welke werelden jullie zullen wonen of rijken van bestaan waarin jullie zullen verblijven. Dit is een kritiek knooppunt.

Veel personen die bang zijn voor de duisternis, gaan voortijdig naar het licht.

En wat ze niet beseffen, is dat ze in hun verlangen het licht creëren.

Een portaal gaat voor hen open, als een tunnel, en ze kunnen deze tunnel van licht binnengaan en degenen ontmoeten die ze eerder hebben gekend, en daardoor terugkerend in belichaming of andere vibrerende rijken van bestaan zonder de consequenties volledig te hebben begrepen.

Dit is zeker een optie die voor jullie openstaat, en een die vaak wordt gebruikt.

Een andere optie is echter om op het punt van de leegte te blijven, in de Leegte zelf te verblijven en je bewust te worden van je Zelf als puur bewustzijn – transcendent aan alle verschijnselen.

Wanneer jullie lang genoeg in deze staat van bewustzijn verblijven zonder de noodzaak om iets te creëren, zullen jullie je identiteit ontdekken als de grote Ik Ben. En vanuit dit punt van bewustzijn kunnen jullie de omstandigheden van een incarnatie kiezen. Jullie kunnen de werelden kiezen die jullie gaan bewonen of de rijken van bewustzijn waar jullie zullen verblijven.

Deze laatste methode geeft jullie de meeste kansen, hoewel dit voor de meeste mensen het moeilijkst is. En de reden voor deze moeilijkheid heeft te maken met het feit dat de meeste mensen het ongemakkelijk vinden om geen lichaam te hebben. Het verlangen naar een lichaam en de ervaring van de materiële wereld trekt een persoon vaak voortijdig uit de Leegte.

Samenvattend, als gevolg van de intensievere fasen van het Chaotische Knooppunt zullen velen van jullie zich in overgangsstaten van bewustzijn bevinden. Ongeacht op welk niveau jullie betrokken zijn, of het nu je persoonlijke leven is, de collectieve ervaring, of de overgangstoestand die jullie dood noemen, weet dat jij de schepper bent van je realiteit. Jullie zijn dat.

De Hathors – 20 April 2011

__________________________________________________________________________________

Tom’s Gedachten en Observaties

Persoonlijk vind ik deze boodschap verbluffend welsprekend en een enorme schat aan informatie. Ik heb dit bericht verschillende keren gelezen en opnieuw gelezen, en elke keer ontdek ik iets nieuws. Er valt inderdaad tussen de regels door in deze mededeling veel te lezen.

Ik verkies vooral de verklaring van de Hathors …

Wees voorzichtig met welke nieuwe optekeningen jullie ervoor in de plaats zetten, want deze ideeën en overtuigingen zullen de sterren zijn aan de nieuwe hemel van jullie geest, en jullie zullen jullie weg navigeren naar deze nieuwe tijden via de sterren (gedachten en overtuigingen) die jullie in de hemelen van jullie eigen bewustzijn hebben geplaatst.

Wees dus verstandig als jullie nieuwe sterren gaat creëren, onze mede-navigators van het Mysterie.

Op het niveau van onze collectieve geest denk ik dat onze mythische realiteit aan het veranderen is. De oude sterren, die gedachten, overtuigingen en vooronderstellingen over de werkelijkheid die ons als cultuur millennia lang hebben geleid, lijken nu te vervagen, Om nog maar te zwijgen over het feit dat ze ons hebben geleid in richtingen die velen van ons niet langer willen gaan.

Het collectieve schip van onze cultuur lijkt door de wateren van het Grote Mysterie te varen met weinig aandacht voor de heiligheid van deze planeet of het leven erop. Maar zelfs als ons collectieve schip door het Grote Mysterie vaart, schijnbaar zonder bewustzijn, het (het schip) en wij danken ons bestaan aan het Mysterie zelf. Deze zeer vreemde dualiteit lijkt mij grappig of tragisch, afhankelijk van in welke stemming ik ben, en hoe verbonden ik ben of hoe losgekoppeld ik ben geworden van het Mysterie zelf.

Eén van de ironies van onze situatie is dat de bemanning van dit schip, degenen die het laten varen, door een investering van hun levenskracht, creativiteit en, in sommige gevallen, bloedzweet en tranen, zijn niet minder dan jij en ik, en alle andere bijna zeven miljard mensen die op deze uitgelezen planeet leven. We bemannen – wij allemaal – dit schip, ongeacht onze persoonlijke situatie, ons levensstation of onze overtuigingen.

Er zijn mensen in de New Age-gemeenschap die zeggen, en al jaren zeggen, dat we in de buurt van Eenheid zijn, en dat de Gouden Eeuw (Itza) voor de deur staat. Ik deel deze voorstelling niet.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, of we het nu leuk vinden of niet, en het lijkt me dat onze bemanning gepolariseerd is. Velen houden vol dat de paradigma’s van hebzucht, arrogantie en usurpatie (wederrechtelijke in bezitneming) de echte referentiepunten zijn voor onze sextanten.

