Een Hathor Planetaire Meditatie – Een lied over de Hoogste Bestemming voor de Kinderen van de Aarde / 5 november 2019

Een Hathor Planetaire Meditatie
Via Tom Kenyon 

Een lied over de Hoogste Bestemming voor de Kinderen van de Aarde

Wij bieden deze klankmeditatie aan als een hulpmiddel voor hen die toekomstige generaties mensen op jullie Aarde willen helpen.

Deze methode is gebaseerd op een ritueel dat we uitvoeren wanneer er een nieuwe Hathor is geboren. Zijn of haar ouders, en al zijn of haar relaties, zingen een Lied van de Hoogste Bestemmingdat voor het kind gezongen wordt om een harmonisch veld van intentie te creëren dat hem of haar door zijn of haar hele leven als Hathor-wezen zal volgen. De bedoeling is dat dit wezen een diepe en onbelemmerde toegang zal hebben tot zijn of haar spirituele krachten, en als het leven hem of haar voor de uitdagingen van het bestaan in een dualistisch universum stelt, kan die diepe bron van kracht gemakkelijker worden aangesproken.

Als we de toekomst van de aarde en de buitengewone omstandigheden van kinderen die op uw planeet zullen incarneren beschouwen, zijn we ontroerd door compassie om voor hen dit lied te zingen in dezelfde geest die we het Lied van de Hoogste Bestemming voor onze eigen kinderen zingen.

Door het steeds toenemende aantal en de intensiteit van Chaotische Knooppuntendie zich nu en in de toekomst op jullie planeet ontvouwen, is de toekomst van de mensheid in een staat van snelle en radicale transformatie. Wezens die in deze omstandigheden incarneren zullen geconfronteerd worden met ongekende fysieke, mentale, emotionele en spirituele uitdagingen.

Vanuit ons perspectief is het “doel van het leven” om een expressieveld te bieden waarin een wezen zijn of haar diepere natuur kan ontdekken onder de druk van het bestaan om hogere spirituele kwaliteiten en vermogens te ontwikkelen die hij of zij zal meenemen in andere levens, evenals andere dimensies van de werkelijkheid die trans-biologisch zijn, wat betekent dat de belichaming meer uit licht dan uit materie bestaat.

Spreekt de intentie van deze soundmeditatie je aan, dan nodigen we je uit om eraan deel te nemen op het moment dat jij je daartoe geroepen voelt. Van nature heeft deze klankmeditatie de neiging genezing en troost te bieden aan degenen die ermee werken. Terwijl je naar de geluidscode luistert, weet dan dat het – zonder enige handeling van jouw kant – een uitgestrekte, mysterieuze en oneindige matrix van bewustzijn activeert, terwijl het zich manifesteert in de eindige realiteit van jouw huidige fysieke belichaming.

Richt je aandacht op je hart chakra (in het midden van je borst) en stel je voor – op een manier die voor jou als natuurlijk aanvoelt – dat alle toekomstige generaties kinderen die op deze Aarde geboren zullen worden, voor je staan. Dat zal eruit zien als een gigantische grote groep. Velen van hen zullen afkomstig zijn van andere rassen en uit andere culturele realiteiten. Omarm ze gewoon in je bewustzijn. Dit is de eerste stap: gewoon bewuste aandacht in jouw levendige verbeelding.

De volgende stap is het neerzetten van een harmonische toon die hen kan ondersteunen in de toekomstige ontwikkeling van hun leven. Stuur ze gevoelens van moed, troost en waardering (zo niet dankbaarheid) voor de geweldige taak die ze op zich nemen door te incarneren in een wereld die onderhavig is aan zoveel beweging en transformatie.

Het zou kunnen dan jij je van tijd tot tijd overweldigd voelt door gevoelens van angst, wanhoop, verdriet en andere emoties die verband houden met je eigen ongerustheid over de toekomst. Als dergelijke gevoelens bij je opkomen, stop dan met deze meditatie en concentreer je in de plaats daarvan op jouw hart chakra. Laat de geluidscodes eerst jouw eigen pijn en angst voor de toekomst transformeren. Luister gewoon aandachtig naar de klanken en ervaar de gevoelens die bij je opkomen, zonder die emoties op enigerlei wijze te willen veranderen. Uiteindelijk zal het samenkomen van jouw bewustzijn en je emotionele pijn, onder invloed van de energie – voortkomend uit de klanken – die gevoelens transformeren, waarna er nieuwe emotionele ruimte zal ontstaan. Het zou kunnen dat je meerdere malen met deze geluidsmeditatie moet werken om je eigen negatieve indrukken over de toekomst te ‘wissen’.

Let op: werk pas met deze meditatie als middel om positieve intenties naar toekomstige generaties te sturen, nadat je zelf emotioneel geheel helder bent.

Het is essentieel om te beseffen dat je eerst een bepaalde graad van spiritueel meesterschap moet bereiken om in staat te zijn het trillingsveld vast te houden dat nodig is om een positieve intentie over te brengen. Zorg ervoor dat je dit niveau van positiviteit kunt vasthouden gedurende de gehele geluidsmeditatie.