Anderen van ons voelen echter dat we de verkeerde kant op gaan – dat we deze planeet en zijn leven (zowel menselijk als niet-menselijk) niet langer kunnen verwoesten. Voor ons zijn er nieuwe sterren aan de hemel van onze geest. En we plaatsen onze sextanten duidelijk op deze kosmische bakens.

Hoe het allemaal zal aflopen, is een raadsel. Maar ik word aangemoedigd door een stille muiterij die ik overal om me heen zie gebeuren.

Velen van onze bemanningsleden, en ik vermoed dat als jullie dit tot zover hebben gelezen, jullie één van hen moge zijn, nemen stilletjes actie om ons collectieve vaartuig (dat wil zeggen onze culturele waanzin) om te draaien of op zijn minst te vertragen.

Sommigen van ons halen onze sextanten tevoorschijn en wijzen de mensen om ons heen nieuwe sterren aan. Wij doen dit door de verandering te beleven die wij willen zien. We doen dit door de moed te hebben om te leven volgens een nieuwe Aarde-realiteit waarvan wij aanvoelen dat deze mogelijk is. We doen dit door vriendelijk zijn uit te breiden naar elkaar.

En als het nodig is, doen we dat door onze mannetje te staan. Ik word hierbij herinnerd aan een gewone mensen beweging in enkele van de armste landen ter wereld om het gebruik van niet-hybride zaden te behouden – zaden die nieuwe zaden produceren wanneer gewassen worden geoogst – in plaats van toe te geven aan internationale economische belangen die de allerarmsten van de aarde tot slaaf zouden maken om nieuwe zaden te kopen wanneer ze zichzelf en hun gezinnen willen voeden.

Terwijl ik dit schrijf, huil ik bijna over hun moed om op te staan tegen de Titanen die door hebzucht de koers hebben uitgezet voor ons collectieve vaartuig, arrogantie en een totale minachting voor de heiligheid van het leven.

Hoe moeilijk en uitdagend deze tijden ook zijn voor zowel individuen als het collectief, ik denk dat er hoop schuilt in de onzekerheid waarmee we worden geconfronteerd. Ik zeg dit omdat de menselijke geest soms tot hoogten is gestegen in moeilijke onzekere tijden.

Als de Hathors gelijk hebben, zullen we allemaal te maken krijgen met talloze overgangsstaten van bewustzijn voordat onze tijd op Aarde is geëindigd.

De op voorstelling gerichte optekeningen van onze oude realiteit worden verplaatst. Hoe we omgaan met het verlies van onze waargenomen werkelijkheid en de oude wereld, zal de volgende cyclus van het Aardse bestaan voor de mensheid bepalen.

En voor ons individueel zal wat wij kiezen om te creëren in de overgangsstaten van ons leven de rijken van bewustzijn bepalen die voor ons worden geopend.

Ik wens jullie, mijn medebemanningsleden en degenen van wie jullie houden, een veilige doorgang door deze turbulente tijden. Maar ongeacht wat er gebeurt, ongeacht waar en in welke situaties wij ons op deze gevaarlijke reis bevinden, laten wij niet vergeten dat wij – bovenal – scheppers zijn van onze eigen realiteit.

Er zijn nieuwe sterren aan de hemel en nieuwe werelden om te ontdekken. Wees moedig. En heb een goede reis.

Deel 2

En nu terug naar het heden…

Mijn droomtijdcommunicatie met de Hathors vond plaats rond vijf uur in de ochtend. Terwijl de lucide droom zich ontvouwde, voelde ik fysiek een zacht maar elektrisch-achtig gevoel in mijn kruinchakra en voelde ik een ronddraaiende bol van sprankelend wit licht boven mijn hoofd.

Ik herkende dit als wat de Hathors de Sfeer (Bol) van Alle Mogelijkheden noemen. De Sfeer (bol) is een manier om een enorm veld van informatie op een zeer efficiënte manier te communiceren. De Sfeer (bol) bevat een bijna oneindig aantal stralende lichtpunten. Elk lichtpunt vertegenwoordigt een mogelijke/ waarschijnlijke uitkomst voor elke situatie.

In dit geval was de Sfeer (bol) een complexe gestalte van persoonlijke, collectieve en planetaire overgangen.

De Hathors vroegen of de boodschap van augustus 2020 de titel Overgangsstaten naar nieuwe realiteiten zou krijgen, omdat we tegelijkertijd overgaan naar meerdere realiteiten.

Binnenin de Sfeer bij mijn kruin zag ik wat deed denken aan Jacobs droom uit het Oude Testament waarin hij engelen zag neerdalen en opstijgen op een ladder vanuit de hemel.

Echter, in dit droombeeld, allerlei bewuste wezens, (niet alleen mensen) waren op- en neer aan het bewegen binnenin de Sfeer. Mijn duidelijke gevoel van dit beeld was dat het een massale uittocht van wezens vertegenwoordigde (zowel lichamelijk als niet-lichamelijk) van de lagere vibrerende rijken van het bestaan naar de hogere rijken en tegelijkertijd bewoog een andere uittocht van wezens zich naar beneden naar de lagere vibrerende rijken.

En toen weerklonken de volgende woorden door mijn dromende geest.

“Je bent de magnetische aantrekkingskracht van je eigen lot. Laat je niet misleiden door degenen die naar beneden gaan. Laat je niet hypnotiseren door hun angst en samentrekking in de lagere rijken. Sta op en vlieg naar de hogere werelden. ”

Gezien de huidige stand van zaken vond ik deze woorden erg schrijnend en actueel. Deze droomtijdcommunicatie van de Hathors is een oproep tot aanwezigheid. Voor degenen onder ons die ernaar streven om omhoog te leven, staat de droom vol met informatie over zowel de opwinding en ontberingen van het leven in de hogere rijken, terwijl velen om ons heen naar de hel toe gebogen schijnen te zijn om naar beneden te gaan naar de lagere uitdrukkingen van de menselijke geest. De laatste woorden van mijn droom spraken ook boekdelen… Sta op en vlucht naar de hogere werelden.

Te midden van het groeiende wereldwijde massacre rond de huidige pandemie en de escalerende sociale onrust, hebben wij een ongekende kans voor ons (eigenlijk noem ik ze VGM’s of Verdomde Groei Mogelijkheden) om onze vleugels uit te slaan, figuurlijk gesproken, en zelfs te midden van chaos omhoog te vliegen.

Slotgedachten

Nadat mijn droom was afgelopen, werd door de Hathors sterk aanbevolen om te luisteren naar de Spatial Cognizance Sound Meditation, voordat de pandemie alle openbare bijeenkomsten sloot.

Link: https://tomkenyon.com/store/multiverse/

Deze klankmeditatie is een krachtig middel om toegang te krijgen tot de openheid van het transpersoonlijke zelf en tot onze eigen aangeboren transcendente natuur die niet gebonden is aan de beperkingen van tijd, plaats en omstandigheden. Tijdens mijn meditatie na mijn droom lieten de Hathors me mijn aandacht richten op mijn kruincentrum terwijl ik me de Sfeer van Alle Mogelijkheden voorstelde als een Sfeer van wit licht boven mijn hoofd.

Als jullie de diepere diepten van de inzichten van de Hathors over overgangsstaten willen peilen, denk ik dat jullie deze klankmeditatie zowel fascinerend als verhelderend vindt. Jullie kunnen deze Sound Meditation, vinden in Listening Section van mijn website. Gratis voor jullie persoonlijke gebruik, de titel is Spatial Cognizance Sound Meditation.

Link: https://tomkenyon.com/listening

Tot slot, de Hathors hebben mij gevraagd te noemen nog een andere Sound Meditation, die ze gaven in hun laatste Planetaire Boodschap.

Link: https://tomkenyon.com/the-heart-portal-sound-meditation

Het is, volgens hen, een geweldige bondgenoot voor degenen onder ons die omhoog willen gaan door de chaotische tijden die op ons wachten (en nog een tijdje zullen duren). Zij suggereren deze specifieke meditatie omdat het een tweeledig doel heeft, aangezien het een middel is tot spirituele zuivering en een manier om toegang te krijgen tot andere rijken in de hogere werelden. Jullie kunnen hier toegang toe verkrijgen in de Listening Section van mijn website, deze is ook kosteloos. (Link zie bovenstaand)

Zegeningen voor jullie, jullie dierbaren en al jullie relaties.

Moge jullie vlucht omhoog toevallig zijn en vervuld van een gratie die geen grenzen kent.

Tom Kenyon – 17 Augustus 2020

https://tomkenyon.com

©2020 Tom Kenyon All Rights Reserved

Informatie:

Nadat jullie akkoord zijn gegaan met de luistervoorwaarden, krijgen jullie toegang tot een overvloed aan geluidsmeditaties, fragmenten uit lezingen en interviews – die jullie allemaal gratis kunnen gebruiken voor persoonlijk gebruik. Scroll gewoon naar beneden om de titel te vinden waarnaar jullie op zoek zijn.

Jullie mogen dit bericht in elk gewenst formaat delen, zolang jullie er geen kosten voor in rekening brengen, het op geen enkele manier wijzigen en deze volledige copyrightmelding opnemen.

Let op: Dit verlenen van toestemming om het bericht te plaatsen is niet van toepassing op geluidmeditaties en/ of liedjes.

Vertaald door Anja.

Er is geen inbreuk op het auteursrecht bedoeld.