Merkt jij dat je niet in staat bent om het positieve trillingsveld vast te houden binnen jouw eigen emotionele werkelijkheid, blijf dan werken met de geluidscodes met als enig doel jezelf te zuiveren, zoals we hierboven beschreven. Zuivering dient dan de focus van jouw meditatie te zijn, in plaats van het sturen van positieve intenties naar toekomstige generaties. Zodra jij genoeg emotioneel materiaal hebt opgeruimd om een positieve intentie vast te kunnen houden voor de duur van deze meditatie, voel je dan vrij om er gebruik van te maken ten behoeve van toekomstige generaties.

Er zullen tijden zijn waarop het gunstiger is om met de meditatie te werken als een middel om positieve invloed te genereren voor toekomstige generaties. Als jij iemand bent die verbinding voelt met dit soort werk, dan zul je ook in staat zijn aan te voelen wanneer zo’n gunstig tijdstip zich voordoet. Over het algemeen bieden kosmische kruispunten – zoals de nieuwe maan, de volle maan en andere belangrijke kosmische opstellingen – in hogere mate vruchtbare kansen om met deze klankmeditatie aan de slag te gaan.

Voel jij je geroepen om op regelmatige basis met deze meditatie te gaan werken, dan danken we jou namens de kinderen van de Aarde en al haar toekomstige generaties.

Vanuit ons standpunt bekeken, maakt al het bewustzijn in de kosmos – ongeacht welke vorm het aanneemt – deel uit van een ingewikkeld onderling verbonden netwerk, als een geweven tapijt van licht en energie.

Elke verschuiving in het ene deel van de kosmos heeft gevolgen voor de andere gebieden. Dus, voor degenen die via deze klankmeditatie positieve intenties sturen, weet zonder enige twijfel dat jij zaden van heilzame emanaties toevoegt aan het enorme vlechtwerk dat ‘leven’ heet.

Mogen alle wezens geheeld en opgetild worden, zodat ze weten dat ze – zonder enige uitzondering – de levende belichaming zijn van het Grote Mysterie en moge hun leven worden gezegend door dit diepe besef.

De Hathors
October 21, 2019


Gedachten en Observaties van Tom

Deze geluidmeditatie is ongecompliceerd eenvoudig. Nadat ik er meerdere keren mee gewerkt heb, kan ik getuigen van de opmerking van de Hathors dat:

“Deze klankmeditatie schenkt genezing en troost aan degenen die ermee werken.”

Het is nogal eens voorgekomen dat ik van streek was door gebeurtenissen in de wereld, waarna ik besloot om met deze meditatie te werken. In alle gevallen bracht het mij terug naar een meer open, vindingrijk, vredig mentaal en emotioneel bewustzijn.

Deze klankmeditatie is 13:51 minuten lang en is de complete onbewerkte klankmeditatie zoals deze werd gegeven tijdens de slotsessie van een workshop in Seattle, Washington in 2018, genaamd The Luminous Ones.

Nadat ik dit bericht had ontvangen, besprak ik met mijn Hathor-mentor een aantal vragen die men zou kunnen hebben bij het lezen van deze boodschap.

In de eerste plaats richtten ze zich tot de kinderen die in de toekomst zullen incarneren en spreken ze in geen enkel opzicht de huidige kinderen aan. Kan deze meditatie ook naar hen worden gericht, de kinderen die al geïncarneerd zijn? Het korte antwoord is ja, maar wel met dit voorbehoud: het is van belang om te beseffen dat je geen gedachtevormen, overtuigingen of agenda’s op kunt leggen aan de ontvangers van deze meditatie. Het enige doel van deze meditatie is om ze in contact te brengen met hun eigen innerlijke spirituele krachten en vindingrijkheid – niet, ik herhaal niet hen iets van het jouwe opleggen.

Omdat ik veel mails van dierenliefhebbers verwachtte, vroeg ik hen of deze meditatie ook gebruikt kan worden om positieve intenties te richten op niet-menselijke wezens die nog niet op deze planeet geïncarneerd zijn. Het antwoord is een volmondig ja. In feite benadrukken ze dat enkele dierlijke wezens meer gevorderd zijn dan bepaalde menselijke wezens en aangezien alle levende wezens beïnvloed worden door de planetaire transformaties die we nu binnengaan, is deze klankmeditatie ook een zeer heilzaam voor het dierenrijk. Wel met deze kanttekening: als je ervoor kiest om positieve intenties op mensen en dieren te richten, doe dat dan in aparte sessies.

Een volgende opmerking heeft te maken met spirituele afstemming. Volgens de Hathors voelen sommige mensen zich meer op hun gemak bij dieren dan bij mensen. In dat geval, omarm die voorkeur dan gewoon en gebruik de meditatie om uitsluitend met het dierenrijk te werken.

Hun laatste opmerking over dit onderwerp vond ik nogal interessant. Ze zeiden dat degenen die de meditatie gebruiken om uitsluitend met het dierenrijk te werken, uiteindelijk een gevoel van onverwacht mededogen kunnen ervaren met de mens in het algemeen, aangezien veel – zo niet de meeste – mensen diep gekwetst zijn door hun denkbeeldige afscheiding van het dierenrijk en het gebrek aan interactie met de wezens van het dierenrijk.

Ten slotte heb ik nog enkele interessante eigenschappen van deze geluidsmeditatie ontdekt.
Ik som ze op voor degenen onder jullie die Soundhealers zijn, ontdekkers in de Psycho-akoestiek en/of Psychonauten

van de Geest.

De geluidscodes van deze specifieke klankmeditatie zijn gecomponeerd in ongebruikelijke harmonische en ruimtelijke verhoudingen. Ik geloof dat deze harmonische en ruimtelijke verhoudingen gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de kwantumschommelingen en multidimensionale rotatievelden van verfijnde energie die minuscule energetische wormgaten genereren. Volgens mij is het door middel van deze oneindig kleine wormgaten of Einstein- Rosenberg-bruggen dat we in staat zijn om een generator van positieve intenties voor toekomstige generaties te creëren.

Hoewel de enige focus van deze klankmeditatie het nut is voor ongeboren generaties, ben ik ervan overtuigd dat we ook een positief effect voor onszelf creëren – door een hoger goed te dienen dat verder gaat dan ons eigenbelang.

Click here om A Song of Highest Destiny for the Children of Earth te beluisteren en/of te downloaden

Opmerking: wanneer je op de bovenstaande link klikt, dan word je naar de pagina Luisterovereenkomst geleid. Nadat je akkoord bent gegaan met de luistervoorwaarden, heb je toegang tot een breed scala aan audio bestanden, waaronder geluidmeditaties, lezingen en interviews. Deze worden je allemaal gratis aangeboden, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Om A Song of Highest Destiny for the Children of Earth te vinden, scroll je gewoon door de lijst totdat je de titel vindt.

Informatie die niet direct verband houdt met dit bericht

Ecologische Voetafdruk

Wij willen ons inspannen om de ecologische voetafdruk te verkleinen en het gebruik van plastic te elimineren, als gevolg daarvan zullen wij enkele veranderingen doorvoeren in onze uitgeverij.

Eén van die veranderingen is de uiteindelijke afschaffing – weliswaar in fasen – van het gebruik van fysieke cd’s. Cd’s zullen volledig worden vervangen door de audio download. Op dit moment zijn de meeste opnames nog steeds beschikbaar op fysieke cd’s, zodra ze op zijn, gaan we ze niet meer vervangen. Met andere woorden, gaat jouw voorkeur uit naar fysieke cd’s, dan is dit het moment om de workshopopnames en overige muzikale composities aan te schaffen, want op is op.

Ook zijn we bezig met een lange termijn project waarbij we al onze boeken converteren naar te downloaden PDF formaat. Momenteel is het niet onze intentie om de fysieke kopieën van onze boeken te vervangen, wel zullen we de komende tijd naast fysieke kopieën ook de boeken in PDF aanbieden.

Houd er rekening mee dat het implementeren van het PDF project enige tijd zal duren. Als jij je hebt aangemeld om e-mailmeldingen te ontvangen bij nieuwe producten of workshops, dan ontvangt je automatisch een melding wanneer een nieuwe PDF beschikbaar is. Als jij je niet hebt aangemeld voor deze service en dit wel wilt doen, ga dan naar het tabblad Contact op de startpagina van onze website.

The Luminous Ones

Zoals eerder vermeld, is A Song of Highest Destiny for the Children of Earth de complete onbewerkte klankmeditatie van een Seattle Intensieve die The Luminous Ones wordt genoemd.

De live opnames van dit evenement zijn momenteel beschikbaar op zowel cd’s als mp3-audiodownloads.

Dit evenement is ongewoon bijzonder geweest, vanwege de grote verscheidenheid aan hemelse wezens die hun lichtgevende energie bij hebben gedragen. De reeks opnames – bestaande uit zestien geluidmeditaties – bevat geluidsoverdrachten van Hathoriaanse, Hindoeïstische en Sjamanistische afstammelingen, evenals een opmerkelijke geluidsbemiddeling van de 13e-eeuwse Dzogchen-meester Longchenpa.

Click here of ga naar The Store voor meer informatie.

© 2019 Tom Kenyon Alle rechten voorbehouden

Je mag dit bericht delen of posten in elk medium dat je maar wilt, zolang je er geen kosten voor in rekening brengt, het op enigerlei wijze wijzigt, de auteur vermeldt en deze volledige copyrightmelding opneemt. In tegenstelling tot het geschreven deel van dit bericht, mag de geluidmeditatie niet op sociale media of internetsites worden geplaatst zonder schriftelijke toestemming van de auteur.